Nowi KSM-owicze!

Wczoraj zakończyły się rekolekcje dla kandydatów na członków KSM połączone z uroczystym przyrzeczeniem. Miło jest mi poinformować, że od wczoraj nasz KSM poszerzył się o 66 osób!

Podczas rekolekcji odwiedził nas Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń, któremu mieliśmy zaszczyt nadać tytuł Honorowego Członka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Relacje z rekolekcji oraz peregrynacji już w najbliższym czasie.

Przyrzeczenie

Jest to wspaniała okazja do odnowienia własnego przyrzeczenia, przypomnienia sobie zasad, którymi powinniśmy się kierować, a także do spotkania własnego rocznika przyrzeczenia. Sugerujemy, aby z każdego Oddziału przyjechało 3 delegatów na to wydarzenie.

Równocześnie podczas przyrzeczenia odbędzie się peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny (dzięki uprzejmości proboszcza parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Tychach). Warto zatem przypomnieć w Oddziałach postać patronki KSM-u, jej odwagi i przykładu męczeńskiej śmierci. Podczas tej uroczystości będziemy się modlić m. in. o zakończenie procesu kanonizacyjnego bł. Karoliny.

Wszystkich raz jeszcze zapraszamy do uczestnictwa w tych ważnych dla całego KSM-u naszej archidiecezji wydarzeniach. Dajmy dobry przykład uczciwości oraz szczerości w działaniu, a także świadectwa i pokazania „kim jest KSM-owicz”.

Adwentowy Dar Serca

Chcieliśmy wszystkim Oddziałom, a szczególnie tym, z których przybywają kandydaci do przyrzeczenia, przypomnieć o akcji pod nazwą „Adwentowy Dar Serca”.

Akcja ma na celu zebranie rzeczy, które zostaną przekazane, poprzez współpracującą z KSM-em nauczycielkę, rodzinom mniej zamożnym, którym ona właśnie pomaga. Bardzo liczymy na zaangażowanie KSM-owiczów w tę szczytną akcję dzielenia się darami serca. Prosimy zatem o przywiezienie, w miarę możliwości: produktów spożywczych o przedłużonym terminie ważności (np. ryż, cukier), przyborów szkolnych, ubrań (nowych) dla dzieci w wieku szkolnym.

W myśl słów ks. Tischnera, iż „Dobro nie istnieje inaczej, jak tylko jako konkretna dobroć i wolność konkretnego człowieka” oraz pamiętając o naszych celach statutowych zachęcamy wszystkich do dania czegoś od siebie dla innych, którzy potrzebują naszej pomocy, abyśmy mogli czynić dobro.

Rekolekcje dla kandydatów 7-9.12.2007

W związku ze zbliżającymi się rekolekcjami dla kandydatów do złożenia przyrzeczenia przypominamy o obowiązku przesłania na adres: (Łukasz Nocoń, ul. Wandy 33, 41-407 Imielin) niezwłocznie (czyli do 25 listopada) deklaracji członkowskich, zdjęć legitymacyjnych (podpisanych imieniem, nazwiskiem, nazwą oddziału), pozytywną opinią księdza asystenta oraz prezesa, a także, w wypadku kandydatów niepełnoletnich, zgody rodziców na złożenie przyrzeczenia. Wszystkie ww. dokumenty są do pobrania z zakładki Dokumenty. Proponowana forma przesyłki to list polecony priorytet.

Ewentualne opóźnienia możliwe po konsultacji z sekretarzem Zarządu Diecezjalnego pod numerem telefonu 607228867 lub mailem: lukmarnocon@gmail.com.

Sprawozdanie ze Zjazdu Diecezjalnego KSM

Na Zjeździe pojawili się przedstawiciele Oddziałów: Wodzisław Śl. (parafia św. Herberta), Czarny Las, Tychy (parafia bł. Karoliny), Jastrzębie Górne, Jejkowice, Kłodnica, Czułów, Studzienice, Józefka, Zgoda, Orłowiec, Dąbrówka Mała, Żwaków, Giszowiec i Imielin. Rozpoczęliśmy modlitwą a ks. dyr. Mariusz Pacwa, Asystent Diecezjalny KSM, wygłosił krótkie słowo wstępu.

Pokrótce pragnę przedstawić krótkie sprawozdanie ze Zjazdu:

 1. Przedstawione zostały zasady i regulamin Diecezjalnych Zawodów Sportowych o Puchar Księdza Arcybiskupa, które mają się odbyć w Bieruniu 10 listopada 2007r.
 2. Poinformowano o rekolekcjach dla członków i sympatyków KSM, które odbędą się 16-18 listopada 2007 roku w Ośrodku Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Rekolekcje poprowadzi ks. Mirosław Pelc z Orłowca.
 3. Mówiono również o rekolekcjach dla kandydatów do przyrzeczenia. Rekolekcje będą miały miejsce również w Kokoszycach, a poprowadzi je Asystent Diecezjalny KSM ks. dyr. Mariusz Pacwa.
 4. Przedstawiony został pomysł organizacji Archidiecezjalnej Pielgrzymki Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży do Rzymu latem przyszłego roku. Do rekolekcji listopadowych Oddziały powinny zebrać wstępne informacje dt. udziału w pielgrzymce.
 5. Zachęcano do przesyłania informacji nt. działań w Oddziałach, które później można by zamieścić na stronie internetowej KSM-u. Zaproponowano także poszerzenie strony o zdjęcia z różnych imprez (rekolekcje, dni skupienia, zawody sportowe) oraz umieszczanie konspektów ze spotkań formacyjnych.
 6. Kierowniczki biura KSM przypomniały o godzinach otwarcia biura oraz o tym, co można w nim załatwić. Przedstawiły również wszelkiego rodzaju materiały pomocne m. in. w prowadzeniu oddziału czy tez spotkań KSM.
 7. Przedstawiono zestawienie płatności składek przez poszczególne Oddziały z wyznaczeniem terminu płatności za lata wcześniejsze niż 2007 rok – do rekolekcji listopadowych oraz do końca roku bieżącego – za rok 2007.
 8. W związku ze zbliżającymi się rekolekcjami dla kandydatów przedstawione zostały wymogi formalne, jakie musi spełnić kandydat na członka KSM.
 9. Asystent Diecezjalny wygłosił krótkie przemówienie dotyczące duchowości KSM-u, a także wynikających z tego obowiązków, jakie ciążą na KSMowiczach.
 10. Poruszono kwestię przekazania sztandaru KSM. Swój akces zgłosiły Oddziały: Czułów (dotychczasowi opiekunowie), Jejkowice oraz Zgoda. Decyzja, któremu Oddziałowi przypadnie ten zaszczyt zostanie podana na rekolekcjach KSM w listopadzie.
 11. Zaproszono wszystkie Oddziały do wysyłania delegacji na uroczystą Mszę Św. dziękczynną w intencji Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia z okazji 50-lecia święceń kapłańskich. Odbędzie się ona 25 listopada o godz. 12:00 w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Przypominamy, że uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata to święto patronalne KSM-u.
 12. Przypomniano o obowiązku dostarczania rocznych sprawozdań z działalności Oddziału do Zarządu Diecezjalnego KSM AK.

Zawody Sportowe KSM

Pragniemy serdecznie przypomnieć wszystkim Oddziałom o Diecezjalnych zawodach Sportowych KSM, które odbędą się 10 listopada o godz. 10:00. W turnieju ma prawo wziąć udział każdy Oddział. Rozgrywki będą się odbywać w 3 kategoriach: piłka nożna mężczyzn, siatkówka kobiet i ping-pong (mieszany).

Zawody odbędą się w hali sportowej przy LO w Bieruniu Starym. Dokładne informacje dotyczące regulaminu zawodów oraz formy rozgrywek podamy po otrzymaniu wstępnych zgłoszeń od Oddziałów. Drużyny powinny liczyć: po sześć osób do piłki nożnej i siatkówki natomiast w ping-pongu startujemy indywidualnie.

Zawody odbywają się o Puchar Księdza Arcybiskupa. Koszt uczestnictwa wynosi 5 zł. W programie przewidziana jest świetna zabawa, spotkanie znajomych z różnych oddziałów i coś smacznego do zjedzenia:)

Zgłoszenia prosimy kierować pod adres lukmarnocon@gmail.com do 5 listopada.

