Urodziny Karoliny

W tym czasie czeka na Was mnóstwo duchowych atrakcji przygotowanych przez KSM-owiczów z zaangażowanych oddziałów, m.in.: tańce lednickie, warsztaty talentów, przedstawienia, pantomima, ogniska, czuwania, śpiew, katechezy pod gruszą. Na czas 9-dniowego przygotowania do urodzin Błogosławionej, jak również na same uroczystości rocznicowe przygotowaliśmy program urodzinowy, w którym każdy znajdzie coś dla siebie (szczegóły w załączniku).

Dla ewentualnych zainteresowanych istnieje możliwość skorzystania z noclegu w Zabawie (do dyspozycji są dom Karoliny, pole namiotowe, stodoła oraz hotel).

Ponadto większe grupy uprzejmie proszę o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w uroczystościach w biurze KSM DT.

W te wyjątkowe dni świętujmy wszyscy z Karoliną. Ona liczy na nas, KSM-owiczów, a także na wszystkich naszych niezrzeszonych rówieśników i przyjaciół.

Oddajmy cześć patronce polskiej młodzieży uczestnicząc w tej wielkiej imprezie urodzinowej.

GOTÓW!
Krzysztof Kumięga
Prezes KSM DT

Zgłoszeń można dokonywać pod adresem:

Biuro KSM DT
Plac Katedralny 1/1
33-100 Tarnów
(014) 621-32-18
email: biuro@tarnow.ksm.org.pl

Pobierz plan obchodów 111. urodzin Karoliny:

O KSM-ie w Radiu eM

Minął już ponad rok od momentu, kiedy Monika Owsianka – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Katowickiej – wraz z Łukaszem Noconiem, sekretarzem, opowiadali o naszej organizacji w studiu katowickiego Radia eM.

Dziś, dzięki uprzejmości Radia eM, udostępniamy na naszej stronie nagranie audycji Joanny Raś “Razem w drodze”, która wyemitowana była 24 kwietnia 2008 r.

Pierwsza część audycji:

Druga część audycji:

„Nie bój się, uwierz tylko”

Rozważa Monika Owsianka, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Katowickiej, nauczycielka religii; mieszka w Imielinie:

Perykopy o kobiecie cierpiącej na krwotok i o córce Jaira są mi szczególnie bliskie. Ostatni rok był dla mnie i moich bliskich trudnym czasem. Mój młodszy brat zachorował.

Zdiagnozowano u niego nowotwór kości. Uświadomiłam sobie dzisiaj, że zachowywaliśmy się przez ten czas jak Jair. Każde słowo to było wzdychanie do Boga. Każdy gest to było rozpaczliwe wołanie: Przyjdź, połóż na nim ręce, aby ocalał i żył. Kiedy indziej „dotykaliśmy” płaszcza, błagając Jezusa, tak jak to czyniła cierpiąca kobieta. Ile w niej musiało być pewności, że tylko Jezus może ją uzdrowić! Jej postawa mnie zawstydza.

Podczas procesu leczenia Wojtka doświadczyłam bliskości ludzi: przyjaciół, znajomych, krewnych, sąsiadów, duchownych i sióstr zakonnych. Bywało tak, że to ich postawa wyrażała moje uczucia. Oni mieli czasem większą ufność niż ja.

To doświadczenie zmieniło mnie. Odkryłam na nowo, jak bardzo kocham mojego brata i jak silna więź nas łączy. Doświadczyłam innego poznania Boga. Nie wystarcza sama wiedza o Bogu, czasami nie wystarcza nawet sama wiara. Wiem, że Jezus nie zawodzi. Potrafi wyrwać nas z tłumu, daje znaki, porządkuje, uspokaja serce.

Niedziela Palmowa wraz z peregrynacją relikwii bł. Karoliny

Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny - powiększenie

Gorąco zapraszamy w Niedzielę Palmową, 5 kwietnia, do katowickiej katedry na doroczny Światowy Dzień Młodzieży. Msza św. rozpocznie się o godz. 14.00.

W tym roku podczas spotkania młodych w katedrze odbędzie się uroczyste zakończenie peregrynacji relikwii Bł. Karoliny Kózkówny – patronki naszego Stowarzyszenia. Będzie to okazja do podsumowania peregrynacji, która przez cały ubiegły rok trwała w naszych KSM-owych Oddziałach.

Daj wyraz swojemu zaangażowaniu w działalność KSM-u – przyjedź w Niedzielę Palmową do katowickiej katedry!

Pismo do Oddziałów z 18 listopada 2008 r.

