Sprawozdanie ze Szkolenia dla Kierownictw

Jest to ważne zadanie lidera KSM. Lider daje przykład. W sobotnich wykładach księdza asystenta poruszone były sprawy naszej odpowiedzialności oraz właściwego przygotowania każdego spotkania (tj. punktualności, obecności asystenta, informacje poprzez afisze i ogłoszenia, zangażowania). Ważne jest tworzenie zgranego zespołu, ale też zachęcanie innych, np przez widoczne akcje (pozytywne). W sobotę mogliśmy poznać także metody aktywizujące. Pzedstawione były też dwa przyładowe spotkania. Wieczorem przedstawiciele każdego oddziału, zebrani wraz z Zarządem ustalili wstępne Plany Jubileuszowe w 2003 roku

 • materiały informacyjne-folder, naklejki (dziesięciolecie KSM)
 • V zawody Ksm-u – marzec
 • Majówka-Chwałęcice – maj
 • Rajd górski – czerwiec
 • Uroczystości 13.10.- Katowice

Przyjęto propozycje poszczególnych oddziałów.
Oprócz wyżej wymienionych wykładów omawiano też sprawy typowo organizacyjne (czyli “wykłady” Zarządu):

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • jak tworzyć pisma i sprawozdania
 • jak starać się o dotację
 • formy prezentacji Oddziału

Na zakończenie szkolenia uczestnicy mieli wykonać w grupach projekt plakatu na 10-lecie KSM-u w naszej diecezji.

Adwentowy Dzień Skupienia KSM-u

Plan spotkania

 • 10.00 – początek – konferencja, przygotowanie liturgii
 • 10.30 – uroczysta Msza Święta z przyjęciem nowych członków naszej diecezji
 • 12.00 – spotkanie w salkach oraz Zebranie Prezesów

Dzień Skupienia wraz z przyrzeczeniem jest świętem całego KSM-u, uprasza się więc, aby przyjechał cały oddział. Przypominamy, że listy kandydatów wraz ze zdjęciem, wnioskiem, poręczeniem asystenta i wpłatą 15 zł od kandydata należy złożyć w sekretariacie Kany w Katowicach, pl. ks. Szramka 4 (poniedz. w godz. 15-19 -dyżur KSM, wt-ptk w godz. 9-16 ) ostatecznie do 11 grudnia.

Kłopoty z pocztą elektroniczną

Od dłuższego już czasu nieczynne jest konto pocztowe biuro@katowice.ksm.org.pl. Przyczyna leży po stonie naszego operatora internetowego. Czynimy starania, aby już wkrótce możliwe było komunikowanie sie z nami poprzez ten adres. W chwili obecnej prosimy o przesyłanie ważnych wiadomości na konto Prezesa Stowarzyszenia

Jesienne spotkanie szkoleniowe w Brennej

W dniach 22-24 listopada odbędzie się drugie w tym roku, jesienne szkolenie dla osób będących członkami zarządów oddziałów KSM i animatorów spotkań. Mamy nadzieję, że spotkanie to odbędzie się w jeszcze większym gronie i przyniesie równie wymierne efekty. Przyjazd uczestników będzie miał miejsce w piątek w godzinach popołudniowych, zaś powrót w niedzielę wieczorem. Szkolenie odbędzie się w tym samym ośrodku i na tych samych zasadach organizacyjnych co ubiegłe. Opłata za nocleg wyniesie 30zł od osoby. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia od oddziału jest opłacenie połowy kosztów w Kanie w Katowicach, lub u członków zarządu diecezjalnego. Oddziały które nie będą mogły dopełnić tego wymogu, mogą zgłosić chętnych za pośrednictwem asystenta oddziału. Ponieważ w trakcie szkolenia odbędzie się jednocześnie walne zebranie członków naszego stowarzyszenia, konieczna jest obecność prezesa lub zastępcy prezesa każdego z oddziałów KSM.

Zapraszamy serdecznie
Gotów!

Zawody sportowe KSM

Tradycyjnie w listopadzie miały miejsce Międzyoddziałowe Zawody Sportowe Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Katowickiej organizowane dotychczas w Bieruniu Nowym.
Ze względów organizacyjnych, kolejne odbędą się w wiosną 2003 roku. Szczególowe informacje zostaną przedstawione podczas jesiennego szkolenia w Brennej.

Zapraszamy serdecznie
Gotów!

Zaległości Oddziałów

Składki 2001 r.

 • Bieruń Nowy – 40 zł (20 osób)
 • Łaziska Górne – 40 zł (20 osób)
 • Ruda Godula – 50 zł (25 osób)
 • Tychy Magdalena – 34 zł (17 osób)
 • Tychy Ducha Św. – 40 zł (20 osób)
 • Imielin – 60 zł (30 osób)
 • Żory św Jakuba – 30 zł (15 osób)

Legitymacje. Nie dostarczono zdjęć i wpłat członków następujących parafii:

 • Chełm Śląski Św. Trójcy – 14 osób
 • Imielin M.B. Szkaplerznej – 5 osób
 • Piekary Śląskie Św. Józefa – 9 osób
 • Studzienice Św. Jana – 5 osób

Sprawozdania. Nie dostarczono rocznych sprawozdań z 2001 r. z następujących parafii:

 • Bieruń Nowy
 • Łaziska
 • Tychy Ducha Św.
 • Chełm Śląski
 • Imielin
 • Żory św Jakuba

Brak protokołu z Zebrania Założycielskiego:

 • Tychy Paprocany
 • Łaziska Górne

List otwarty do Przedsiębiorców


Szanowni Państwo!

