Materiały formacyjne

Warto wiedzieć, że za pośrednictwem zarządu diecezjalnego dostępne sa pozycje książkowe, przeznaczone do wykorzystania w spotkaniach formacyjnych oddziałów.

 • Podręcznik KSM, rok wydania 1999, cena 8 zł
 • Materiały Formacyjne, rok wydania 2001, cena 9 zł
 • Drogi Młodości, rok wydania 1995, cena 3 zł
 • Spotkania nad Biblią, rok wydania 1994, cena 3 zł
 • Posyłam Was, rok wydania 1994, cena 3 zł
 • Statut, rok wydania 1999, cena 3 zł
 • Regulamin, rok wydania 2001, cena 3 zł
 • Owoc Pracy, rok wydania 2001, cena 13 zł
 • W kierunku Domu, rok wydania 1994, cena 4,50 zł
 • ABC Redaktora Pisma Parafialnego, rok wydania 1994, cena 4,50 zł

KIERUNKI FORMACJI KSM NA ROK 2002

Uwzględnić program duszpasterski opracowany przez Episkopat na rok 2002 – materiały w każdej diecezji.

Podstawowe Konspekty:

 • “Spotkania nad Biblią” – ks. R. Pindel nr 12/94
 • “Materiały Formacyjne KSM, 2001” – opracowanie zbiorowe

Być świadkiem Jezusa – moje miejsce w Kościele

 • “Posyłam Was” – ks. A. Zwoliński nr 15/1995
 • Adhortacja Aposolska “Christifideles laici”
 • Listy i Orędzia Ojca Świętego

Wszystkie wymienione pozycje są również do nabycia w Biurze KSM w Katowicach. Ceny nie przekraczają 9 zł.

Wyjazd formacyjno-szkoleniowy do Brennej

Podczas szkolenia obecni byli goście z Zarządu KSM w Lublinie. W sobotę, po porannej modlitwie i Eucharystii, w cyklu wykładów przedstawiono doświadczenia KSM w Archidiecezji Lubelskiej- działalność, formacja w oddziałach , na szczeblu diecezji

 • konkretna pomoc rzeczowa, finansowa (specjalnie powołane fundusze),
 • poradnictwo dla ludzi na terenach , zagrożonych strukturalnym bezrobociem,
 • organizacja Forum Młodych,
 • stwarzanie alternatyw, rozwoju duchowego, współdziałania,
 • nowe formy integracji, tworzenie KSM, wymiana doświadczeń

W kolejnym wykładzie przedstawiono role i znaczenie kierownictw i Zarządu

Podczas pracy w grupach przerabiano tekst Orędzia Ojca Św. na Światowe Dni Młodzieży. Spotkanie miało charakter formacyjny.W sobotę, 13.04 odbyło się również Zebranie Zarządu.

14.04. – wykład ks. Asystenta – plany działań w diecezji, zdobywanie środków przez Oddziały, prowadzenie rachunkowości. Działania okresowe, jednorazowe i stałe, nagłośnienie, sposoby rozliczeń.

Walne Zebranie – Wybory z-cy prezesa Zarządu KSM
Propozycja zorganizowania wiosennych Dni Skupienia, Rekolekcji dla Kierownictw, jak również Kursu Wychowawców Kolonijnych.

W Szkoleniu uczestniczyło 60 osób z naszej Arcdiecezji, oraz czwórka gości z Lublina.

A oto lista oddziałów które były reprezentowane na szkoleniu, a co za tym idzie również na Walnym Zebraniu KSM:

 • Studzienice
 • Jastrzębie
 • Katowice Giszowiec
 • Imielin
 • Katowice Józefowiec
 • Chwałęcice
 • Piekary Śl. Józef
 • Tychy Paprocany
 • Jejkowice
 • Tychy Karolina
 • Wola
 • Łaziska
 • Tychy Magdalena
 • Chełm Śląski
 • Ruda Kłodnica
 • Radzionków
 • Łukasz Bilewicz
 • Tychy Maksymilian
 • Ruda Śl. Czarny Las
 • Wodzisław Śląski
 • Wodzisław – Wilchwy

Na podstawie sprawozdania Marcina Stachury

Wyjazd szkoleniowy – zaproszenie

W dniach 12-14 kwietnia 2002 odbędzie się diecezjalne szkolenie animatorów KSM. Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zaangażowanych członków, zwłaszcza pełniących funkcje w zarządach oddziałów parafialnych. Miejscem tegorocznego spotkania jest Brenna

Informacji na temat wyjazdu udziela asystent diecezjany – ks. Mariusz Pacwa tel. (032) 456 62 10, mpacwa@poczta.fm .

