Adwentowy Dar Serca

Chcieliśmy wszystkim Oddziałom, przypomnieć ubiegłoroczną akcję o nazwie „Adwentowy Dar Serca” i prosić o zaangażowanie także i w tym roku.

Akcja ma na celu zebranie rzeczy, które zostaną przekazane, poprzez współpracującą z KSM-em nauczycielkę, rodzinom mniej zamożnym, którym ona właśnie pomaga. Bardzo liczymy na zaangażowanie KSM-owiczów w tę szczytną akcję dzielenia się darami serca. Prosimy zatem o przywiezienie, w miarę możliwości: produktów spożywczych o przedłużonym terminie ważności (np. ryż, cukier), przyborów szkolnych, ubrań dla dzieci w wieku szkolnym.

W myśl słów ks. Tischnera, iż „Dobro nie istnieje inaczej, jak tylko jako konkretna dobroć i wolność konkretnego człowieka” oraz pamiętając o naszych celach statutowych zachęcamy wszystkich do dania czegoś od siebie dla innych, którzy potrzebują naszej pomocy, abyśmy mogli czynić dobro.

Dary prosimy dostarczyć na Zjazd Diecezjalny (lub rekolekcje dla członków i sympatyków KSM). Już dziś wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc w tej jakże ważnej i potrzebnej inicjatywie.

Diecezjalne Zawody Sportowe KSM

Regulamin turnieju sportowego KSM 2008

 1. Organizatorem turnieju są oddziały KSM w Czarnym Lesie i Kłodnicy
 2. Rozgrywki odbywają się w hali sportowej w Rudzie Śląskiej (Halembie) przy ulicy Kłodnickiej 95. Do hali można bezpośrednio dojechać z Katowic autobusami 130, 120, 177 a z Tych 82.
 3. Każda drużyna powinna posiadać zbliżone kolorystycznie stroje sportowe oraz obowiązkowo miękkie obuwie sportowe.
 4. Spotkania będą rozgrywane 2×10min, z przerwą na zmianę stron.
 5. Drużyna może liczyć dowolną ilość zawodników.
 6. W meczu bierze udział 5 zawodników + bramkarz.
 7. Liczba zmian jest nieograniczona i odbywa się w systemie hokejowym.
 8. Dopuszczalna jest także zmiana bramkarza po uprzednim zgłoszeniu tego faktu sędziemu.
 9. Nie ma rzutów z autu, są jedynie auty bramkowe wykonywane przez bramkarza nogą lub ręką. Rzuty rożne są wykonywane nogą.
 10. Jeśli piłka uderzy w sufit lub inne ciało stałe, gra zostaje zatrzymana, a następnie wznowiona rzutem wolnym pośrednim z miejsca, gdzie uderzyła piłka.
 11. Rzuty wolne bezpośrednie jak i pośrednie wykonywane są w momencie, gdy wszyscy zawodnicy drużyny przeciwnej stoją w odległości co najmniej 3 metrów.
 12. Nie ma żółtych ani czerwonych kartek. Zostają one zamienione, w przypadku kartki żółtej, na karę 2 minutową, a w przypadku kartki czerwonej – do końca spotkania.
 13. Kary odbywane są do końca (zawodnik nie wraca, gdy drużyna przeciwna strzeli gola).
 14. W przypadku wybitnie niesportowego zachowania zawodnik może otrzymać karę wykluczenia z jednego lub dwóch meczów, lub też wykluczenia z turnieju.
 15. System rozgrywek jest zależny od ilości zgłoszonych drużyn.
 16. W przypadku remisu podczas gry „systemem pucharowym” następuje seria rzutów karnych, wykonawcami są wszyscy zawodnicy znajdujący się na boisku na koniec meczu.
 17. Decyzje na boisku podejmuje sędzia i są one wiążące.
 18. W przypadku zmiany jakiegokolwiek podpunktu regulaminu (po uprzednim uzgodnieniu owej zmiany z kapitanami drużyn) zmiana zostanie oficjalnie podana do wiadomości wszystkim zawodnikom.
 19. Kibice zajmują miejsca na trybunach.
 1. Turniej siatkówki kobiet odbywać się będzie wedle ogólnie przyjętych zasad.

Zachęcamy do wzięcia udziału w turnieju!

Pobierz dokumenty w formacie PDF:

Pismo do Oddziałów z dn. 23.09.2008 r.

