Pielgrzymka do Zabawy 14 czerwca 2008r.

Pismo Prezydium Krajowej Rady KSM dotyczące pielgrzymki do Zabawy:

Czcigodny Księże Asystencie!
Drogie Druhny i Druhowie!
Prezydium Krajowej Rady KSM pragnie zaprosić wszystkich KSM – owiczów, ks. Asystentów jak również innych zainteresowanych – do udziału w Ogólnopolskiej pielgrzymce KSM do Zabawy – miejsca ściśle związanego kultem naszej patronki bł. Karoliny Kózkówny. Pielgrzymka odbędzie się 14 czerwca 2008 roku. Poniżej ramowy plan pielgrzymki.

  • _10.00 – Konferencja pod gruszą_
  • 11.15 – Droga Krzyżowa
  • 12.15 – Przerwa obiadowa (z przemieszczeniem się z Wał Rudy do Zabawy)
  • 13.30 – Adoracja połączona ze świadectwami
  • 14.30 – Przerwa
  • 14.45 – Przygotowanie do Mszy św.
  • 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia; Msza Święta zakończona śpiewem uwielbienia
  • 16.30 – Zakończenie

Majowe pismo do oddziałów

KSM-owe rozpoczęcie peregrynacji po Oddziałach nastąpiło 26 kwietnia 2008 r. w parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny, gdzie miała miejsce uroczysta Msza św., w której udział wzięli parafianie oraz delegacje KSM-owiczów Oddziałów naszej Archidiecezji.

Z głębokim smutkiem zauważyliśmy, że nie wszystkie Oddziały były reprezentowane. Zwracamy się zatem do Kierownictw tych Oddziałów, które nie uczestniczyły w uroczystościach 26 kwietnia o większe zaangażowanie w akcje organizowane przez KSM w diecezji.

Bezpośrednim koordynatorem peregrynacji w naszej Archidiecezji z ramienia KSM-u jest Zastępca Prezesa KSM AK Bartosz Prudło, tel. 0606 429 544, e-mail: alozjik81@interia.pl. Istnieje możliwość nabycia materiałów związanych z peregrynacją (ulotki, plakaty, obrazki i in.).

Wszelkie bieżące informacje jak i materiały pomocnicze dotyczące peregrynacji można odnaleźć na stronie internetowej KSM Archidiecezji Katowickiej pod adresem http://www.katowice.ksm.org.pl. Tutaj też znajduje się „Przebieg peregrynacji relikwii i obrazu błogosławionej Karoliny Kózkówny w Archidiecezji Katowickiej A.D. 2008/2009”, w którym zawarte zostały informacje i wskazówki odnośnie przebiegu peregrynacji w parafii.

Razem z relikwiami i obrazem wędruje „Kronika Peregrynacji”. Każdy Oddział przygotowuje stronę dotyczącą przebiegu peregrynacji w swojej parafii (np. program, zdjęcia). Najpiękniejsza strona w „Kronice” zostanie nagrodzona ufundowaną przez Asystenta Diecezjalnego KSM
ks. Mariusza Pacwę nagrodą specjalną.

Informujemy także, iż 14 czerwca br. odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka KSM-u do Zabawy, do sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny. Zapraszamy serdecznie wszystkich KSM-owiczów do włączenia się w tą akcję. Ponadto każdy Oddział zobowiązany jest wysłać delegację (odpowiedzialny – Prezes Oddziału KSM).

W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji oraz podzieleniem się pomysłami i przemyśleniami związanymi z działaniem KSM-u, serdecznie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z członkami Zarządu Diecezjalnego, w szczególności z Sekretarzem ZD KSM AK – Łukaszem Noconiem, tel. 0607 22 88 67, e-mail: lukmarnocon@gmail.com. Ponawiamy także prośbę o współtworzenie naszej strony www, w tym o stworzenie bazy konspektów spotkań.

