XV Światowy Dzień Młodzieży


Jubileusz Młodych

Od 15 lat znakiem pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II są spotkania z młodzieżą całego świata, odbywające się pod wspólną nazwą Światowych Dni Młodzieży. Od roku 1985 papież kieruje do młodych swoje Orędzie, będące zwiastunem spotkania, które odbywa się kilka miesięcy później. Pełni ono rolę zaproszenia, z drugiej zaś strony zapowiada temat spotkania nadając młodym konkretny kierunek przygotowań. W wielu diecezjach Księża Biskupi powołali specjalne Diecezjalne Komitety Jubileuszu Młodych, które mają za cel duchowe i organizacyjne przygotowanie młodych do udziału w XV Światowym Dniu Młodzieży w Rzymie. Jeśli chodzi o kierunek przygotowań, to jedną z dróg jest pogłębienie treści papieskiej Ewangelii Młodych oraz zrozumienie sensu i znaczenia Wielkiego Jubileuszu.

Osoby zainteresowane informacjami n/t XV Światowych Dni Młodzieży w Rzymie mogą skorzystać z łatwo dostępnej stronnicy internetowej www.rzym2000.pl jak również skontaktować się z Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży, który uczestniczy w pracach przygotowawczych.

Koszty uczestnictwa w XV Światowym Dniu Młodzieży w Rzymie.

Pierwsza sprawa to tzw. pakiet pielgrzyma (fundusz solidarnościowy, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, karty przejazdowe w Rzymie) oraz koszty podróży. Pierwszej płatności (fundusz solidarnościowy – 10 dolarów) należy dokonać przy rejestracji grupy. Kolejną wpłatę (200 zł od osoby) należy wpłacić do 15 kwietnia, a całą resztę uregulować do 15 czerwca 2000 r. Rejestracja grupy powinna dokonać się w okresie od września ’99 do 12 lutego 2000 r.

Program przygotowań dla młodych na XV ŚDM w Rzymie.

Do diecezji włoskich przyjeżdżamy 10 VIII 2000 r. Jest to czas na wzajemne poznanie się, spotkania, poznanie kultury regionu itp. W samym Rzymie młodzi spotykają się 14 sierpnia, aby wziąć udział w tridum katechetycznym. Ważnym elementem będą celebracje Drogi Krzyżowej. Jedną z nich poprowadzi Jan Paweł II. Całość spotkania zakończy uroczysta Msza Św. celebrowana przez Ojca Świętego na placu Tor Vergata.

Wielką szansą odpowiedzenia na prośby Jana Pawła II może być podjęcie w dniach od 5 do 20 sierpnia 2000 r. w Rzymie posługi w wolontariacie XV ŚDM. Jeśli ktoś zdecyduje się być wolontariuszem na XV ŚDM w Rzymie i zna język włoski proszony jest o kontakt.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM.
ul. Kościuszki 10
08-110 Siedlce
tel/fax 025-6322155;
e-mail: biuro@rzym2000.pl

Opracowała: Anna Wyrwoł

II Dni Młodych Chrześcijan

Dni Młodych Chrześcijan to coroczny cykl różnorodnych imprez kulturalnych i sportowych, które przyciągają młodzież do czynnego udziału w życiu społecznym, opartym na wartościach chrześcijańskich.

Pierwszy koncert odbył się w Radzionkowie. Słuchaliśmy wszyscy Ewy Urygi wraz z jej wspaniałym zespołem (Wojtek Niedziela, Jacek Niedziela, Grzegorz Nagórski, Piotr Wojtasik, Adam Buczek, Jarosław Kędziora).

Zorganizowano przegląd filmowy w kinie “Zorza” (filmy: “Blask”, “Waleczne Serce”, “Buntownik z wyboru”, “Zaklinacz Koni”). W Tychach odbył się musical “Czas cierpienia – Czas kuszenia” oraz koncert fortepianowy (Henryk Jan Botor).

Ponadto mogliśmy się wybrać na Kabarety, (“Absurdalny” i “Mumio”) a także uczestniczyć w dyskusjach panelowych i spotkaniach z ciekawymi ludźmi (ks. Jerzy Szymik, prof. T. Sławek – rektor U.Ś., prof. J. Gembalski – rektor A.M., W. Walendziak, T. Wołek, J. Turnau).

Prezentowane fotografie przedstawiają koncert “Rock Ojca”, na którym mogliśmy usłyszeć m.in.: M. Szcześniaka, kapele “Tymoteusz”, Natalię Niemen i “Trzecią Godzine Dnia”, Jafia Namuel, Segaband.