Informujemy, że w dniach 19-21 grudnia 2008 roku w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach odbędą się rekolekcje dla kandydatów pragnących złożyć przyrzeczenie na członka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży połączone ze złożeniem przyrzeczenia. Koszt uczestnictwa to 120 zł (w tym: nocleg z pościelą, wyżywienie, legitymacja, znaczek). Przypominamy, że do przyrzeczenia mogą przystąpić, zgodnie z Statutem KSM, osoby, które:

  • ukończyły 16. rok życia,
  • odbyły co najmniej półroczny staż kandydacki,
  • pragną pełnić postanowienia statutu KSM.

Dodatkowo osoby te powinny uzyskać pozytywną opinię Księdza Asystenta oraz Prezesa Oddziału. W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest także zgoda rodziców/opiekunów prawnych. Tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne dokumenty.

Dokumenty prosimy przesłać na adres: Łukasz Nocoń […]. Sugerowana forma przesyłki to list polecony. Można także osobiście złożyć dokumenty w biurze KSM w godzinach funkcjonowania. Potwierdzeniem otrzymania dokumentów będzie mail wysłany do Prezesa Oddziału (w przypadku dotychczasowego niekontaktowania się z sekretarzem prosimy o podanie adresu mailowego!). Do dokumentów proszę załączyć podpisane (imię, nazwisko, Oddział) zdjęcie legitymacyjne. Na zgłoszenia czekamy do 5 grudnia.

Dziękujemy wszystkim Oddziałom za włączenie się w akcję „Adwentowy Dar Serca”, dzięki której udało się zebrać jeszcze większą ilość darów niż w roku ubiegłym. Mamy nadzieję, że akcja ta już na stałe wejdzie do kalendarza działań KSM w naszej archidiecezji.

Informujemy, że 11 listopada w Rudzie Śląskiej odbyły się Zawody Sportowe o Puchar Księdza Arcybiskupa zorganizowane przez Oddziały KSM w Czarnym Lesie i Kłodnicy, w których udział wzięło ok. 160 zawodników. W siatkówce wygrał Oddział z Giszowca przed Gardawicami i połączonymi zespołami Żwakowa i Dąbrówki Małej, natomiast w piłce nożnej wygrali panowie ze Żwakowa przed Gardawicami i Kłodnicą. Puchar Księdza Arcybiskupa do następnych zawodów będzie przebywał w KSM Oddział Żwaków. Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaangażowanie i chęci, a uczestnikom za dobrą zabawę.

Prosimy Oddział o uregulowanie na konto Zarządu Diecezjalnego obowiązkowych składek za rok 2008.
Prosimy także o przesłanie aktualnych danych Kierownictwa Oddziału i Księży Asystentów oraz sprawozdań z działalności.

W imieniu Zarządu KSM AK
Łukasz Nocoń
Sekretarz Zarządu KSM AK

Pobierz dokumenty w formacie PDF:

Rekolekcje Kandydackie

Uprzejmie informujemy, że tegoroczne rekolekcje dla kandydatów chcących złożyć przyrzeczenie na członka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży odbędą się w terminie 19-21 grudnia 2008 roku w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Cena trzydniowych rekolekcji połączonych z przyrzeczeniem wynosi 120 zł (w cenie noclegi z pościelą, wyżywienie, legitymacja i znaczek).

U W A G A !

Do dnia 7 grudnia otrzymaliśmy dokumenty z następujących Oddziałów:
Kłodnica, Imielin, Nowy Bytom, Piekary Śl. (Św. Rodzina), Józefka, Jejkowice, Zgoda, Studzienice, Wodzisław Śl. (św. Herbert), Tychy Żwaków, Dąbrówka Mała, Łaziska Górne, Gardawice.
Jeżeli inne Oddziały wysłały pocztą zgłoszenia prosimy o pilny kontakt telefoniczny lub mailowy z Łukaszem Noconiem.

Termin ostateczny to piątkowy dyżur w biurze KSM w Kanie, w godzinach 15.30-17.30!

Moratorium na wykonywanie aborcji

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży apeluje o włączenie się w akcję „Młodzież Polska za moratorium na wykonywanie aborcji” podejmowaną w ramach ogólnoświatowej akcji poparcia dla projektu Papieskiej Rady ds. Rodziny, który ma na celu wprowadzenie na forum ONZ moratorium dla aborcji, tej swoistej „kary śmierci” stosowanej wobec milionów niewinnych istnień ludzkich.

Jeżeli Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło (17 grudnia 2007 r.) moratorium na wykonywanie kary śmierci obejmujące nawet największych zbrodniarzy, to my katolicy nie możemy nie upominać się o prawo do życia dla każdego człowieka, a zwłaszcza dla bezbronnego, nienarodzonego jeszcze dziecka. Apel do ONZ dotyczy zmiany treści artykułu 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który stwierdza, że „każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swojej osoby”. Proponowany zapis miałby brzmieć „każdy człowiek ma prawo do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, wolności i bezpieczeństwa swojej osoby”.

