Ogłoszenia rekolekcyjne

Ostatecznie swój udział w Rekolekcjach KSM potwierdziły osoby z następujących Oddziałów: Kłodnica, Czarny Las, Imielin, Zgoda, Czułów, Żwaków, Józefka, Gardawice, Jejkowice, Kokoszyce, Piekary Śląskie-Święta Rodzina, Studzienice, Nowy Bytom, Dąbrówka Mała + Zarząd Diecezjalny KSM

Lista została zamknięta. Bardzo prosimy o profesjonalne podejście do kwestii przyjazdu.
W sytuacji zachorowania czy innych spraw blokujących nas „w ostatniej chwili”, konieczne jest znalezienie za siebie zastępstwa. W przeciwnym wypadku, za nieobecną osobę, będzie musiał zapłacić Oddział. Traktujmy się poważnie, zwłaszcza, że Rekolekcje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i chęć przyjazdu wyraziło o wiele więcej osób, niż to możliwe do zrealizowania w praktyce.

W ramach sobotniego spotkania w grupach, będziemy rozważać fragmenty biblijne z Nowego Testamentu (Ewangelia według świętego Mateusza). Na miejscu jak zawsze znajdziemy Pismo Święte, ale można też zabrać ze sobą własny egzemplarz.

Ponadto zamieszczamy trzy pliki związane z aktualizacją danych i zaangażowaniem Oddziału. Serdecznie prosimy o ich uzupełnienie i przywiezienie na Zjazd Diecezjalny w sobotę 27 listopada. To niezmiernie ułatwi dalszą pracę. Dziękujemy! Do zobaczenia w Kokoszycach!


Przydatne dokumenty:

Informacje o rekolekcjach i Adwentowym Darze Serca

Podczas rekolekcji KSM, dnia 27 listopada br. (sobota) o godz. 13.30 będzie miał miejsce Zjazd Diecezjalny, połączony z wyborami do Zarządu Diecezjalnego nowej kadencji. Przypominamy, że Zjazd Diecezjalny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w diecezji i z urzędu bierze w nim udział Prezes oraz wybrany Delegat Oddziału. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa także wszystkich Księży Asystentów! Prośmy o pomoc Ducha Świętego, by Jego siła kierowała naszymi wyborami. Także na Zjeździe, Oddziały, (o ile nie uczyniły tego wcześniej), zobowiązane są do uregulowania zaległych składek członkowskich oraz do przekazania sprawozdań z działalności Oddziału za zeszły rok.

Zarząd Diecezjalny KSM serdecznie zaprasza wszystkich pragnących złożyć przyrzeczenie na członka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na REKOLEKCJE DLA KANDYDATÓW, połączone z uroczystym przyrzeczeniem. Rekolekcje te odbędą się w dniach od 17 do 19 grudnia br. w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Koszt uczestnictwa to 130 zł (w cenie: nocleg z pościelą, wyżywienie, legitymacja, znaczek KSM). Przypominamy, że do przyrzeczenia, zgodnie ze Statutem, mogą przystąpić osoby, które: ukończyły 16. rok życia, odbyły co najmniej półroczny staż kandydacki oraz pragną pełnić postanowienia Statutu. Dodatkowo osoby te powinny uzyskać, wyrażoną na piśmie, pozytywną opinię Księdza Asystenta oraz Prezesa Oddziału. W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest także zgoda rodziców/opiekunów prawnych. Wszystkie dokumenty dostępne są na naszej stronie internetowej. Zgłoszenia na grudniowe rekolekcje dla kandydatów + potrzebne dokumenty, przyjmowane będą do dnia Zjazdu Diecezjalnego.

Wzorem lat ubiegłych, także i w tym roku pragniemy przeprowadzić akcję o nazwie „Adwentowy Dar Serca”. Akcja ma na celu zebranie rzeczy, które później zostaną przekazane, poprzez współpracującą z KSMem nauczycielkę, rodzinom mniej zamożnym. Prosimy o przywiezienie na Zjazd Diecezjalny produktów spożywczych o przedłużonym terminie ważności (np. ryż, cukier) oraz przyborów szkolnych. Bardzo liczymy na zaangażowanie KSMowiczów i już dziś z serca za nie dziękujemy! Do zobaczenia w Kokoszycach.

Świeć Panie nad Jego duszą!

Wstrząsająca i bolesna to wieść, iż nasz kolega, Maciej Piszczek, przedwcześnie odszedł z tego świata.

Chcemy złożyć wyrazy szczerego współczucia rodzinie i wszystkim bliskim Maćka, jednocześnie zapewniając o naszej opiece modlitewnej w tych ciężkich chwilach.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Śp. Maciek Piszczek należał do oddziału KSM w Zgodzie. Jego pogrzeb odbędzie się we wtorek, 5 października 2010 r., o godz. 11.00 w kościele pw. Św. Józefa w Świętochłowicach.

