Głos Ojca Świętego i Episkopatu o Stowarzyszeniu


Jesteśmy dziś świadkami znamiennego zjawiska: oto po okresie nieufności i oddaleniu się od Kościoła, wielu młodych ludzi odkrywa w nim na nowo pewnego i wiernego przewodnika, nieodzowną przestrzeń do komunii z Bogiem i braćmi, środowisko wzrastania i zaangażowania duchowego. Wielu z was już nie zadowala się samą tylko formalną przynależnością do Kościoła – szukacie czegoś więcej.

Uprzywilejowanym miejscem odkrycia Kościoła i kościelnego zaangażowania są stowarzyszenia, ruchy i różne młodzieżowe wspólnoty kościelne … Jest to ogromne bogactwo i cenny dar Ducha św., który należy przyjąć z wdzięcznością.

(Orędzie Jana Pawła II na V Światowy Dzień Młodzieży 1990 r.)

Jest znamienne, że Ojciec Święty wymienia nie tylko modne dziś ruchy i wspólnoty w Kościele, ale także – i to na pierwszym miejscu-stowarzyszenia. Czy nie pragnie tym samym przypomnieć nam o nich i ich znaczeniu?

Niezbędny środek formacji młodych stanowią organizacje i ruchy katolickie. Jest ich dzisiaj w Polsce coraz więcej. Ze szczególnym zaś zadowoleniem powitałem Waszą-Drodzy Bracia-decyzję dotyczącą ponownego powołania do życia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które ma u nas bogatą i piękną tradycję.

(Przemówienie Ojca Świętego do Biskupów polskich z okazji wizyty “Ad Apostolorum”
12 stycznia 1993 r.)

Dekret reaktywujący KSM

Konferencja Episkopatu Polski działając na podstawie przepisów Prawa Kanonicznego, kanon 304, 305, 312 §1, 313, 314, 315 oraz w oparciu o przepisy prawa cywilnego: art. 34 ust. 1 i ust. 2-5 ustawy z 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (Dz. U. Nr 29, poz. 154) – eryguje niniejszym Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Warszawie i oddziałami w siedzibach archidiecezji polskich jako kościelną osobę prawną.

Stowarzyszenie to oddajemy pod opiekę patronów św. Stanisława Kostki i bł. Karoliny Kózkówny.

+ Józef Kard. Glemp
Przewodniczący Konferencji Episkopatu
Prymas Polski

+ Arcybp Bronisław Dąbrowski
Sekretarz Generalny Episkopatu Polski