Młodzież przeprowadziła także kwestę na rzecz budującego się “Domu samotnej Matki” w Jastrzębiu. Uzbierano kwotę około 7200 zł. Ulicami centrum Katowic, przy wstrzymanym ruchu drogowym, biegali sportowcy w liczbie 150 osób. Każdy mógł także wziąść udział w konkursie poetyckim.

Koncert Kuby Sienkiewicza (lider Elektrycznych Gitar) uroczyście zakończył II Dni Młodych Chrześcijan.

VII Zjazd Archidiecezjalny KSM Archidiecezji Katowicekiej

Dnia 20 lutego bieżącego roku w Katowicach odbył się VII Diecezjalny Zjazd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zjazd został otwarty powitaniem uczestników przez Prezesa Zarządu Krzysztofa Mikułę. Na zjazd przybyło 18 z 26 oddziałów naszej diecezji. Krzysztof Posmyk odczytał sprawozdanie z działalności naszego stowarzyszenia za rok 1999. O godzinie 11:00 wszyscy udali się na Mszę Św., której przewodniczył abp Damian Zimoń. Po Mszy Św. wznowiono obrady. W tej części obrad ksiądz arcybiskup skierował do uczestników zjazdu kilka słów. Następnie omówiono plan formacyjny oraz plan pracy na rok 2000.

Trzy osoby z Zarządu diecezjalnego zrezygnowały z pełnionych funkcji, kolejne dwie na wniosek Prezesa Zarządu zostały odwołane. W wyniku zaistniałej sytuacji przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu. W wyniku głosowania w skład Zarządu weszli: Marcin Lesiak, Adam Mucha oraz Marcin Stachura.

Na zakończenie obrad Zjazd Diecezjalny jednogłośnie uchwalił swój sprzeciw wobec promocji i reklamie środków ograniczających wolność człowieka.

II Międzyoddziałowe Zawody Sportowe

Na zaproszenie młodzieży z oddziału KSM w Bieruniu przybyło dziesięć oddziałów z: Bierunia, Jastrzębia Zdrój, Katowic, Piekar Śl., Radzionkowa, Rudy Śl., Tychów oraz Wodzisławia Śl.

W rozgrywkach wzięło udział 128 zawodników; 9 drużyn męskich współzawodniczyło w halowej piłce nożnej, wystawiono 6 drużyn żeńskich do siatkówki, a w tegorocznych zawodach wprowadzono nową konkurencję – tenis stołowy dziewcząt i chłopców.

W obecności pocztu sztandarowego KSM zawody sportowe zainaugurował przemówieniem p. Piotr Czarnynoga Starosta powiatu tyskiego. Ks. Andrzej Wieczorek opiekun KSM w Bieruniu przy parafii św. Barbary zachęcił wszystkich do “zdrowej rywalizacji”, przypominając, że sport to ważny czynnik w kształtowaniu osobowości człowieka.

Patronat nad tegorocznymi zawodami objął Ks. Bp. Gerard Bernacki, pomocy udzieliły również władze miasta Bierunia i dyrekcja KWK “Piast”.

Rozgrywkom sportowym towarzyszyły ogromne emocje i wspaniały doping publiczności. Puchar zwycięzców w piłce nożnej otrzymała drużyna z oddziału KSM w Bieruniu przy parafii św. Barbary. Najlepiej w siatkówkę zagrały dziewczęta z KSM w Katowicach Giszowcu przy parafii św. Barbary. Puchary mistrzów w tenisie stołowym zdobyli: Katarzyna Nowak (KSM Jastrzębie Zdrój przy parafii św. Katarzyny) oraz Rafał Ostrowski (KSM Tychy przy parafii bł. Karoliny). Szczególne wyróżnienie za największą ilość punktów we wszystkich konkurencjach sportowych uzyskał oddział KSM w Jastrzębiu Zdrój przy parafii św. Katarzyny, otrzymując puchar Bpa. Gerarda Bernackiego.

II Międzyoddziałowe Zawody Sportowe KSM wspomagali sędziowie Stanisław Stęplewski sędzia piłkarski i Mariusz Kozieł student AWF w Katowicach, czuwając nad poprawnością rozgrywek.

Zmagania sportowe pozostawiły wśród uczestników miłe wrażenia, a główny organizator imprezy Marek Gawroński zapewnił o kontynuowaniu tego przedsięwzięcia.