Informacje o peregrynacji

W Niedzielę Palmową, 16 marca 2008 r., miało miejsce uroczyste rozpoczęcie peregrynacji relikwii bł. Karoliny Kózkówny na terenie Archidiecezji Katowickiej.

Relikwie naszej Patronki w każdym tygodniu przekazywane będą do kolejnych parafii. Członkowie KSM wraz z księżmi danej parafii odpowiedzialni będą za przygotowanie nabożeństw i spotkań ku czci bł. Karoliny.

Przydatne materiały podczas peregrynacji w parafii

Poniżej znaleźć można materiały takie jak: modlitwy do bł. Karoliny, rozważania podczas różańca i drogi krzyżowej, historie życia naszej Patronki, konspekty spotkań, katechez i kazań. Mamy nadzieję, iż pomogą one lepiej przygotować i przeprowadzić parafialną peregrynację relikwii.

Jeśli dysponujesz innymi materiałami i chciałbyś/chciałabyś je udostępnić innym, skontaktuj się z nami.

„Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja…”

Pan zmartwychwstał! Alleluja!

„Wesoły nam dzień dziś nastał[…], Tego dnia Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!”

Życzymy Wam wiary i miłości wypływających z przebitego boku oraz nadziei z pustego grobu. Aby był to czas spokoju i pokoju, czas przeżywany w gronie najbliższych… Życzymy serdecznie wiary w to, że każda ofiara i poświęcenie odnosi zwycięstwo.

„Drodzy Bracia i Siostry, Jezus umarły i zmartwychwstały powtarza nam dzisiaj tę radosną nowinę: to nowina paschalna. Przyjmijmy ją z głębokim zdumieniem i wdzięcznością! – Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą. Alleluja!” Niech te słowa orędzia wielkanocnego papieża Benedykta XVI towarzyszą nam nie tylko w tym okresie wielkanocnym ale i przez cały rok.

Niedziela Palmowa 2008 r.

Tegoroczna Niedziela Palmowa była dla katowickiego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wyjątkowa, ponieważ po uroczystej Mszy św. miejsce miała peregrynacja relikwii bł. Marii Luisy Merkert oraz bł. Karoliny Kózkówny – patronki naszego stowarzyszenia.

W krótkim wystąpieniu Monika Owsianka – prezes KSM AK – mówiła właśnie o bł. Karolinie: — Oddała życie w imię ideału czystości. Myślę, że może być patronką młodych, może też pomóc zrozumieć, że zachowanie czystości ma sens.

Po Mszy św. każdy miał możliwość ucałowania relikwii, oddając im w ten sposób cześć.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

Archidiecezjalna Pielgrzymka KSM do Rzymu

Zapraszamy wszystkie osoby, które zgłosiły swój udział w pielgrzymce o przybycie na Kolędowy Dzień Skupienia KSM 2 lutego br. o godz. 11.00 do Tych. Zostaną tam podane dokładne informacje dotyczące wyjazdu.

Serdecznie zapraszamy!

Styczniowe pismo do oddziałów

Przypominamy o Archidiecezjalnej Pielgrzymce KSM do Rzymu, która odbędzie się w terminie 6-14 lipca 2008 roku. Aby pielgrzymka mogła się odbyć musi zostać zorganizowana
45-cio osobowa grupa. Zgłoszenia należy składać do sekretarza Zarządu Diecezjalnego KSM AK pod adres: lukmarnocon@gmail.com w terminie do 15 stycznia 2008r.

Informujemy, że 2 lutego 2008 roku o godz. 11.00 w kościele pw. św. Franciszka i św. Klary w Tychach, ul. Paprocańska 90 odbędzie się Kolędowy Dzień Skupienia KSM. Wszystkich KSM-owiczów serdecznie zapraszamy do udziału.

Na podstawie uchwały nr 4/2007 w uznaniu szczególnych zasług dla Stowarzyszenia został przyznany tytuł Honorowego Członka KSM Księdzu Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi, Metropolicie Katowickiemu. Wydarzenie to miało miejsce 8 grudnia 2007 roku podczas odwiedzin, jakie złożył Ksiądz Arcybiskup kandydatom przygotowującym się do złożenia przyrzeczenia. 9 grudnia 66 kandydatów złożyło uroczyste przyrzeczenie i wstąpiło w szeregi KSM-owiczów. Życzymy im, by uczestnictwo w naszej wspólnocie przyniosło im radość oraz większe umiłowanie Boga i ludzi. Wszystkich członków Stowarzyszenia prosimy o modlitwę w ich intencji.

