List otwarty do Przedsiębiorców


Szanowni Państwo!

Od 10 lat w naszej Archidiecezji działa Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Na dzień dzisiejszy mamy 25 oddziałów przy parafialnych, zrzeszających już ponad 300 członków i niezliczoną rzeszę sympatyków. Jest to grupa młodych zapaleńców, którzy wbrew krążącej w społeczeństwie złej opinii o młodzieży, pragną swoją postawą pokazać, że można być dobrym, zaangażowanym człowiekiem. Dzielą się tym co mają najlepsze nie tylko ze swoimi rówieśnikami z oddziału KSM-u, ale pragną wyjść ze swoimi pomysłami i planami do szerszej grupy ludzi i konsekwentnie je tworzyć. Aby to wszystko zrealizować młodzież ta potrzebuje solidnej podbudowy.

Jako Zarząd Diecezjalny pragniemy dla nich zorganizować różnego rodzaju szkolenia, rajdy, rekolekcje, zawody sportowe. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe, bez tego nie jest możliwa nasza działalność.

Ufamy, że zainwestowane środki nie pójdą na marne, ale przyczynią się nie tylko do rozwoju Stowarzyszenia, ale i naszego społeczeństwa. Inwestując w młodych inwestujemy w przyszłość Polski.

Za każdą okazaną nam pomoc składamy serdeczne Bóg zapłać. Zważając na słowa Pisma Świętego, że “Radosnego dawcę miłuje Bóg”, życzymy wielu Bożych łask i błogosławieństwa dla Was i Waszych rodzin.

Z poważaniem
Asystent Diecezjalny KSM – ks. Mariusz Pacwa,
Prezes – Szymon Reichman

Bezpłatne kursy i zajęcia

 • Kursy języka angielskiego
  poziom podstawowy, poziom zaawansowany – 23.09.- 23.01.2003
 • Kursy języka niemieckiego
  poziom podstawowy, poziom zaawansowany – 24.09.- 23.01.2003
 • Kursy komputerowe
  od podstaw do grafiki i programów księgowych – od 02.10.2002
  Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 2 godz. Kursy językowe trwają 4,5 miesiąca, kursy komputerowe do 5 tygodni. Wszystkie kończą się egzaminem, po którym uczestnik dostaje świadectwo. Warunek zapisu: wiek 16-25 lat, dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 500,00 zł. netto, należy zgłosić się osobiście z dokumentami rodziców oraz wpłacić kaucję 50 zł, która jest zwracana po zdaniu egzaminu.
 • Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego – czwartki w godz. 16.00 – 19.00
  techniki autoprezentacji, rozmowa kwalifikacyjna, pisanie CV, listów motywacyjnych, treningi asertywności, doradztwo wyboru zawodu
 • Psychologiczne konsultacje rodzinne – środy w godz. 14.00 – 18.00
  porady specjalistów w zakresie: życia małżeńskiego i rodzinnego, umiejętnego rozwiązywania konfliktów w rodzinie, sporadycznego uzależniania się przez młodzież różnymi środkami, formy pomocy: terapia, poradnictwo, konsultacje
 • Biuro Informacji o sektach i nowych ruchach – wtorki w godz. 16.00 – 19.00
  informacje o nowych sektach, zagrożeniach ze strony sekt, poradnictwo specjalistów, prowadzone są również prelekcje w szkołach i parafiach

Wszystkie porady są bezpłatne!

Szczegółowych informacji o zajęciach w Kanie udziela sekretariat czynny pon – ptk w godz. 9.00 – 16.00
Adres: KCEM “Kana” pl. Ks. Szramka 4 Katowice
(obok Parafii Mariackiej), tel. (0-32) 253-04-55

Zebranie

5 października 2002 odbędzie się zebranie Zarządu – Katowice, KANA, godz. 10.00.

Zjazd Diecezjalny

Zarząd Diecezjalny, działając na podstawie Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, zwołuje Zjazd Diecezjalny na dzień 12 października 2002 r. Zjazd odbędzie się w sali Domu Parafialnego Parafii Mariackiej w Katowicach (pl. ks. Szramka 4, obok KCEM Kana). Początek spotkania o godz. 10.00.

Przypominamy, iż na podstawie § 33 w Zjeździe uczestniczą z urzędu prezesi oddziałów parafialnych, księża asystenci, oraz po jednym delegacie wybranym podczas zebrań oddziałów. Jednakże, zgodnie z praktykowanym do tej pory zwyczajem zapraszamy również pozostałych członków kierownictw oddziałów w charakterze obserwatorów.

Na Zjeździe omawiane będą sprawy działalności i formacji KSM w naszej diecezji. Prosimy o dostarczenie aktualnej listy adresów kontaktowych do każdego oddziału, jak również wstępnej listy kandydatów do przyrzeczenia, które odbędzie się w grudniu br. Uczestnictwo w Zjeździe oraz spotkaniach Diecezjalnych jest obowiązkiem każdego Prezesa Oddziału/Koła.