Zarząd Diecezjalny KSM serdecznie zaprasza kierownictwo, członków i sympatyków Oddziału na REKOLEKCJE KSM, które odbędą się w dniach od 7 do 9 listopada br. w Ośrodku Rekolekcyjnym w Kokoszycach, ul. Pałacowa 53. Koszt pobytu – 100 zł (w cenie noclegi z pościelą, wyżywienie + środki na cele statutowe). Tradycją ubiegłych lat sugerujemy, że połowę pokrywa ks. Proboszcz lub Oddział, a drugą połowę sam uczestnik.

Zgłoszenia najpóźniej do 30 października przyjmuje Łukasz Nocoń (e-mail: lukmarnocon@gmail.com, tel. kom. 607 22-88-67). Mail zwrotny będzie potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Każdy Oddział ma zagwarantowane 3 miejsca.

W przypadku większej liczby chętnych należy to zasygnalizować w zgłoszeniu mailowym. O możliwości ich przyjazdu dany Oddział zostanie również mailowo powiadomiony przed rozpoczęciem rekolekcji.

Początek rekolekcji – piątek, godz. 18.00, zakończenie – w niedzielę po obiedzie. W czasie ich trwania Oddziały (o ile nie uczyniły tego wcześniej) zobowiązane są do uregulowania zaległych składek oraz przekazania sprawozdań z działalności Oddziału za rok 2007.

Pragniemy poinformować, że 8 listopada o godz. 14.00 odbędzie się Zjazd Diecezjalny. W związku z upływającą dwuletnią kadencją obecnego Zarządu Diecezjalnego podczas Zjazdu odbędą się wybory do Zarządu nowej kadencji. W związku z powyższym prosimy o poważne potraktowanie statutowego obowiązku uczestnictwa w Zjeździe Diecezjalnym. Brak wymaganego quorum uniemożliwi podjęcie wiążących decyzji (w tym ważności wyborów), co może skutkować paraliżem działalności KSM w naszej archidiecezji. Przypominamy zatem, że obligatoryjnie w Zjeździe Diecezjalnym uczestniczą, w związku z pełnioną funkcją, Prezes Oddziału oraz Ksiądz Asystent, a także wybrany przez Oddział delegat.

Informujemy, że 11 listopada 2008 roku o godz. 10.00 w hali sportowej MOSiR Ruda Śląska przy ul. Kłodnickiej odbędą się Diecezjalne Zawody Sportowe KSM w piłce nożnej (panowie) oraz siatkówce (panie). Dokładniejsze informacje w najbliższym czasie zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej. Koszt uczestnictwa wynosi 5 zł. W programie przewidziana jest świetna zabawa, spotkanie znajomych z różnych oddziałów i coś smacznego do zjedzenia:) Wszelkie pytania oraz zgłoszenia do 30.10.2008 r. prosimy kierować do: Łukasz Fenisz (e-mail: lukaszfenisz@vp.pl, tel. 501 277 662) lub ks. Krzysztof Szweda (e-mail: kszweda1@interia.pl, tel.695 725 476)

Z powodu ogromnego zainteresowania wspólnym KSM-owym pielgrzymowaniem, pragnieniem naszym jest zorganizować w lipcu przyszłego roku pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Prawdopodobny termin rozpoczęcie to ok. 10 lipca, koszt (w zależności od liczby uczestników): 2 500 – 3 000 zł. Prosimy wszystkich o zastanowienie się nad uczestnictwem w w/w wyjeździe. Swój udział prosimy zgłosić do Łukasza Noconia do końca października. Decyzja o wyjeździe zostanie podana podczas rekolekcji KSM. Sugerowany plan dostępny na stronie www.katowice.ksm.org.pl.

W parafiach naszej archidiecezji odbywa się peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny – patronki KSM. W związku z tym prosimy wszystkich KSM-owiczów o czynne włączenie się w przygotowanie tego święta parafii. Miejmy świadomość tego, iż jest to także możliwość pokazania się Oddziału w parafii oraz szansa na przyjęcie nowych osób. Osoby, które chciałyby podzielić się swoimi przeżyciami związanymi z peregrynacją i jej owocami proszone są o kontakt z sekretarzem Zarządu.

W imieniu Zarządu KSM AK
Łukasz Nocoń
Sekretarz Zarządu KSM AK

Pobierz dokumenty w formacie PDF:

Już po…

9 wspaniałych dni, pełnych słońca, radości, wypoczynku a przede wszystkim poczucia wspólnoty – wspólnoty chrześcijan, wspólnoty KSM-u. Czas uczenia się bycia świadkami Chrystusa co dnia.
Tak by można w skrócie opisać pielgrzymkę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Katowickiej zorganizowaną w 15-lecie istnienia KSM-u w naszej archidiecezji.