IV Międzyoddziałowe Zawody Sportowe


Teraz troszkę szczegółów:

Na początek pragnę zaznaczyć, że wszystkim oddziałom zostaną rozesłane informacje na temat zawodów.

 • Miejsce zawodów: Hala Sportowa przy LO w Bieruniu Starym, ul. Licealna.
 • Uroczyste rozpoczęcie o godzinie 10:00.
 • Zgłoszenie obecności oddziału w dniu zawodów do godziny 9:30.
 • Nieprzekraczalny termin przesłania do nas ankiet zgłoszeniowych: 24.10.2001. (Podajemy składy drużyn).
 • Termin losowań w tabelach grup poszczególnych konkurencji: 31.10.2001, godzina 19:00, Kawiarenka KSM w Bieruniu Nowym.
 • Konkurencje:
  • Halowa piłka nożna
  • Siatkówka dziewcząt
  • Tenis stołowy
  • Dwubój pływacki
  • Prowadzona będzie Klasyfikacja Generalna o Przechodni Puchar Biskupa (ks. bpa Gerarda Bernackiego)

Dwubój pływacki: 50 m stylem klasycznym i 50 m stylem dowolnym. Maksymalnie oddział może zgłosić do udziału dwie dziewczyny i dwóch chłopaków. Dystanse bez pomiaru czasów (pierwszy w grupie przechodzi dalej). Istnieje możliwość, że zawodnicy, ze względów organizacyjnych, będą musieli podany dystans przepłynąć nawet trzy razy (oczywiście z odpowiednimi przerwami na odpoczynek). Zawody na pływalni odbędą się pod warunkiem zgłoszenia do tej dyscypliny odpowiedniej liczby zawodników. Należy wyposażyć się w czepek, ręcznik oraz środki higieny osobistej. Organizatorzy zdają sobie sprawę, że uczestnictwo zawodników w zawodach pływackich nie należą do najłatwiejszych. Jednakże wychodzimy z założenia, że nie ważny jest wynik jaki zawodnik uzyska, lecz chęć konkurowania z innymi, a przede wszystkim chęć dobrej zabawy. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w tej dyscyplinie.

Halowa piłka nożna (HPN) chłopców, drużyna maksymalnie 7 osób (bramkarz, 4 osoby w polu, 2 osoby na rezerwie). Każdy oddział organizuje 2 kolory stroi sportowych.

Siatkówka dziewcząt, 8 zawodniczek (6 w polu, 2 na rezerwie).

Tenis stołowy, singiel, klasyfikacja dziewcząt i chłopców prowadzona osobno. Maksymalnie oddział może zgłosić dwie dziewczyny i dwóch chłopaków. Każdy zawodnik przywozi własną paletkę do gry.

 • Czasy meczów, a także systemy rozgrywek poszczególnych konkurencji zależne są od liczby zgłoszonych oddziałów. Więcej informacji na ten temat będzie można uzyskać po 1 listopada.
 • Każdy zawodnik (na hali) ma posiadać czyste obuwie na białej podeszwie lub tak zwane halówki. Jest to wymóg regulaminowy obiektu, który bezwzględnie musi być przestrzegany.
 • Zapewniamy zawodnikom skromny posiłek oraz wodę mineralną.
 • W szatniach są prysznice z których można korzystać.
 • Regulaminy zawodów oraz przepisy poszczególnych konkurencji będą do wglądu w dniu losowań i w dniu zawodów.

!!! Nie zapominamy o kibicach i o kulturalnym dopingu !!!

Jeśli jest to możliwe, prosimy o kontakt oddział mogący zaoferować pomoc w postaci dwóch osób, które w charakterze sędziego prowadziłyby tenis stołowy (osoby biegłe, ale niekoniecznie zrzeszone w organizacjach sędziowskich, np. studenci AWF). W tej sprawie prosimy o telefoniczny kontakt.

III Międzyoddziałowe Zawody Sportowe

Rozegrane zostaną następujące konkurencje:

 • Halowa Piłka Nożna
 • Siatkówka dziewcząt
 • Tenis Stołowy
 • Dwubój: 50 m stylem dowolnym i 50 m stylem klasycznym.