Do zobaczenia, Szczęść Boże
Asystent Diecezjalny KSM – ks. Mariusz Pacwa,
Zastępca Prezesa – Dominika Złotecka

Zawody sportowe

Zarząd Diecezjalny zaprasza wszystkich grających w piłkę nożną, oraz dziewczyny lubiące grać w siatkówkę do zgłoszenia się na zawody, które odbędą się 21-22 września w Dubiecku k/Przemyśla – zgłoszenia proszę kierować najlepiej do Marcina Stachury, tel 217-22-32, fax 253-04-55, e-mail: marcins@opoka.org.pl .

Pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich

Jak co roku w ostatnią niedzielę maja (26.05.2002) odbędzie się tradycyjna, śląska pielgrzymka do Piekar. Zachęcamy do zorganizowania w ramach oddziałów grup rowerowych na spotkanie z patronką pracy i sprawiedliwości społecznej. Do zobaczenia.

Materiały formacyjne

Warto wiedzieć, że za pośrednictwem zarządu diecezjalnego dostępne sa pozycje książkowe, przeznaczone do wykorzystania w spotkaniach formacyjnych oddziałów.

 • Podręcznik KSM, rok wydania 1999, cena 8 zł
 • Materiały Formacyjne, rok wydania 2001, cena 9 zł
 • Drogi Młodości, rok wydania 1995, cena 3 zł
 • Spotkania nad Biblią, rok wydania 1994, cena 3 zł
 • Posyłam Was, rok wydania 1994, cena 3 zł
 • Statut, rok wydania 1999, cena 3 zł
 • Regulamin, rok wydania 2001, cena 3 zł
 • Owoc Pracy, rok wydania 2001, cena 13 zł
 • W kierunku Domu, rok wydania 1994, cena 4,50 zł
 • ABC Redaktora Pisma Parafialnego, rok wydania 1994, cena 4,50 zł

KIERUNKI FORMACJI KSM NA ROK 2002

Uwzględnić program duszpasterski opracowany przez Episkopat na rok 2002 – materiały w każdej diecezji.

Podstawowe Konspekty:

 • “Spotkania nad Biblią” – ks. R. Pindel nr 12/94
 • “Materiały Formacyjne KSM, 2001” – opracowanie zbiorowe

Być świadkiem Jezusa – moje miejsce w Kościele

 • “Posyłam Was” – ks. A. Zwoliński nr 15/1995
 • Adhortacja Aposolska “Christifideles laici”
 • Listy i Orędzia Ojca Świętego

Wszystkie wymienione pozycje są również do nabycia w Biurze KSM w Katowicach. Ceny nie przekraczają 9 zł.

Wyjazd formacyjno-szkoleniowy do Brennej

Podczas szkolenia obecni byli goście z Zarządu KSM w Lublinie. W sobotę, po porannej modlitwie i Eucharystii, w cyklu wykładów przedstawiono doświadczenia KSM w Archidiecezji Lubelskiej- działalność, formacja w oddziałach , na szczeblu diecezji

 • konkretna pomoc rzeczowa, finansowa (specjalnie powołane fundusze),
 • poradnictwo dla ludzi na terenach , zagrożonych strukturalnym bezrobociem,
 • organizacja Forum Młodych,
 • stwarzanie alternatyw, rozwoju duchowego, współdziałania,
 • nowe formy integracji, tworzenie KSM, wymiana doświadczeń

W kolejnym wykładzie przedstawiono role i znaczenie kierownictw i Zarządu

Podczas pracy w grupach przerabiano tekst Orędzia Ojca Św. na Światowe Dni Młodzieży. Spotkanie miało charakter formacyjny.W sobotę, 13.04 odbyło się również Zebranie Zarządu.

14.04. – wykład ks. Asystenta – plany działań w diecezji, zdobywanie środków przez Oddziały, prowadzenie rachunkowości. Działania okresowe, jednorazowe i stałe, nagłośnienie, sposoby rozliczeń.

Walne Zebranie – Wybory z-cy prezesa Zarządu KSM
Propozycja zorganizowania wiosennych Dni Skupienia, Rekolekcji dla Kierownictw, jak również Kursu Wychowawców Kolonijnych.

W Szkoleniu uczestniczyło 60 osób z naszej Arcdiecezji, oraz czwórka gości z Lublina.