Wszystkie Oddziały są zobowiązane do opłacenia składek oraz przesłanie na adres Zarządu Diecezjalnego sprawozdań z działalności Oddziału za rok 2007 (oraz wcześniejsze, jeśli do tej pory nie zostało to uczynione). Odpowiedzialnymi za wykonanie czyni się Prezesów Oddziałów.

Zapraszamy wszystkich do aktywnego włączenia się w tworzenie strony diecezjalnej KSM (http://www.katowice.ksm.org.pl) poprzez przesyłanie informacji o wydarzeniach, które będą się odbywać w Waszych Oddziałach czy też konspektów, które wykorzystywane są podczas spotkań formacyjnych. Zdarza się, iż nie mamy pomysłu na spotkanie – zatem taka baza konspektów będzie bardzo pomocna przy przygotowywaniu spotkań.

W imieniu Zarządu KSM AK
Łukasz Nocoń
Sekretarz Zarządu KSM AK

Pobierz dokument w formacie PDF:

Podziękowania za „Adwentowy Dar Serca”


„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
(Jan Paweł II)

Bardzo serdecznie dziękujemy Ks. Asystentowi Dyr. Mariuszowi Pacwie, Pani Monice Owsiance – Prezes Diecezjalnego Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Katowickiej oraz całemu Zarządowi KSM za otwartość, chęć współpracy, zorganizowanie i swój wkład w akcję „Adwentowy Dar Serca”.

Gorące podziękowania kierujemy również do wszystkich członków KSM, którzy odpowiedzieli na apel i włączyli się w dzieło pomocy tym, którzy mają mniej.

Dzięki zgromadzonym przez Wasze Stowarzyszenie darom oraz ofierze pieniężnej w wysokości 340 zł, trzydziestu pięciu uczniów naszej szkoły z rodzin o niskim statusie materialnym weźmie udział w wigilii szkolnej i zostanie obdarowanych paczkami świątecznymi.

Niech wróci do Was okazane dobro!

– Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich

Nowi KSM-owicze!

Wczoraj zakończyły się rekolekcje dla kandydatów na członków KSM połączone z uroczystym przyrzeczeniem. Miło jest mi poinformować, że od wczoraj nasz KSM poszerzył się o 66 osób!

Podczas rekolekcji odwiedził nas Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń, któremu mieliśmy zaszczyt nadać tytuł Honorowego Członka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Relacje z rekolekcji oraz peregrynacji już w najbliższym czasie.

Przyrzeczenie

Jest to wspaniała okazja do odnowienia własnego przyrzeczenia, przypomnienia sobie zasad, którymi powinniśmy się kierować, a także do spotkania własnego rocznika przyrzeczenia. Sugerujemy, aby z każdego Oddziału przyjechało 3 delegatów na to wydarzenie.

Równocześnie podczas przyrzeczenia odbędzie się peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny (dzięki uprzejmości proboszcza parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Tychach). Warto zatem przypomnieć w Oddziałach postać patronki KSM-u, jej odwagi i przykładu męczeńskiej śmierci. Podczas tej uroczystości będziemy się modlić m. in. o zakończenie procesu kanonizacyjnego bł. Karoliny.

Wszystkich raz jeszcze zapraszamy do uczestnictwa w tych ważnych dla całego KSM-u naszej archidiecezji wydarzeniach. Dajmy dobry przykład uczciwości oraz szczerości w działaniu, a także świadectwa i pokazania „kim jest KSM-owicz”.

Adwentowy Dar Serca

Chcieliśmy wszystkim Oddziałom, a szczególnie tym, z których przybywają kandydaci do przyrzeczenia, przypomnieć o akcji pod nazwą „Adwentowy Dar Serca”.

Akcja ma na celu zebranie rzeczy, które zostaną przekazane, poprzez współpracującą z KSM-em nauczycielkę, rodzinom mniej zamożnym, którym ona właśnie pomaga. Bardzo liczymy na zaangażowanie KSM-owiczów w tę szczytną akcję dzielenia się darami serca. Prosimy zatem o przywiezienie, w miarę możliwości: produktów spożywczych o przedłużonym terminie ważności (np. ryż, cukier), przyborów szkolnych, ubrań (nowych) dla dzieci w wieku szkolnym.

W myśl słów ks. Tischnera, iż „Dobro nie istnieje inaczej, jak tylko jako konkretna dobroć i wolność konkretnego człowieka” oraz pamiętając o naszych celach statutowych zachęcamy wszystkich do dania czegoś od siebie dla innych, którzy potrzebują naszej pomocy, abyśmy mogli czynić dobro.