Patriotyczny Turniej Piłki Nożnej

Zapraszamy do udziału w II Patriotycznym Turnieju Halowej Piłki Nożnej dla Grup Parafialnych Archidiecezji Katowickiej, który organizuje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął abp Wiktor Skworc. Patronat medialny sprawuje Radio eM.

Turniej odbędzie się 2 maja w Gimnazjum nr 3 w Tychach (ul. Borowa 123). Zawody skierowane są do grup parafialnych wszystkich parafii archidiecezji katowickiej. Zgłoszenia należy przesłać na adres ksm.katowice@gmail.com Liczy się kolejność zgłoszeń!

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Turnieju
Regulamin rozgrywek halowej piłki nożnej
załącznik nr 1_zgoda rodziców
załącznik nr 2_formularz zgłoszeniowy
załącznik nr 3_oświadczenie proboszcza