W imieniu Zarządu KSM AK
Łukasz Nocoń
Sekretarz Zarządu KSM AK

Pobierz dokumenty w formacie PDF:

Informacje o peregrynacji – strona główna

W Niedzielę Palmową, 16 marca 2008 r., miało miejsce uroczyste rozpoczęcie peregrynacji relikwii bł. Karoliny Kózkówny na terenie Archidiecezji Katowickiej.

Relikwie naszej Patronki w każdym tygodniu przekazywane będą do kolejnych parafii. Członkowie KSM wraz z księżmi danej parafii odpowiedzialni będą za przygotowanie nabożeństw i spotkań ku czci bł. Karoliny.

Z tego powodu uruchomiona została specjalna podstrona zawierająca wiele materiałów przydatnych podczas parafialnej peregrynacji.

Strona poświęcona peregrynacji

Harmonogram peregrynacji relikwii bł. Karoliny

Data roz- poczęcia Data za- kończenia Oddział
26.04.2008 01.05.2008 Tychy bł. Karolina
02.05.2008 08.05.2008 Tychy Czułów
09.05.2008 15.05.2008 Tychy Żwaków
16.05.2008 22.05.2008 Giszowiec
23.05.2008 29.05.2008 Zgoda
30.05.2008 05.06.2008 Kłodnica
06.06.2008 12.06.2008 Czarny Las
13.06.2008 19.06.2008 Nowy Bytom
20.06.2008 04.09.2008 Przerwa letnia (w tym pielgrzymka do Rzymu)
05.09.2008 11.09.2008 Ruda Śl. św. Józef
12.09.2008 18.09.2008 Józefka (Piekary Śląskie)
19.09.2008 25.09.2008 Piekary Śl. św. Rodzina
26.09.2008 02.10.2008 Dąbrówka Mała
03.10.2008 09.10.2008 Imielin
10.10.2008 16.10.2008 Łaziska Górne
17.10.2008 23.10.2008 Gardawice
24.10.2008 30.10.2008 Łąka
31.10.2008 06.11.2008 Studzienice
14.11.2008 20.11.2008 Wodzisław św. Herbert
21.11.2008 27.11.2008 Wodzisław Wilchwy
28.11.2008 04.12.2008 Kokoszyce
05.12.2008 11.12.2008 Orłowiec
13.02.2009 19.02.2009 Biertułtowy
20.02.2009 26.02.2009 Jejkowice
27.02.2009 05.03.2009 Jastrzębie Górne

Informacje o peregrynacji

W Niedzielę Palmową, 16 marca 2008 r., miało miejsce uroczyste rozpoczęcie peregrynacji relikwii bł. Karoliny Kózkówny na terenie Archidiecezji Katowickiej.

Relikwie naszej Patronki w każdym tygodniu przekazywane będą do kolejnych parafii. Członkowie KSM wraz z księżmi danej parafii odpowiedzialni będą za przygotowanie nabożeństw i spotkań ku czci bł. Karoliny.

Przydatne materiały podczas peregrynacji w parafii

Poniżej znaleźć można materiały takie jak: modlitwy do bł. Karoliny, rozważania podczas różańca i drogi krzyżowej, historie życia naszej Patronki, konspekty spotkań, katechez i kazań. Mamy nadzieję, iż pomogą one lepiej przygotować i przeprowadzić parafialną peregrynację relikwii.

Jeśli dysponujesz innymi materiałami i chciałbyś/chciałabyś je udostępnić innym, skontaktuj się z nami.

„Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja…”

Pan zmartwychwstał! Alleluja!

„Wesoły nam dzień dziś nastał[…], Tego dnia Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!”

Życzymy Wam wiary i miłości wypływających z przebitego boku oraz nadziei z pustego grobu. Aby był to czas spokoju i pokoju, czas przeżywany w gronie najbliższych… Życzymy serdecznie wiary w to, że każda ofiara i poświęcenie odnosi zwycięstwo.