Apelujemy o zbieranie podpisów wśród członków, kandydatów i sympatyków KSM-u. W akcji tej solidaryzujemy się z Polskim Stowarzyszeniem Obrońców Życia Człowieka. Podpisy zebrane pod moratorium na wykonywanie aborcji zostaną przekazane na ręce Prezydenta i Premiera Rzeczpospolitej Polskiej.

**************
moratorium – przyznanie dłużnikowi przez wierzyciela (albo z mocy ustawy) prawa do wypełnienia zobowiązania w terminie późniejszym a. na warunkach dogodniejszych od ustalonych pierwotnie.
Etym. – n.łac. ‘jw.’ z r.nij. późn.łac. moratorius ‘zwlekający; opóźniający’ od łac. morari ‘odwlekać, odraczać’ z mora
(wg. słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych prof. Władysława Kopalińskiego)

Pobierz wzór karty podpisów w formacie PDF:

Diecezjalne Zawody Sportowe KSM o Puchar Księdza Arcybiskupa – wyniki

Wielogodzinny bój, w którym i tak najważniejsze był dobra zabawa i integracja wyłonił dwie kategorie zwycięzców.
W siatkówce kobiet wyniki prezentują sie następująco:

  • I miejsce – KSM Oddział Giszowiec,
  • II miejsce – KSM Oddział Gardawice,
  • III miejsce – wspólna reprezentacja KSM Oddział Żwaków i KSM Oddział Dąbrówka Mała.

Wśród panów grających w piłkę nożną ostateczna rywalizacja doprowadziła do następującego zestawienia:

  • I miejsce – KSM Oddział Żwaków,
  • II miejsce – KSM Oddział Gardawice,
  • III miejsce – KSM Oddział Kłodnica.

Decyzją organizatorów Puchar Przechodni Księdza Arcybiskupa, w związku z zajęciem I i III miejsce, otrzymał KSM Oddział Żwaków. Puchar pozostanie u nich do następnych zawodów.

Zwycięzcom gratulujemy a uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zabawę. Do następnego razu!

Informacje związane ze Zjazdem Diecezjalnym!

Zgodnie z paragrafem 33 Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży „najwyższą władzą Stowarzyszenia w diecezji jest Zjazd Diecezjalny Stowarzyszenia. Uczestniczą w nim z urzędu prezesi oddziałów parafialnych i kół środowiskowych, księża asystenci, oraz – z wyboru – po jednym delegacie wybranym podczas zebrań oddziałów lub kół Stowarzyszenia.

W sytuacji, gdy Prezes Oddziału nie może pojawić się na Zjeździe z wcześniej usprawiedliwionej przyczyny domniemywa się pełnomocnictwo Zastępcy Prezesa do podejmowania wszelkich działań w imieniu Oddziału (na podstawie paragrafu 11 ustęp 2 Regulaminu Zarządu Diecezjalnego i Kierownictwa Oddziału/Koła KSM).

W pozostałych przypadkach prosimy o wystawienie przez Prezesa Oddziału i dostarczenie do dnia Zjazdu Diecezjalnego sekretarzowi KSM AK Łukaszowi Noconiowi pisemnego imiennego upoważnienia do reprezentowania Oddziału na Zjeździe Diecezjalnym, głosowania w wyborach do Zarządu Diecezjalnego oraz podejmowania decyzji wiążących dla Oddziału. Upoważnienie proszę opatrzyć podpisem Prezesa Oddziału i pieczątką/pieczęcią Oddziału.

Do zobaczenia na Zjeździe!

Adwentowy Dar Serca

Chcieliśmy wszystkim Oddziałom, przypomnieć ubiegłoroczną akcję o nazwie „Adwentowy Dar Serca” i prosić o zaangażowanie także i w tym roku.

Akcja ma na celu zebranie rzeczy, które zostaną przekazane, poprzez współpracującą z KSM-em nauczycielkę, rodzinom mniej zamożnym, którym ona właśnie pomaga. Bardzo liczymy na zaangażowanie KSM-owiczów w tę szczytną akcję dzielenia się darami serca. Prosimy zatem o przywiezienie, w miarę możliwości: produktów spożywczych o przedłużonym terminie ważności (np. ryż, cukier), przyborów szkolnych, ubrań dla dzieci w wieku szkolnym.

W myśl słów ks. Tischnera, iż „Dobro nie istnieje inaczej, jak tylko jako konkretna dobroć i wolność konkretnego człowieka” oraz pamiętając o naszych celach statutowych zachęcamy wszystkich do dania czegoś od siebie dla innych, którzy potrzebują naszej pomocy, abyśmy mogli czynić dobro.

Dary prosimy dostarczyć na Zjazd Diecezjalny (lub rekolekcje dla członków i sympatyków KSM). Już dziś wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc w tej jakże ważnej i potrzebnej inicjatywie.