Adwentowy Dar Serca

Chcieliśmy wszystkim Oddziałom, a szczególnie tym, z których przybywają kandydaci do przyrzeczenia, przypomnieć o akcji pod nazwą „Adwentowy Dar Serca”.

Akcja ma na celu zebranie rzeczy, które zostaną przekazane, poprzez współpracującą z KSM-em nauczycielkę, rodzinom mniej zamożnym, którym ona właśnie pomaga. Bardzo liczymy na zaangażowanie KSM-owiczów w tę szczytną akcję dzielenia się darami serca. Prosimy zatem o przywiezienie, w miarę możliwości: produktów spożywczych o przedłużonym terminie ważności (np. ryż, cukier), przyborów szkolnych, ubrań (nowych) dla dzieci w wieku szkolnym.

W myśl słów ks. Tischnera, iż „Dobro nie istnieje inaczej, jak tylko jako konkretna dobroć i wolność konkretnego człowieka” oraz pamiętając o naszych celach statutowych zachęcamy wszystkich do dania czegoś od siebie dla innych, którzy potrzebują naszej pomocy, abyśmy mogli czynić dobro.

Zjazd Diecezjalny i zawody w Bieruniu na horyzoncie!

W sobotę, 20 października 2007 r. o godz. 10.00 w oddziale przy parafii św. Barbary w Katowicach – Giszowcu odbędzie się kolejny Zjazd Diecezjalny KSM. Przypominamy, że zgodnie ze Statutem KSM w Zjeździe powinni brać udział: prezes, ksiądz asystent oraz jeden delegat z każdego oddziału. Mamy nadzieję, że pojawią się przedstawiciele z każdego oddziału!

Chcielibyśmy także poinformować wszystkich członków i sympatyków o tym, że 10 listopada 2007 r. zorganizowane zostaną KSM-owe zawody sportowe w Bieruniu Starym. Przewidziane są trzy konkurencje: piłka nożna, siatkówka oraz ping-pong. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.