Z tego miejsca dziękujemy raz jeszcze bardzo serdecznie tym wszystkim, dzięki którym ów wyjazd mógł się odbyć. Przede wszystkim ks. Mariuszowi za opiekę duchową i wszelką okazywaną pomoc oraz panu Jackowi za wspaniałe przewodzenie (jak na przewodnika i pilota przystało:). Dziękujemy także Wam, drodzy pielgrzymi, za wspaniałą atmosferę, jaką stworzyliście podczas tego wyjazdu. Śmiem twierdzić, że było naprawdę dobrze, skoro narodziła się idea kolejnego wyjazdu.

Na Schodach Hiszpańskich

Pielgrzymka do Rzymu – informacje

Przypominamy także, że należy zabrać ok. 20 euro na wstępy.

Informacja z biura podróży:

Witam szanowny pielgrzymie!!

Wybierając się na pielgrzymkę do Włoch należy pamiętać o paru rzeczach bardzo istotnych dla każdego bez względu na wiek!! 😉

 1. Zawsze uważamy na swoje dokumenty!!
 2. Dbamy o swoje finanse, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu turystycznym!!
 3. Zwracamy uwagę na otoczenie i patrzymy na swoich sąsiadów, czy nie mają balastu (złodziei!) obok siebie!!
 4. Dbamy o nasze oczy i jeśli jest możliwość używamy okularów przeciwsłonecznych!!
 5. Dbamy o swoją skórę i w razie konieczności używamy kremów z filtrem!!
 6. Dbamy o swoje zdrowie i zawsze przy sobie mamy wodę do picia!!
 7. Dbamy o swoje zdrowie i w razie konieczności nosimy nakrycie głowy!!
 8. Dbamy o swoje samopoczucie i ubieramy się w naturalne ubrania z bawełny i odpowiednie do zwiedzanych obiektów!!
 9. Dbamy o swoje stopy i nosimy wygodne obuwie!!
 10. Dbamy o dobry nastrój swój i bliźniego i używamy 3 x „N”

NIGDY NIE NARZEKAM!!

Stosując tych parę wskazówek na pewno pielgrzymka będzie owocna i ciekawa!!

ŻYCZYMY OWOCNEGO PIELGRZYMOWANIA I WIELU WRAŻEŃ!!

Pielgrzymka do Zabawy 14 czerwca 2008r.

Pismo Prezydium Krajowej Rady KSM dotyczące pielgrzymki do Zabawy:

Czcigodny Księże Asystencie!
Drogie Druhny i Druhowie!
Prezydium Krajowej Rady KSM pragnie zaprosić wszystkich KSM – owiczów, ks. Asystentów jak również innych zainteresowanych – do udziału w Ogólnopolskiej pielgrzymce KSM do Zabawy – miejsca ściśle związanego kultem naszej patronki bł. Karoliny Kózkówny. Pielgrzymka odbędzie się 14 czerwca 2008 roku. Poniżej ramowy plan pielgrzymki.

 • _10.00 – Konferencja pod gruszą_
 • 11.15 – Droga Krzyżowa
 • 12.15 – Przerwa obiadowa (z przemieszczeniem się z Wał Rudy do Zabawy)
 • 13.30 – Adoracja połączona ze świadectwami
 • 14.30 – Przerwa
 • 14.45 – Przygotowanie do Mszy św.
 • 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia; Msza Święta zakończona śpiewem uwielbienia
 • 16.30 – Zakończenie

Majowe pismo do oddziałów

KSM-owe rozpoczęcie peregrynacji po Oddziałach nastąpiło 26 kwietnia 2008 r. w parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny, gdzie miała miejsce uroczysta Msza św., w której udział wzięli parafianie oraz delegacje KSM-owiczów Oddziałów naszej Archidiecezji.

Z głębokim smutkiem zauważyliśmy, że nie wszystkie Oddziały były reprezentowane. Zwracamy się zatem do Kierownictw tych Oddziałów, które nie uczestniczyły w uroczystościach 26 kwietnia o większe zaangażowanie w akcje organizowane przez KSM w diecezji.

Bezpośrednim koordynatorem peregrynacji w naszej Archidiecezji z ramienia KSM-u jest Zastępca Prezesa KSM AK Bartosz Prudło, tel. 0606 429 544, e-mail: alozjik81@interia.pl. Istnieje możliwość nabycia materiałów związanych z peregrynacją (ulotki, plakaty, obrazki i in.).

