„Wniosek praktyczny: (…) nie możesz zrezygnować ze swego wnętrza.” – najważniejsza akcja KSM-owiczów!

Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski, w 1979r., wygłosił homilię dla młodzieży duchownej, której fragment zamieszczamy poniżej. Niech słowa Papieża Polaka staną się inspiracją do najważniejszej akcji KSM-owiczówpracy nad sobą.

Czytaj dalej „Wniosek praktyczny: (…) nie możesz zrezygnować ze swego wnętrza.” – najważniejsza akcja KSM-owiczów!