Zarząd Diecezjalny

Dowiedz się, kto tworzy Zarząd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Katowickiej.


Łukasz Fenisz
Prezes / Oddział Kłodnica

Prezes KSM AK – Łukasz Fenisz

Przyrzeczenie złożyłem w 2004 r. jako członek Oddziału Kłodnica. Od tego czasu KSM stał się moim sposobem na życie. W 2008 r. zaangażowałem się w diecezjalny KSM: najpierw przez dwie kadencje jako przewodniczący Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej, następnie przez dwie kadencje jako Członek Zarządu – Delegat do Krajowej Rady KSM.

Z zawodu (i zamiłowania) jestem kolejarzem. Od 2013 r. jestem szczęśliwym mężem KSM-owiczki! W wolnym czasie sklejam modele kartonowe. Uważam, że czas, to pojęcie względne, chętnie powtarzam japońskie przysłowie, które mówi: Jeżeli nie masz czasu, znajdź sobie dodatkowe zajęcie. Staram się być zawsze GOTÓW, a powierzone mi zadania realizować w 100%, bo nie należy lekceważyć drobiazgów – to one składają się na doskonałość, a przecież nikt nie lekceważy doskonałości…

kontakt: tel.: 501277662, e-mail: lukaszfenisz@gmail.com

Marta Papkała
Zastępca Prezesa / Oddział Kłodnica

Z-ca Prezesa KSM AK – Marta Papkała

Obecnie ukończyłam studia na Akademii Wychowania Fizycznego oraz na Uniwersytecie Śląskim, jednak od pięciu lat pracuję w firmie inwentaryzacyjnej. Prywatnie interesuję się sportem oraz książkami. Myślę, że to dość mocno pokazuje, że różnorodność to moje drugie imię.

KSM odkryłam dopiero dwa lata temu, a przyrzeczenie złożyłam w grudniu 2015 r. Od wtedy – śmiało mogę przyznać – moje życie się zmieniło! Bardzo lubię działanie! Uwielbiam, gdy coś się dzieje i zawsze chętnie biorę we wszystkim udział, daje mi to mnóstwo satysfakcji. Uwielbiam fakt, że w pędzącym życiu i różnych akcjach KSM-owych zawsze znajdzie się moment, kiedy możemy zatrzymać się i wyciszyć, np. na adoracji, aby po chwili znów wpaść w wir codziennych spraw z nowymi siłami i energią do działania.

kontakt: tel.: 609643925, e-mail: marta.papkala@gmail.com

Monika Fenisz
Sekretarz / Oddział Kłodnica

Sekretarz KSM AK – Monika Fenisz

Od 2008 r. działam w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. „Działam”, bo staram się angażować we wszystko, co dzieje się w naszej archidiecezji. KSM dał mi przez te lata wiele i – co najważniejsze – daje do dziś. Dał mi też Kogoś najważniejszego – od ponad trzech lat jestem żoną KSM-owicza. Z zamiłowania jestem organistką i korektorem tekstów. Moja praca w Zarządzie rozpoczęła się w 2014 r., dwa lata wcześniej zaczęłam prowadzić biuro KSM. Staram się zarażać innych KSM-em, kierując się słowami św. Augustyna: Musi się w Tobie palić to, co chcesz zapalić w innych.

kontakt: e-mail: fenisz.monika@gmail.com

Dominika Łowisz
Zastępca Sekretarza / Oddział Orzepowice

Z-ca Sekretarza KSM AK – Dominika Łowisz

Jestem historykiem i obecnie kontynuuję studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim. W wolnych chwilach trenuję sztuki walki, dużo czytam oraz interesuję się średniowiecznymi inskrypcjami.