Wszelkie bieżące informacje jak i materiały pomocnicze dotyczące peregrynacji można odnaleźć na stronie internetowej KSM Archidiecezji Katowickiej pod adresem http://www.katowice.ksm.org.pl. Tutaj też znajduje się „Przebieg peregrynacji relikwii i obrazu błogosławionej Karoliny Kózkówny w Archidiecezji Katowickiej A.D. 2008/2009”, w którym zawarte zostały informacje i wskazówki odnośnie przebiegu peregrynacji w parafii.

Razem z relikwiami i obrazem wędruje „Kronika Peregrynacji”. Każdy Oddział przygotowuje stronę dotyczącą przebiegu peregrynacji w swojej parafii (np. program, zdjęcia). Najpiękniejsza strona w „Kronice” zostanie nagrodzona ufundowaną przez Asystenta Diecezjalnego KSM
ks. Mariusza Pacwę nagrodą specjalną.

Informujemy także, iż 14 czerwca br. odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka KSM-u do Zabawy, do sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny. Zapraszamy serdecznie wszystkich KSM-owiczów do włączenia się w tą akcję. Ponadto każdy Oddział zobowiązany jest wysłać delegację (odpowiedzialny – Prezes Oddziału KSM).

W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji oraz podzieleniem się pomysłami i przemyśleniami związanymi z działaniem KSM-u, serdecznie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z członkami Zarządu Diecezjalnego, w szczególności z Sekretarzem ZD KSM AK – Łukaszem Noconiem, tel. 0607 22 88 67, e-mail: lukmarnocon@gmail.com. Ponawiamy także prośbę o współtworzenie naszej strony www, w tym o stworzenie bazy konspektów spotkań.

W imieniu Zarządu KSM AK
Łukasz Nocoń
Sekretarz Zarządu KSM AK

Pobierz dokumenty w formacie PDF:

Informacje o peregrynacji – strona główna

W Niedzielę Palmową, 16 marca 2008 r., miało miejsce uroczyste rozpoczęcie peregrynacji relikwii bł. Karoliny Kózkówny na terenie Archidiecezji Katowickiej.

Relikwie naszej Patronki w każdym tygodniu przekazywane będą do kolejnych parafii. Członkowie KSM wraz z księżmi danej parafii odpowiedzialni będą za przygotowanie nabożeństw i spotkań ku czci bł. Karoliny.

Z tego powodu uruchomiona została specjalna podstrona zawierająca wiele materiałów przydatnych podczas parafialnej peregrynacji.

Strona poświęcona peregrynacji

Harmonogram peregrynacji relikwii bł. Karoliny

Data roz- poczęcia Data za- kończenia Oddział
26.04.2008 01.05.2008 Tychy bł. Karolina
02.05.2008 08.05.2008 Tychy Czułów
09.05.2008 15.05.2008 Tychy Żwaków
16.05.2008 22.05.2008 Giszowiec
23.05.2008 29.05.2008 Zgoda
30.05.2008 05.06.2008 Kłodnica
06.06.2008 12.06.2008 Czarny Las
13.06.2008 19.06.2008 Nowy Bytom
20.06.2008 04.09.2008 Przerwa letnia (w tym pielgrzymka do Rzymu)
05.09.2008 11.09.2008 Ruda Śl. św. Józef
12.09.2008 18.09.2008 Józefka (Piekary Śląskie)
19.09.2008 25.09.2008 Piekary Śl. św. Rodzina
26.09.2008 02.10.2008 Dąbrówka Mała
03.10.2008 09.10.2008 Imielin
10.10.2008 16.10.2008 Łaziska Górne
17.10.2008 23.10.2008 Gardawice
24.10.2008 30.10.2008 Łąka
31.10.2008 06.11.2008 Studzienice
14.11.2008 20.11.2008 Wodzisław św. Herbert
21.11.2008 27.11.2008 Wodzisław Wilchwy
28.11.2008 04.12.2008 Kokoszyce
05.12.2008 11.12.2008 Orłowiec
13.02.2009 19.02.2009 Biertułtowy
20.02.2009 26.02.2009 Jejkowice
27.02.2009 05.03.2009 Jastrzębie Górne

Informacje o peregrynacji

W Niedzielę Palmową, 16 marca 2008 r., miało miejsce uroczyste rozpoczęcie peregrynacji relikwii bł. Karoliny Kózkówny na terenie Archidiecezji Katowickiej.

Relikwie naszej Patronki w każdym tygodniu przekazywane będą do kolejnych parafii. Członkowie KSM wraz z księżmi danej parafii odpowiedzialni będą za przygotowanie nabożeństw i spotkań ku czci bł. Karoliny.