Wrześniowe pismo do oddziałów

Prosimy, by prezesi oddziałów podczas Zjazdu Diecezjalnego przedstawili listę osób do przysięgi, która w tym roku odbędzie się podczas rekolekcji dla kandydatów w Ośrodku Rekolekcyjnym w Kokoszycach w terminie od 7 do 9 grudnia. Koszt wynosi 110 zł (nocleg z pościelą, wyżywienie, legitymacja + znaczek). Tradycją ubiegłych lat sugerujemy, że połowę pokrywa ks. Proboszcz lub Oddział, a drugą połowę sam uczestnik.

Serdecznie zapraszamy kierownictwo, członków i sympatyków Oddziału na REKOLEKCJE KSM, które odbędą się w dniach od 16 do 18 listopada br. w Ośrodku Rekolekcyjnym w Kokoszycach, ul. Pałacowa 53. Koszt pobytu – 100 zł ( noclegi z pościelą, wyżywienie, cele statutowe). Tradycją ubiegłych lat sugerujemy, że połowę pokrywa ks. Proboszcz lub Oddział, a drugą połowę sam uczestnik.

Zgłoszenia najpóźniej do 20 października na adres Łukasza Noconia: lukasz.nocon@poczta.fm. Mail zwrotny będzie potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. W razie zgłoszenia uczestnictwa i nie pojawienia się na rekolekcjach Oddział jest zobowiązany do poniesienia kosztów pobytu za zarezerwowaną ilość miejsc. Każdy Oddział ma zagwarantowane 3 miejsca. Początek rekolekcji – piątek, godz. 18.00, zakończenie – w niedzielę po obiedzie.

Informujemy, że 10 listopada 2007 roku o godz. 10.00 w hali sportowej przy LO w Bieruniu Starym ul. Licealna odbędą się diecezjalne zawody sportowe KSM w piłce nożnej (panowie), siatkówce (panie) oraz ping-pong. Dokładniejsze informacje w najbliższym czasie zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej. Wszystkich niecierpliwych prosimy o kontakt z sekretarzem ZD KSM.

Oddziały: Biertułtowy, Jastrzębie Górne, Ruda Śląska (św. Józef), Tychy Paprocany (Najświętszego Serca Pana Jezusa), Piekary Śląskie (św. Józef) proszone są o uregulowanie do Zjazdu Diecezjalnego składek rocznych za lata ubiegłe, a wszystkie oddziały prosi się o uregulowanie składek za rok bieżący.

Została wysunięta inicjatywa zorganizowania pielgrzymki KSM naszej archidiecezji do Rzymu w przyszłym roku. Prawdopodobny koszt to ok. 1000 zł. Pomysł zostanie przybliżony podczas Zjazdu Diecezjalnego. Prosimy o przedyskutowanie w oddziałach i podzielenie się wnioskami na Zjeździe.

W imieniu Zarządu KSM AK
Łukasz Nocoń
Sekretarz Zarządu KSM AK

Pobierz dokumenty w formacie PDF:

Zjazd Diecezjalny i zawody w Bieruniu na horyzoncie!

W sobotę, 20 października 2007 r. o godz. 10.00 w oddziale przy parafii św. Barbary w Katowicach – Giszowcu odbędzie się kolejny Zjazd Diecezjalny KSM. Przypominamy, że zgodnie ze Statutem KSM w Zjeździe powinni brać udział: prezes, ksiądz asystent oraz jeden delegat z każdego oddziału. Mamy nadzieję, że pojawią się przedstawiciele z każdego oddziału!

Chcielibyśmy także poinformować wszystkich członków i sympatyków o tym, że 10 listopada 2007 r. zorganizowane zostaną KSM-owe zawody sportowe w Bieruniu Starym. Przewidziane są trzy konkurencje: piłka nożna, siatkówka oraz ping-pong. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

Zawody eMtb 2007

Wyścig eMtb o Puchar Prezydenta Katowice to zawody w kolarstwie górskim organizowane przez Radio eM. Rajdowi towarzyszyć będzie VIII Rekreacyjny Rajd Rowerowy Ścieżkami Rowerowymi Miasta Katowice oraz piknik na Campingu 215 na Dolinie Trzech Stawów w Katowicach.

Więcej informacji na temat zawodów wraz z pełnym harmonogramem można znaleźć na stronie Radia eM.