II Dni Młodych Chrześcijan

Dni Młodych Chrześcijan to coroczny cykl różnorodnych imprez kulturalnych i sportowych, które przyciągają młodzież do czynnego udziału w życiu społecznym, opartym na wartościach chrześcijańskich.

Pierwszy koncert odbył się w Radzionkowie. Słuchaliśmy wszyscy Ewy Urygi wraz z jej wspaniałym zespołem (Wojtek Niedziela, Jacek Niedziela, Grzegorz Nagórski, Piotr Wojtasik, Adam Buczek, Jarosław Kędziora).

Zorganizowano przegląd filmowy w kinie “Zorza” (filmy: “Blask”, “Waleczne Serce”, “Buntownik z wyboru”, “Zaklinacz Koni”). W Tychach odbył się musical “Czas cierpienia – Czas kuszenia” oraz koncert fortepianowy (Henryk Jan Botor).

Ponadto mogliśmy się wybrać na Kabarety, (“Absurdalny” i “Mumio”) a także uczestniczyć w dyskusjach panelowych i spotkaniach z ciekawymi ludźmi (ks. Jerzy Szymik, prof. T. Sławek – rektor U.Ś., prof. J. Gembalski – rektor A.M., W. Walendziak, T. Wołek, J. Turnau).

Prezentowane fotografie przedstawiają koncert “Rock Ojca”, na którym mogliśmy usłyszeć m.in.: M. Szcześniaka, kapele “Tymoteusz”, Natalię Niemen i “Trzecią Godzine Dnia”, Jafia Namuel, Segaband.

Młodzież przeprowadziła także kwestę na rzecz budującego się “Domu samotnej Matki” w Jastrzębiu. Uzbierano kwotę około 7200 zł. Ulicami centrum Katowic, przy wstrzymanym ruchu drogowym, biegali sportowcy w liczbie 150 osób. Każdy mógł także wziąść udział w konkursie poetyckim.

Koncert Kuby Sienkiewicza (lider Elektrycznych Gitar) uroczyście zakończył II Dni Młodych Chrześcijan.

VII Zjazd Archidiecezjalny KSM Archidiecezji Katowicekiej

Dnia 20 lutego bieżącego roku w Katowicach odbył się VII Diecezjalny Zjazd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zjazd został otwarty powitaniem uczestników przez Prezesa Zarządu Krzysztofa Mikułę. Na zjazd przybyło 18 z 26 oddziałów naszej diecezji. Krzysztof Posmyk odczytał sprawozdanie z działalności naszego stowarzyszenia za rok 1999. O godzinie 11:00 wszyscy udali się na Mszę Św., której przewodniczył abp Damian Zimoń. Po Mszy Św. wznowiono obrady. W tej części obrad ksiądz arcybiskup skierował do uczestników zjazdu kilka słów. Następnie omówiono plan formacyjny oraz plan pracy na rok 2000.

Trzy osoby z Zarządu diecezjalnego zrezygnowały z pełnionych funkcji, kolejne dwie na wniosek Prezesa Zarządu zostały odwołane. W wyniku zaistniałej sytuacji przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu. W wyniku głosowania w skład Zarządu weszli: Marcin Lesiak, Adam Mucha oraz Marcin Stachura.

Na zakończenie obrad Zjazd Diecezjalny jednogłośnie uchwalił swój sprzeciw wobec promocji i reklamie środków ograniczających wolność człowieka.

II Międzyoddziałowe Zawody Sportowe

Na zaproszenie młodzieży z oddziału KSM w Bieruniu przybyło dziesięć oddziałów z: Bierunia, Jastrzębia Zdrój, Katowic, Piekar Śl., Radzionkowa, Rudy Śl., Tychów oraz Wodzisławia Śl.

W rozgrywkach wzięło udział 128 zawodników; 9 drużyn męskich współzawodniczyło w halowej piłce nożnej, wystawiono 6 drużyn żeńskich do siatkówki, a w tegorocznych zawodach wprowadzono nową konkurencję – tenis stołowy dziewcząt i chłopców.

W obecności pocztu sztandarowego KSM zawody sportowe zainaugurował przemówieniem p. Piotr Czarnynoga Starosta powiatu tyskiego. Ks. Andrzej Wieczorek opiekun KSM w Bieruniu przy parafii św. Barbary zachęcił wszystkich do “zdrowej rywalizacji”, przypominając, że sport to ważny czynnik w kształtowaniu osobowości człowieka.

Patronat nad tegorocznymi zawodami objął Ks. Bp. Gerard Bernacki, pomocy udzieliły również władze miasta Bierunia i dyrekcja KWK “Piast”.

Rozgrywkom sportowym towarzyszyły ogromne emocje i wspaniały doping publiczności. Puchar zwycięzców w piłce nożnej otrzymała drużyna z oddziału KSM w Bieruniu przy parafii św. Barbary. Najlepiej w siatkówkę zagrały dziewczęta z KSM w Katowicach Giszowcu przy parafii św. Barbary. Puchary mistrzów w tenisie stołowym zdobyli: Katarzyna Nowak (KSM Jastrzębie Zdrój przy parafii św. Katarzyny) oraz Rafał Ostrowski (KSM Tychy przy parafii bł. Karoliny). Szczególne wyróżnienie za największą ilość punktów we wszystkich konkurencjach sportowych uzyskał oddział KSM w Jastrzębiu Zdrój przy parafii św. Katarzyny, otrzymując puchar Bpa. Gerarda Bernackiego.

II Międzyoddziałowe Zawody Sportowe KSM wspomagali sędziowie Stanisław Stęplewski sędzia piłkarski i Mariusz Kozieł student AWF w Katowicach, czuwając nad poprawnością rozgrywek.

Zmagania sportowe pozostawiły wśród uczestników miłe wrażenia, a główny organizator imprezy Marek Gawroński zapewnił o kontynuowaniu tego przedsięwzięcia.

Wizyta Ojca Śwętego Jana Pawła II

15, 17 czerwca 1999r.
Gliwice – lotnisko Aeroklubu.

Specjalnie na tę okazję Oddział z Radzionkowa przygotował potężny transparent naszego Stowarzyszenia. Miał on 12 metrów szerokości i 6 metrów wysokości.

Gliwice – największy ze wszystkich ołtarzy w czasie tegorocznej wizyty Ojca Świętego. Na tym zdjęciu widać ok. pół miliona ludzi i największy w historii wszystkich wizyt papieskich transparent.

Pod transparentem zmieściło sie ok 150 osób, głównie członków i kandydatów naszego Stowarzyszenia, którzy przybyli z kilku oddziałów całej Archidiecezji.

Zaproszenie

Zaproszenie na II dni Młodych Chrześcijan. Szczegółowe informacje na plakatach oraz w mediach (np.: Gość Niedzielny, radio Plus).