Pielgrzymka do Warszawy!

Uwaga! Uwaga! Choć może niektórym trudno w to uwierzyć, mija 20 lat!!! od czasu reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Z tej okazji zapraszamy wszystkich sympatyków i członków KSM wraz z księżmi asystentami na autokarową pielgrzymkę do Warszawy, gdzie odbędą się główne uroczystości.

Wyjazd 25 września (sobota) z Rudy Śląskiej – Kłodnicy, ul. Kochłowicka 6: zbiórka przy kościele o godz.3.30, lub z Katowic – zbiórka przy pomniku Jana Pawła II obok katedry o godz.3.50; powrót w godzinach wieczornych.


Koszt: 45 zł (jeżeli będzie pełny autokar, dlatego… mobilizujmy się!). Zgłoszenia przyjmuje Łukasz Fenisz – lukaszfenisz@gmail.com, lub tel. 501-277-662.Miejsce obchodów: parafia pw. św. Stanisława Kostki, u grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy ul. Hozjusza 2.


Program:


  • godz. 10.00: Uroczyste rozpoczęcie obchodów XX-lecia KSM (w kościele)

  • godz. 11.00: Msza Św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Abpa Kazimierza Nycza

  • godz. 13.00: Posiłek
  • 
godz. 14.00: Wystąpienia zaproszonych gości

  • godz. 15.00: Zakończenie modlitwą przy grobie bł. ks. Jerzego PopiełuszkiPodziękowania za „Adwentowy Dar Serca”


Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
(Jan Paweł II)

Bardzo serdecznie dziękujemy Ks. Asystentowi Dyr. Mariuszowi Pacwie, Pani Monice Owsiance – Prezes Diecezjalnego Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Katowickiej oraz całemu Zarządowi KSM za otwartość, chęć współpracy, zorganizowanie i swój wkład w akcję „Adwentowy Dar Serca”.

Gorące podziękowania kierujemy również do wszystkich członków KSM, którzy odpowiedzieli na apel i włączyli się w dzieło pomocy tym, którzy mają mniej.
Dzięki zgromadzonym przez Wasze Stowarzyszenie darom 41 potrzebujących rodzin naszych uczniów zostało obdarowanych paczkami świątecznymi.

Wyrazy ogromnej wdzięczności składamy Panu Bartoszowi Prudło – zastępcy Prezesa Zarządu KSM AK – za obecność, zorganizowanie oprawy muzycznej i stworzenie świątecznego nastroju podczas tegorocznej wigilii szkolnej, w której uczestniczyli uczniowie z rodzin o niskim statusie materialnym.
Łączymy wyrazy szacunku i życzymy pełnego szczęścia, radości oraz obfitującego w udane przedsięwzięcia Nowego 2010 Roku! Niech wróci do Was okazane dobro!

Adwentowy Dar Serca

Chcieliśmy wszystkim Oddziałom, przypomnieć ubiegłoroczną akcję o nazwie „Adwentowy Dar Serca” i prosić o zaangażowanie także i w tym roku.

Akcja ma na celu zebranie rzeczy, które zostaną przekazane, poprzez współpracującą z KSM-em nauczycielkę, rodzinom mniej zamożnym, którym ona właśnie pomaga. Bardzo liczymy na zaangażowanie KSM-owiczów w tę szczytną akcję dzielenia się darami serca. Prosimy zatem o przywiezienie, w miarę możliwości: produktów spożywczych o przedłużonym terminie ważności (np. ryż, cukier), przyborów szkolnych, ubrań dla dzieci w wieku szkolnym.

W myśl słów ks. Tischnera, iż „Dobro nie istnieje inaczej, jak tylko jako konkretna dobroć i wolność konkretnego człowieka” oraz pamiętając o naszych celach statutowych zachęcamy wszystkich do dania czegoś od siebie dla innych, którzy potrzebują naszej pomocy, abyśmy mogli czynić dobro.

Dary prosimy dostarczyć na Zjazd Diecezjalny (lub rekolekcje dla członków i sympatyków KSM). Już dziś wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc w tej jakże ważnej i potrzebnej inicjatywie.

Zmiana godzin pracy Biura KSM

Informujemy, że od marca 2008 r. Biuro KSM mieszczące się przy placu Szramka w Katowicach będzie czynne w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 16 do 18.

Archidiecezjalna Pielgrzymka KSM do Rzymu

Zapraszamy wszystkie osoby, które zgłosiły swój udział w pielgrzymce o przybycie na Kolędowy Dzień Skupienia KSM 2 lutego br. o godz. 11.00 do Tych. Zostaną tam podane dokładne informacje dotyczące wyjazdu.

Serdecznie zapraszamy!