Od 10 lat w naszej Archidiecezji działa Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Na dzień dzisiejszy mamy 25 oddziałów przy parafialnych, zrzeszających już ponad 300 członków i niezliczoną rzeszę sympatyków. Jest to grupa młodych zapaleńców, którzy wbrew krążącej w społeczeństwie złej opinii o młodzieży, pragną swoją postawą pokazać, że można być dobrym, zaangażowanym człowiekiem. Dzielą się tym co mają najlepsze nie tylko ze swoimi rówieśnikami z oddziału KSM-u, ale pragną wyjść ze swoimi pomysłami i planami do szerszej grupy ludzi i konsekwentnie je tworzyć. Aby to wszystko zrealizować młodzież ta potrzebuje solidnej podbudowy.

Jako Zarząd Diecezjalny pragniemy dla nich zorganizować różnego rodzaju szkolenia, rajdy, rekolekcje, zawody sportowe. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe, bez tego nie jest możliwa nasza działalność.

Ufamy, że zainwestowane środki nie pójdą na marne, ale przyczynią się nie tylko do rozwoju Stowarzyszenia, ale i naszego społeczeństwa. Inwestując w młodych inwestujemy w przyszłość Polski.

Za każdą okazaną nam pomoc składamy serdeczne Bóg zapłać. Zważając na słowa Pisma Świętego, że “Radosnego dawcę miłuje Bóg”, życzymy wielu Bożych łask i błogosławieństwa dla Was i Waszych rodzin.

Z poważaniem
Asystent Diecezjalny KSM – ks. Mariusz Pacwa,
Prezes – Szymon Reichman

Bezpłatne kursy i zajęcia

 • Kursy języka angielskiego
  poziom podstawowy, poziom zaawansowany – 23.09.- 23.01.2003
 • Kursy języka niemieckiego
  poziom podstawowy, poziom zaawansowany – 24.09.- 23.01.2003
 • Kursy komputerowe
  od podstaw do grafiki i programów księgowych – od 02.10.2002
  Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 2 godz. Kursy językowe trwają 4,5 miesiąca, kursy komputerowe do 5 tygodni. Wszystkie kończą się egzaminem, po którym uczestnik dostaje świadectwo. Warunek zapisu: wiek 16-25 lat, dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 500,00 zł. netto, należy zgłosić się osobiście z dokumentami rodziców oraz wpłacić kaucję 50 zł, która jest zwracana po zdaniu egzaminu.
 • Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego – czwartki w godz. 16.00 – 19.00
  techniki autoprezentacji, rozmowa kwalifikacyjna, pisanie CV, listów motywacyjnych, treningi asertywności, doradztwo wyboru zawodu
 • Psychologiczne konsultacje rodzinne – środy w godz. 14.00 – 18.00
  porady specjalistów w zakresie: życia małżeńskiego i rodzinnego, umiejętnego rozwiązywania konfliktów w rodzinie, sporadycznego uzależniania się przez młodzież różnymi środkami, formy pomocy: terapia, poradnictwo, konsultacje
 • Biuro Informacji o sektach i nowych ruchach – wtorki w godz. 16.00 – 19.00
  informacje o nowych sektach, zagrożeniach ze strony sekt, poradnictwo specjalistów, prowadzone są również prelekcje w szkołach i parafiach

Wszystkie porady są bezpłatne!

Szczegółowych informacji o zajęciach w Kanie udziela sekretariat czynny pon – ptk w godz. 9.00 – 16.00
Adres: KCEM “Kana” pl. Ks. Szramka 4 Katowice
(obok Parafii Mariackiej), tel. (0-32) 253-04-55

Zebranie

5 października 2002 odbędzie się zebranie Zarządu – Katowice, KANA, godz. 10.00.

Zjazd Diecezjalny

Zarząd Diecezjalny, działając na podstawie Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, zwołuje Zjazd Diecezjalny na dzień 12 października 2002 r. Zjazd odbędzie się w sali Domu Parafialnego Parafii Mariackiej w Katowicach (pl. ks. Szramka 4, obok KCEM Kana). Początek spotkania o godz. 10.00.

Przypominamy, iż na podstawie § 33 w Zjeździe uczestniczą z urzędu prezesi oddziałów parafialnych, księża asystenci, oraz po jednym delegacie wybranym podczas zebrań oddziałów. Jednakże, zgodnie z praktykowanym do tej pory zwyczajem zapraszamy również pozostałych członków kierownictw oddziałów w charakterze obserwatorów.

Na Zjeździe omawiane będą sprawy działalności i formacji KSM w naszej diecezji. Prosimy o dostarczenie aktualnej listy adresów kontaktowych do każdego oddziału, jak również wstępnej listy kandydatów do przyrzeczenia, które odbędzie się w grudniu br. Uczestnictwo w Zjeździe oraz spotkaniach Diecezjalnych jest obowiązkiem każdego Prezesa Oddziału/Koła.

Do zobaczenia, Szczęść Boże
Asystent Diecezjalny KSM – ks. Mariusz Pacwa,
Zastępca Prezesa – Dominika Złotecka