„Drodzy Bracia i Siostry, Jezus umarły i zmartwychwstały powtarza nam dzisiaj tę radosną nowinę: to nowina paschalna. Przyjmijmy ją z głębokim zdumieniem i wdzięcznością! – Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą. Alleluja!” Niech te słowa orędzia wielkanocnego papieża Benedykta XVI towarzyszą nam nie tylko w tym okresie wielkanocnym ale i przez cały rok.

Niedziela Palmowa 2008 r.

Tegoroczna Niedziela Palmowa była dla katowickiego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wyjątkowa, ponieważ po uroczystej Mszy św. miejsce miała peregrynacja relikwii bł. Marii Luisy Merkert oraz bł. Karoliny Kózkówny – patronki naszego stowarzyszenia.

W krótkim wystąpieniu Monika Owsianka – prezes KSM AK – mówiła właśnie o bł. Karolinie: — Oddała życie w imię ideału czystości. Myślę, że może być patronką młodych, może też pomóc zrozumieć, że zachowanie czystości ma sens.

Po Mszy św. każdy miał możliwość ucałowania relikwii, oddając im w ten sposób cześć.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

Archidiecezjalna Pielgrzymka KSM do Rzymu

Zapraszamy wszystkie osoby, które zgłosiły swój udział w pielgrzymce o przybycie na Kolędowy Dzień Skupienia KSM 2 lutego br. o godz. 11.00 do Tych. Zostaną tam podane dokładne informacje dotyczące wyjazdu.

Serdecznie zapraszamy!

Styczniowe pismo do oddziałów

Przypominamy o Archidiecezjalnej Pielgrzymce KSM do Rzymu, która odbędzie się w terminie 6-14 lipca 2008 roku. Aby pielgrzymka mogła się odbyć musi zostać zorganizowana
45-cio osobowa grupa. Zgłoszenia należy składać do sekretarza Zarządu Diecezjalnego KSM AK pod adres: lukmarnocon@gmail.com w terminie do 15 stycznia 2008r.

Informujemy, że 2 lutego 2008 roku o godz. 11.00 w kościele pw. św. Franciszka i św. Klary w Tychach, ul. Paprocańska 90 odbędzie się Kolędowy Dzień Skupienia KSM. Wszystkich KSM-owiczów serdecznie zapraszamy do udziału.

Na podstawie uchwały nr 4/2007 w uznaniu szczególnych zasług dla Stowarzyszenia został przyznany tytuł Honorowego Członka KSM Księdzu Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi, Metropolicie Katowickiemu. Wydarzenie to miało miejsce 8 grudnia 2007 roku podczas odwiedzin, jakie złożył Ksiądz Arcybiskup kandydatom przygotowującym się do złożenia przyrzeczenia. 9 grudnia 66 kandydatów złożyło uroczyste przyrzeczenie i wstąpiło w szeregi KSM-owiczów. Życzymy im, by uczestnictwo w naszej wspólnocie przyniosło im radość oraz większe umiłowanie Boga i ludzi. Wszystkich członków Stowarzyszenia prosimy o modlitwę w ich intencji.

Wszystkie Oddziały są zobowiązane do opłacenia składek oraz przesłanie na adres Zarządu Diecezjalnego sprawozdań z działalności Oddziału za rok 2007 (oraz wcześniejsze, jeśli do tej pory nie zostało to uczynione). Odpowiedzialnymi za wykonanie czyni się Prezesów Oddziałów.

Zapraszamy wszystkich do aktywnego włączenia się w tworzenie strony diecezjalnej KSM (http://www.katowice.ksm.org.pl) poprzez przesyłanie informacji o wydarzeniach, które będą się odbywać w Waszych Oddziałach czy też konspektów, które wykorzystywane są podczas spotkań formacyjnych. Zdarza się, iż nie mamy pomysłu na spotkanie – zatem taka baza konspektów będzie bardzo pomocna przy przygotowywaniu spotkań.

W imieniu Zarządu KSM AK
Łukasz Nocoń
Sekretarz Zarządu KSM AK

Pobierz dokument w formacie PDF: