Zarząd Diecezjalny

Dowiedz się, kto tworzy Zarząd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Katowickiej w latach 2018-2020.


Monika Fenisz
Prezes / Oddział Kłodnica

Monika Fenisz Prezes Zarządu

Od 2008 r. jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Przez osiem lat pełniła funkcje – najpierw Sekretarza, potem z-cy Prezesa – w kierownictwie oddziału Kłodnica. Przez lata KSM stał się dla niej środowiskiem wzrostu – tego duchowego i rozwoju na wielu płaszczyznach. Przez dwie minione kadencje służyła KSM-owi jako Sekretarz Zarządu. Teraz Pan Bóg postawił przed nią nowe zadanie i – jak mówi: „ufam, że pomoże mi je zrealizować według Jego planu”.

Prywatnie żona wieloletniego KSM-owicza, od którego nauczyła się poświęcania siebie i swojego czasu dla KSM-u. Ma to szczęście także zawodowo realizować się w tym, co od lat jest jej pasją: posługując jako organistka i pracując jako korektor tekstów.

Kontakt: tel.: 660564244,
e-mail: fenisz.monika@gmail.com.

Mateusz Lysko
zastępca Prezesa / Oddział Imielin

Mateusz Lysko z-ca Prezesa Zarządu

Uczęszcza do Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, gdzie kształci się na kierunku technik mechatronik. Chęć samorealizacji i działań na rzecz Ojczyzny, Kościoła oraz potrzebujących,
była przyczyną jego zaangażowania w 2015 r. w Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży. Podczas rekolekcji kandydackich w grudniu 2016 r. złożył
przyrzeczenie, a tym samym stał się oficjalnym członkiem KSM-u.
Jego hobby to nowoczesne rozwiązania i nowinki techniczne, polityka oraz
podróże krajoznawcze.

Kontakt: tel.: 514862110,
e-mail: lysko.m@interia.pl.

Alicja Podleśny
Sekretarz / Oddział Jejkowice

Alicja Podleśny Sekretarz Zarządu

Uczennica drugiej klasy liceum o profilu biologiczno-chemicznym. Dołączyła do KSM-u niecałe pięć lat temu, a od roku pełni funkcję Sekretarza w jejkowickim oddziale. W 2017 roku złożyła przyrzeczenie członkowskie. Od samego początku stara się realizować KSM-owe „GOTÓW!” najlepiej, jak potrafi. Jest perfekcjonistką, dlatego każdej podjętej inicjatywie poświęca cząstkę siebie i mnóstwo czasu. W myśl zasady „jeśli nie masz czasu, znajdź sobie dodatkowe zajęcie” podjęła się pracy w Zarządzie Diecezjalnym, bo wierzy, że „po owocu poznaje się każde drzewo”. W wolnych chwilach uwielbia dekorować wszelkiego rodzaju torty i ciasteczka, a także czytać, oglądać (głównie medyczne) seriale, grać w siatkówkę czy (w zimę) jeździć na nartach.

Kontakt: tel.: 664565456,
e-mail: 
alaa9876@onet.pl.

Dominika Łowisz
zastępca Sekretarza / Oddział Orzepowice

Dominika Łowisz z-ca Sekretarza Zarządu

KSM poznaje od 2016 roku i każdego dnia docenia to, czego się dzięki niemu nauczyła, poznała, doświadczyła. W momencie przystąpienia do Stowarzyszenia zaczęła pełnić funkcję Prezesa oddziału, a po roku została zastępcą Sekretarza Zarządu. KSM wykrzesał w niej odwagę i samozaparcie. To tutaj poznaje interesujących młodych ludzi, którzy również chcą działać i pogłębiać relację z Bogiem. Stowarzyszenie dało jej również Kogoś najważniejszego – przyszłego męża.

Bycie w Zarządzie uczy jej brania odpowiedzialności za cały KSM oraz poczucia istoty tej służby. Kolejna kadencja jest również szansą na większe zaangażowanie oraz aktywność na różnych polach, jakie daje Stowarzyszenie. Prywatnie jest historykiem, lubi wciąż poznawać siebie i innych ludzi, ma duszę sportowca – uprawia boks, zaczytuje się w literaturze rosyjskiej oraz tej poświęconej architekturze.

Kontakt: tel.: 503412032, e-mail: dominikalowisz@gmail.com.