A oto lista oddziałów które były reprezentowane na szkoleniu, a co za tym idzie również na Walnym Zebraniu KSM:

 • Studzienice
 • Jastrzębie
 • Katowice Giszowiec
 • Imielin
 • Katowice Józefowiec
 • Chwałęcice
 • Piekary Śl. Józef
 • Tychy Paprocany
 • Jejkowice
 • Tychy Karolina
 • Wola
 • Łaziska
 • Tychy Magdalena
 • Chełm Śląski
 • Ruda Kłodnica
 • Radzionków
 • Łukasz Bilewicz
 • Tychy Maksymilian
 • Ruda Śl. Czarny Las
 • Wodzisław Śląski
 • Wodzisław – Wilchwy

Na podstawie sprawozdania Marcina Stachury

Wyjazd szkoleniowy – zaproszenie

W dniach 12-14 kwietnia 2002 odbędzie się diecezjalne szkolenie animatorów KSM. Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zaangażowanych członków, zwłaszcza pełniących funkcje w zarządach oddziałów parafialnych. Miejscem tegorocznego spotkania jest Brenna

Informacji na temat wyjazdu udziela asystent diecezjany – ks. Mariusz Pacwa tel. (032) 456 62 10, mpacwa@poczta.fm .

IV Międzyoddziałowe Zawody Sportowe


Teraz troszkę szczegółów:

Na początek pragnę zaznaczyć, że wszystkim oddziałom zostaną rozesłane informacje na temat zawodów.

 • Miejsce zawodów: Hala Sportowa przy LO w Bieruniu Starym, ul. Licealna.
 • Uroczyste rozpoczęcie o godzinie 10:00.
 • Zgłoszenie obecności oddziału w dniu zawodów do godziny 9:30.
 • Nieprzekraczalny termin przesłania do nas ankiet zgłoszeniowych: 24.10.2001. (Podajemy składy drużyn).
 • Termin losowań w tabelach grup poszczególnych konkurencji: 31.10.2001, godzina 19:00, Kawiarenka KSM w Bieruniu Nowym.
 • Konkurencje:
  • Halowa piłka nożna
  • Siatkówka dziewcząt
  • Tenis stołowy
  • Dwubój pływacki
  • Prowadzona będzie Klasyfikacja Generalna o Przechodni Puchar Biskupa (ks. bpa Gerarda Bernackiego)

Dwubój pływacki: 50 m stylem klasycznym i 50 m stylem dowolnym. Maksymalnie oddział może zgłosić do udziału dwie dziewczyny i dwóch chłopaków. Dystanse bez pomiaru czasów (pierwszy w grupie przechodzi dalej). Istnieje możliwość, że zawodnicy, ze względów organizacyjnych, będą musieli podany dystans przepłynąć nawet trzy razy (oczywiście z odpowiednimi przerwami na odpoczynek). Zawody na pływalni odbędą się pod warunkiem zgłoszenia do tej dyscypliny odpowiedniej liczby zawodników. Należy wyposażyć się w czepek, ręcznik oraz środki higieny osobistej. Organizatorzy zdają sobie sprawę, że uczestnictwo zawodników w zawodach pływackich nie należą do najłatwiejszych. Jednakże wychodzimy z założenia, że nie ważny jest wynik jaki zawodnik uzyska, lecz chęć konkurowania z innymi, a przede wszystkim chęć dobrej zabawy. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w tej dyscyplinie.

Halowa piłka nożna (HPN) chłopców, drużyna maksymalnie 7 osób (bramkarz, 4 osoby w polu, 2 osoby na rezerwie). Każdy oddział organizuje 2 kolory stroi sportowych.

Siatkówka dziewcząt, 8 zawodniczek (6 w polu, 2 na rezerwie).

Tenis stołowy, singiel, klasyfikacja dziewcząt i chłopców prowadzona osobno. Maksymalnie oddział może zgłosić dwie dziewczyny i dwóch chłopaków. Każdy zawodnik przywozi własną paletkę do gry.

 • Czasy meczów, a także systemy rozgrywek poszczególnych konkurencji zależne są od liczby zgłoszonych oddziałów. Więcej informacji na ten temat będzie można uzyskać po 1 listopada.
 • Każdy zawodnik (na hali) ma posiadać czyste obuwie na białej podeszwie lub tak zwane halówki. Jest to wymóg regulaminowy obiektu, który bezwzględnie musi być przestrzegany.
 • Zapewniamy zawodnikom skromny posiłek oraz wodę mineralną.
 • W szatniach są prysznice z których można korzystać.
 • Regulaminy zawodów oraz przepisy poszczególnych konkurencji będą do wglądu w dniu losowań i w dniu zawodów.

!!! Nie zapominamy o kibicach i o kulturalnym dopingu !!!

Jeśli jest to możliwe, prosimy o kontakt oddział mogący zaoferować pomoc w postaci dwóch osób, które w charakterze sędziego prowadziłyby tenis stołowy (osoby biegłe, ale niekoniecznie zrzeszone w organizacjach sędziowskich, np. studenci AWF). W tej sprawie prosimy o telefoniczny kontakt.