Podczas tegorocznych zawodów już po raz drugi prowadzona będzie klasyfikacja generalna o Przechodni Puchar Biskupa (Ks. Bpa Gerarda Bernackiego) dla najlepszego Oddziału na zawodach. Pucharu bronić będzie oddział KSM z Jastrzębia Górnego, który w roku ubiegłym wykazał się najlepszymi rezultatami sportowymi.

Nie zapominamy o kibicach. Mamy nadzieję na dobry, kulturalny doping motywujący zawodników do rywalizacji. Zaproszenie kierujemy również do księży asystentów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, bo “sport to nie tylko rozrywka, ale także ważny czynnik kształtowania osobowości człowieka i wzmocnienia sił fizycznych. Katolik jest nie tylko człowiekiem wielkiego ducha, ale i harmonijnie rozwiniętego ciała więc troska o integralny rozwój psychofizyczny jest wykładnikiem naszej wiary”.

Organizatorzy

Infrormacje techniczne

Zawody zostaną tradycyjnie przeprowadzone na Hali Sportowej przy L.O. w Bieruniu Starym, a także na Pływalni przy S.P. nr 1.

Każdy oddział zobowiązany jest przesłać potwierdzenie zgłoszenia (ankietę) uczestnictwa w zawodach do dnia 7 października. Termin nieprzekraczalny!!!

W dniu zawodów drużyny zgłaszają swoje przybycie do godziny 9:30.

Konkurencje:

 • Halowa Piłka Nożna dla chłopców. Drużyna 7 osobowa (4 zawodników w polu + bramkarz + 2 na rezerwie). Czas gry jak i system rozgrywek zależeć będzie od liczby zgłoszonych drużyn. Prawdopodobnie system pucharowy i czas 2´6 minut. W razie remisu – rzuty karne.
 • Siatkówka dziewcząt. Drużyna 8 zawodniczek (6 w polu + 2 na rezerwie). Dwa sety, w razie remisu trzeci – rozstrzygający. Nowy system naliczania punktów. System rozgrywek zależeć będzie od liczby zgłoszonych drużyn.
 • Tenis stołowy. Każdy oddział może zgłosić maksymalnie dwie dziewczyny i dwóch chłopców. Singel, oddzielnie prowadzona klasyfikacja dla pań i dla panów. Dwa sety, w razie remisu trzeci – rozstrzygający.
 • Dwubój. 50 metrów stylem klasycznym oraz 50 metrów stylem dowolnym. Dwie panie i dwóch panów. Klasyfikacja oddzielnie prowadzona dla pań i dla panów. Zawody na pływalni odbędą się pod warunkiem wystawienia po dwie pary zawodników przez co najmniej cztery oddziały lub gdy ogólna liczba zawodników przekroczy liczbę 15 osób.

Wszystkie konkurencje rozgrywane będą równolegle!!!

Każdy oddział organizuje we własnym zakresie: ubezpieczenie zawodników, stroje sportowe (do Halowej Piłki Nożnej dwa kolory), obuwie sportowe na białej podeszwie lub tzw. halówki (regulamin obiektu), paletki do tenisa stołowego, piłki do rozgrzewek. Na hali jest możliwość skorzystania z prysznicy. Na pływalnię zawodnicy zabierają: klapki, czepek, ręcznik, środki higieny osobistej.

Zawodnikom biorącym udział w zawodach zapewnimy wodę mineralną, a także skromny posiłek.

Każdy oddział został już listownie powiadomiony o rozgrywanych zawodach. O ważnych informacjach dotyczących zawodów będziemy Was informować na stronach KSM jak i telefonicznie. Dlatego na ankiecie prosimy umieścić imię i nazwisko oraz numer telefonu kompetentnej osoby reprezentującej oddział. Na stronach KSM organizatorzy w miarę możliwości będą także zamieszczać bieżące informacje.

XV Światowy Dzień Młodzieży


Jubileusz Młodych

Od 15 lat znakiem pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II są spotkania z młodzieżą całego świata, odbywające się pod wspólną nazwą Światowych Dni Młodzieży. Od roku 1985 papież kieruje do młodych swoje Orędzie, będące zwiastunem spotkania, które odbywa się kilka miesięcy później. Pełni ono rolę zaproszenia, z drugiej zaś strony zapowiada temat spotkania nadając młodym konkretny kierunek przygotowań. W wielu diecezjach Księża Biskupi powołali specjalne Diecezjalne Komitety Jubileuszu Młodych, które mają za cel duchowe i organizacyjne przygotowanie młodych do udziału w XV Światowym Dniu Młodzieży w Rzymie. Jeśli chodzi o kierunek przygotowań, to jedną z dróg jest pogłębienie treści papieskiej Ewangelii Młodych oraz zrozumienie sensu i znaczenia Wielkiego Jubileuszu.