Marta Seemann
Skarbnik / Oddział Jejkowice

Marta Seemann Skarbnik Zarządu

Uczennica czwartej klasy technikum. W Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży jest ósmy rok, a od 2017 pełni funkcję oddziałowego Skarbnika. W tym roku podjęła decyzję o udzielaniu się również w Zarządzie Diecezjalnym. W wolnych chwilach zajmuje się projektowaniem. Wierzy, że jej zawziętość oraz ogromna chęć do pracy pomogą spełnić założone przez Zarząd pomysły oraz inicjatywy.

Kontakt: tel.: 533650485,
e-mail: seemannmarta@gmail.com.

Krzysztof Bartusiak                                                                                               Członek Zarządu / Oddział Tychy-Czułów 

Krzysztof Bartusiak Członek Zarządu

Na spotkania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży uczęszcza od  2008 roku, kilka lat później złożył przysięgę, stając się jego pełnoprawnym członkiem. Dzięki działalności w KSM-ie ma okazję rozwijać swoją  smykałkę do teologii przez przygotowywanie konspektów i pisanie artykułów o tematyce okołokościelnej. Pracę dla stowarzyszenia traktuje również jako szansę na poznanie nowych ludzi i odwiedzenie nowych miejsc.  Z zawodu jest technikiem serwisu maszyn budowlanych.

Wolny czas najchętniej spędza w gronie znajomych oraz na uprawianiu sportu. Jest pasjonatem sportów siłowych oraz siatkówki.

Kontakt tel; 883421154; e-mail: krzysztofbartusiak@gmail.com                                                      

Damian Olearczyk
Członek Delegat do Krajowej Rady / Oddział Tychy-Czułów

Damian Olearczyk Delegat na Krajową Radę

Absolwent pierwszego stopnia studiów na Politechnice Śląskiej. Obecnie pracujący oraz studiujący zaocznie na drugim stopniu. KSM-owicz od prawie siedmiu lat. Co prawda na pierwsze spotkanie został wzięty siłą, ale była to jedna z najlepszych decyzji, dzięki której może pogłębiać więź z Bogiem, poznać wspaniałych ludzi, a także zaangażować się w masę ciekawych wydarzeń. KSM pozwala mu na rozwijanie swoich talentów i umiejętności. Przez dwa lata był Prezesem w swoim oddziale, a przez ostatnie dwa pełnił funkcję Przewodniczącego Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.

Kontakt: tel.: 512350403,
e-mail: damian.olearczyk@gmail.com,

Michał Paterek
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej / Oddział Orzepowice

Michał Paterek Przewodniczący DKR

Jest członkiem oddziału w Rybniku-Orzepowicach. Przyrzeczenie złożył w 2016 r. Uczęszcza do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku, gdzie kształci się na kierunku technik elektronik. Jego zainteresowania to fizyka oraz astronomia. Mimo iż na pierwsze spotkanie KSM-u przyszedł niechętnie, szybko stał się on dla niego ważny. Dzięki niemu stał się bardziej otwarty i odpowiedzialny, zawarł nowe znajomości oraz – co najważniejsze – wzmocnił swoją wiarę i więź z Bogiem.

Kontakt: tel.: 600798892,
e-mail: michal.paterek1@gmail.com.

Monika Kubek
Członek Komisji Rewizyjnej / Oddział Kokoszyce

Monika Kubek DKR foto: Krzysztof Gawor/Biuro Prasowe Archidiecezji Katowickiej

W 2015 r. dołączyła do KSM-u w Kokoszycach jako sympatyk i w tym samym roku wzięła udział w rekolekcjach. Jak mówi: „tak naprawdę każdy był dla mnie nieznajomy i o wiele starszy, ale już po trzech dniach czułam się pośród nich jak w swoim gronie. Właśnie to najbardziej mnie przyciągnęło – wspólnota, w której nie ma barier wiekowych i każdy może być sobą”. W 2017 r. została członkiem KSM-u, później zastępcą Prezesa. Po niedługim czasie znalazła się tutaj – w Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej. Jej największym zainteresowaniem jest język polski, pisząc i czytając, czuje się jak ryba w wodzie. Chętnie rysuje, zarówno na kartce, jak i na komputerze. Uczy się w technikum na kierunku organizacji reklamy połączonym z grafiką komputerową. Zawsze jest gotów.