Do niedawna należałam do Związku Harcerstwa Polskiego i właśnie ta organizacja w dużej mierze mnie ukształtowała. Od 2016 r. zaczęłam swoją przygodę z KSM i objęłam funkcję prezesa nowopowstałego oddziału. Nieznane mi dotąd Stowarzyszenie stało się dla mnie nową drogą poznania Boga i spełnieniem pragnienia, aby w mojej parafii powstała organizacja zrzeszająca młodych, którzy stawiają wartości chrześcijańskie na pierwszym miejscu. W swoim życiu kieruję się słowami Ignacego Loyoli: Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a działaj tak, jakby wszystko zależało od Ciebie. Modlitwa i działanie, to wartości, które stanowią trzon KSM-u, a dla mnie są najważniejszymi postawami w życiu.

kontakt: tel.: 503412032, e-mail: dominikalowisz@gmail.com

Aleksandra Bartusiak
Skarbnik / Oddział Czułów

Skarbnik KSM AK – Aleksandra Bartusiak

Mam 21 lat, obecnie studiuję dietetykę na trzecim roku na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. W KSM-ie działam już od ośmiu lat. Przez dwa lata pełniłam w swoim oddziale funkcję skarbnika. Do KSM-u trafiłam dzięki mojej siostrze i kuzynce, które już wcześniej chodziły na spotkania. Poznałam tutaj wielu wspaniałych znajomych i przyjaciół, pogłębiłam moją więź z Bogiem, stałam się bardziej dojrzała i odpowiedzialna. Nie żałuję żadnej spędzonej chwili w KSM-ie.

kontakt: tel.: 723933473,
e-mail: a.bartusiak95@gmail.com

Mateusz Lysko
Członek Zarządu / Oddział Imielin

Członek Zarządu KSM AK – Mateusz Lysko

Obecnie uczęszczam do Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych
w Katowicach, gdzie kształcę się na kierunku technik mechatronik. Chęć samorealizacji i działań na rzecz Ojczyzny, Kościoła oraz potrzebujących,
była przyczyną mojego zaangażowania w 2015 r. w Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży. Podczas rekolekcji kandydackich w grudniu 2016 r. złożyłem
przyrzeczenie, a tym samym stałem się oficjalnym członkiem KSM-u.
Moje hobby to nowoczesne rozwiązania i nowinki techniczne, polityka oraz
podróże krajoznawcze.

kontakt: tel.: 514862110, e-mail: lysko.m@interia.pl

Dawid Pisarzowski
Członek Delegat do Krajowej Rady / Oddział Czułów

Członek Delegat do Krajowej Rady KSM AK – Dawid Pisarzowski

Wszystkim znany jestem jako „Bigos”. Na co dzień uczę się w drugiej klasie technikum, a po lekcjach uczestniczę w próbach zespołu pieśni i tańca. Swoją przygodę z KSM-em rozpocząłem w 2013 r. Jestem w KSM-ie, bo to on uczy mnie otwartości i pewności siebie, pozwala na spotkanie Boga i drugiego człowieka.

kontakt: tel.: 662779339,
e-mail: dawid.pisarzowski@onet.eu

Grzegorz Lenart
Członek Komisji Rewizyjnej / Oddział Zgoda

Członek DKR – Grzegorz Lenart

Grzegorz – wieczny student, kierowca, mąż, prezes swojego oddziału, członek Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej, rekolekcyjny muzyczny. Związany z KSM-em jestem od 2007 r. Zdecydowałem się na to, bo to najbardziej elitarna i wymagająca grupa dla młodzieży.

Damian Olearczyk
Członek Komisji Rewizyjnej / Oddział Czułów

Członek DKR – Damian Olearczyk

Jestem studentem Politechniki Śląskiej. W KSM-ie działam od blisko pięciu lat. Co prawda na moje pierwsze spotkanie zostałem wzięty siłą, ale była to chyba jedna z najlepszych decyzji, dzięki której mogę pogłębiać więź z Bogiem, poznać wspaniałych ludzi, a także zaangażować się w masę ciekawych wydarzeń. Przez dwa lata byłem prezesem w swoim oddziale. Od tego roku zaczynam działalność w Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.

Kamil Stolecki
Członek Komisji Rewizyjnej / Oddział Imielin

Członek DKR – Kamil Stolecki

Jestem KSM-owiczem od 2011 r. W swoim oddziale pełnię funkcję prezesa. Studiuję teologię. W wolnym czasie słucham muzyki i gram na gitarze.
KSM według mnie to idealne miejsce do poznania Boga, a przy okazji ciekawych ludzi. Jest to możliwość rozwinięcia swoich pasji i umiejętności (bez względu na to, na jak niskim poziomie są na początku). Od KSM-u można się uzależnić, ale to uzależnienie bez wątpienia wychodzi nam na dobre.