Osoby zainteresowane informacjami n/t XV Światowych Dni Młodzieży w Rzymie mogą skorzystać z łatwo dostępnej stronnicy internetowej www.rzym2000.pl jak również skontaktować się z Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży, który uczestniczy w pracach przygotowawczych.

Koszty uczestnictwa w XV Światowym Dniu Młodzieży w Rzymie.

Pierwsza sprawa to tzw. pakiet pielgrzyma (fundusz solidarnościowy, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, karty przejazdowe w Rzymie) oraz koszty podróży. Pierwszej płatności (fundusz solidarnościowy – 10 dolarów) należy dokonać przy rejestracji grupy. Kolejną wpłatę (200 zł od osoby) należy wpłacić do 15 kwietnia, a całą resztę uregulować do 15 czerwca 2000 r. Rejestracja grupy powinna dokonać się w okresie od września ’99 do 12 lutego 2000 r.

Program przygotowań dla młodych na XV ŚDM w Rzymie.

Do diecezji włoskich przyjeżdżamy 10 VIII 2000 r. Jest to czas na wzajemne poznanie się, spotkania, poznanie kultury regionu itp. W samym Rzymie młodzi spotykają się 14 sierpnia, aby wziąć udział w tridum katechetycznym. Ważnym elementem będą celebracje Drogi Krzyżowej. Jedną z nich poprowadzi Jan Paweł II. Całość spotkania zakończy uroczysta Msza Św. celebrowana przez Ojca Świętego na placu Tor Vergata.

Wielką szansą odpowiedzenia na prośby Jana Pawła II może być podjęcie w dniach od 5 do 20 sierpnia 2000 r. w Rzymie posługi w wolontariacie XV ŚDM. Jeśli ktoś zdecyduje się być wolontariuszem na XV ŚDM w Rzymie i zna język włoski proszony jest o kontakt.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM.
ul. Kościuszki 10
08-110 Siedlce
tel/fax 025-6322155;
e-mail: biuro@rzym2000.pl

Opracowała: Anna Wyrwoł

II Dni Młodych Chrześcijan

Dni Młodych Chrześcijan to coroczny cykl różnorodnych imprez kulturalnych i sportowych, które przyciągają młodzież do czynnego udziału w życiu społecznym, opartym na wartościach chrześcijańskich.

Pierwszy koncert odbył się w Radzionkowie. Słuchaliśmy wszyscy Ewy Urygi wraz z jej wspaniałym zespołem (Wojtek Niedziela, Jacek Niedziela, Grzegorz Nagórski, Piotr Wojtasik, Adam Buczek, Jarosław Kędziora).

Zorganizowano przegląd filmowy w kinie “Zorza” (filmy: “Blask”, “Waleczne Serce”, “Buntownik z wyboru”, “Zaklinacz Koni”). W Tychach odbył się musical “Czas cierpienia – Czas kuszenia” oraz koncert fortepianowy (Henryk Jan Botor).

Ponadto mogliśmy się wybrać na Kabarety, (“Absurdalny” i “Mumio”) a także uczestniczyć w dyskusjach panelowych i spotkaniach z ciekawymi ludźmi (ks. Jerzy Szymik, prof. T. Sławek – rektor U.Ś., prof. J. Gembalski – rektor A.M., W. Walendziak, T. Wołek, J. Turnau).

Prezentowane fotografie przedstawiają koncert “Rock Ojca”, na którym mogliśmy usłyszeć m.in.: M. Szcześniaka, kapele “Tymoteusz”, Natalię Niemen i “Trzecią Godzine Dnia”, Jafia Namuel, Segaband.

Młodzież przeprowadziła także kwestę na rzecz budującego się “Domu samotnej Matki” w Jastrzębiu. Uzbierano kwotę około 7200 zł. Ulicami centrum Katowic, przy wstrzymanym ruchu drogowym, biegali sportowcy w liczbie 150 osób. Każdy mógł także wziąść udział w konkursie poetyckim.

Koncert Kuby Sienkiewicza (lider Elektrycznych Gitar) uroczyście zakończył II Dni Młodych Chrześcijan.