Kontakt: tel.: 730278476, e-mail: monikaqbek@gmail.com.

Bartosz Kunert
Członek Komisji Rewizyjnej / Oddział Orzepowice

Bartosz Kunert DKR

W 2016 r. został sympatykiem KSM-u. W 2017 r. złożył przyrzeczenie, dzięki któremu stał się członkiem. KSM bardzo go zaciekawił. Na każdym spotkaniu znajduje odpowiedzi na pytania, które go nurtują, dzięki czemu pogłębia swoją wiarę. Po niedługim czasie pojechał na Zjazd Diecezjalny, gdzie został wybrany do Komisji Rewizyjnej.

Jego największym zainteresowaniem jest muzyka. Ukończył na puzonie pierwszy stopień Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku. Gra także na gitarze, cajonie i organach. Żadną trudnością nie jest dla niego współpraca z ludźmi. Jest w drugiej klasie liceum mundurowego w Rybniku. Kiedy jest to potrzebne, potrafi powiedzieć „GOTÓW!”.

Kontakt: tel.: 882550441, e-mail: bartekkunert03@gmail.com.

ks. Michał Anderko
Asystent Diecezjalny

Od trzeciej klasy szkoły podstawowej (1981/1982) jako ministrant, a później jako oazowicz, angażowałem się w życie rodzinnej parafii pw. Ducha Świętego w Siemianowicach Śląskich – Bytkowie.

ks. Michał Anderko Asystent Diecezjalny KSM

Przez technikum elektroniczne, roczny pobyt w średniej szkole muzycznej i dwa lata studiów (1993-1995) na ówczesnym Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Katowicach, dotarłem do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, odpowiadając w ten sposób Bogu na wyraźne Jego zaproszenie do uczestnictwa w Chrystusowym kapłaństwie. W czasie formacji seminaryjnej starałem się poznać jak najwięcej ruchów i stowarzyszeń, by być księdzem katolickim, a więc GOTOWYM do każdej służby w Kościele, do której wezwie mnie Pan przez biskupa. Temat pracy magisterskiej stał się dla mnie także szczególnym rysem mojej kapłańskiej drogi: Wychowanie w świetle kultu miłosierdzia Bożego. Na podstawie dzieł Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki. W posłudze kapłańskiej od 2001 roku prowadził mnie Pan przez Rybnik, Katowice, Wiedeń, ponownie Katowice i Bielefeld, aż do Pawłowic. Pełniłem posługę kapłańską jako katecheta na wszystkich szczeblach edukacji szkolnej, jako wikariusz opiekowałem się na przestrzeni tych lat prawie wszystkimi grupami działającymi przy naszych parafiach, starając się jednak obejmować troską duszpasterską całe rodziny. Jako duszpasterz akademicki organizowałem nowy ośrodek duszpasterstwa akademickiego w Rybniku. Nabywałem doświadczenia medialnego w Radiu Katowice i Ośrodku Regionalnym TVP w Katowicach. Przez dwa lata pełniłem funkcję redaktora naczelnego Radia eM, współpracując ściśle z redakcją Gościa Niedzielnego. Byłem także kapelanem szpitalnym. Obecnie, pełniąc posługę wikariuszowską w parafii św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach, katechety w Szkole Podstawowej nr 1, ucząc w klasach gimnazjalnych, będąc dekanalnym duszpasterzem młodzieży, a także należąc do zespołu Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia w Katowicach, odpowiedziałem GOTÓW na propozycję otoczenia troską duszpasterską Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej archidiecezji. UCZESTNICZYMY W CUDACH MIŁOSIERDZIA BOGA I JEGO FANTAZJI. Napełnieni Duchem Świętym i w Jego mocy każdy może stać się świadkiem Bożego działania. Chcę nim również być. Moją pasją jest CZŁOWIEK!!! Jeżeli Bóg przelewa za każdego swoją krew, to jakaż to musi być WARTOŚĆ.

Młodym, za których Pan oddał swoje życie, chcę służyć. A choć nie zetknąłem się wcześniej w ścisłej współpracy z KSM-em, to wystarczy, że Stowarzyszenie jest katolickie i zrzesza młodzież, a ja jestem księdzem katolickim. A więc GOTÓW!

Kontakt: tel.: 691515222,
e-mail: michal.anderko@archidiecezjakatowicka.pl.