Sprawozdanie za rok 2003

 1. W 2003 roku odbywały się regularne zebrania Zarządu Diecezjalnego, na których omawiano bieżące sprawy organizacyjne.
 2. Zarząd Diecezjalny wraz z ks. Asystentem zorganizował i przeprowadził dwa szkolenia dla kierownictw oddziałów połączone z rekolekcjami, które odbyły się w Brennej: w miesiącu kwietniu – 70 uczestników oraz jesienią w miesiącu listopadzie – 45 uczestników.
 3. W dniu 5.04.2003 odbył się Zjazd Diecezjalny, podczas którego przeprowadzono wybory do Zarządu KSM AK, w skład którego weszły 4 nowe osoby. Odbyły się również wybory do Komisji Rewizyjnej. Tytuł Członka Honorowego otrzymał p.Stanisław Adamski za znaczące zasługi dla naszego Stowarzyszenia.
 4. W miesiącu maju zorganizowano coroczne Miedzyoddziałowe Zawody Sportowe w trzech konkurencjach, podczas których wystąpiło 14 oddziałów z terenu naszej Diecezji – blisko 130 uczestników.
 5. W dniu 7 czerwca odbyła się pielgrzymka Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej do sanktuarium w Katowicach Bogucicach. Na spotkaniu tym byli również obecni przedstawiciele naszej organizacji.
 6. Na początku nowego roku akademickiego, 11 października, w Katowicach odbył się kolejny Zjazd Diecezjalny, podczas którego odbyły się wybory uzupełniające z powodu rezygnacji z funkcji dotychczasowego prezesa. Nowym Prezesem została Anna Szybiak. Oddziały KSM przy parafiach w poszczególnych miejscowościach włączyły się w zbiórkę na cele stypendialne funduszu papieskiego.
 7. W miesiącu grudniu w Katowicach Giszowcu, w parafii św. Barbary został zorganizowany Dzień skupienia dla kandydatów na pełnoprawnych członków KSM z naszej Diecezji oraz Adwentowy Dzień Skupienia połączony z Jubileuszem X-lecia KSM Archidiecezji Katowickiej. Do przyrzeczenia przystąpiło 53 kandydatów z 14 oddziałów.
 8. W ciągu całego roku członkowie Zarządu uczestniczyli w Zebraniach Krajowej Rady KSM, jak również prowadzili spotkania na terenie diecezji z młodzieżą zainteresowaną założeniem KSM-u przy swoich parafiach. Dzięki temu powstały 3 nowe oddziały: w Katowicach-Dąbrówce, Chorzowie oraz w Orzeszu.
 9. W ciągu roku szkolnego prowadzone były dyżury w biurze Zarządu w KCEM Kana w Katowicach. Prowadzone były również strony internetowe. Przeprowadzono kilka wizyt w oddziałach na terenie naszej diecezji. Obecnie funkcjonuje w naszym rejonie 25 oddziałów. W minionym roku nie prowadzono działalności gospodarczej, środki na zadania statutowe pochodziły ze składek członkowskich oraz darowizn firm i instytucji.

XX Światowy Dzień Młodzieży

 • 11-15 sierpnia 2005 – Dni przygotowawcze w diecezjach niemieckich
 • 16-21 sierpnia 2005 – XX Światowy Dzień Młodzieży w Kolonii

Logo XX Światowego Dnia Młodzieży poprzez swoją dynamiczną koncepcję oraz wyrazistość elementów w pełni oddaje istotę i charakter spotkania młodzieży w Koloni w roku 2005. Składają się na nie: krzyż, gwiazda, katedra, eliptyczny łuk w kształcie litery C oraz zarys łodzi.

Krzyż

Centralnym punktem światowego Dnia Młodzieży jest spotkanie z Chrystusem, którego symbolizuje Krzyż. To właśnie Krzyż stanowi dominujący element Logo, podkreślając tym samym obecność Chrystusa. Kolor czerwony symbolizuje miłość, zaangażowanie i cierpienie, wskazując jednocześnie na miłość Boga i śmierć Jezusa na krzyżu. Czerwień przypomina także o cierpieniu, które na stałe jest wpisane w nasze życie, jak również w obraz współczesnego świata. Krzyż stanowi główny znak chrześcijańskiej nadziei i wybawienia w Jezusie Chrystusie, jest większy od każdego bólu.

Gwiazda

Gwiazda symbolizuje Boże przewodnictwo. Jest znakiem orientacyjnym. Jej światło wskazywało miejsce urodzenia Jezusa. Według Pisma świętego, to właśnie Gwiazda wskazała mędrcom ze Wschodu, Trzem Królom, drogę do Chrystusa. Dzięki Niej po długiej podróży spotkali Pana i mogli wrócić odmienieni do swoich krain. Dzisiaj Gwiazda, podobnie jak kiedyś nad stajenką w Betlejem, świeci nad Domem Bożym w Kolonii. Chce Ona prowadzić młodych chrześcijan z całego świata do Kolonii na spotkanie młodzieży: Tutaj musicie przyjść! Najdłuższe ramię Gwiazdy obrazuje Jej drogę: przychodzi z góry, od Boga, przenika granice wyznaczone przez horyzont. Złoty kolor przypomina niebiańskie światło Boga, które rozjaśnia ciemności świata. Na całym świecie Gwiazda symbolizuje święto Bożego Narodzenia i Objawienia – Epifanii.

Katedra

Miejsce spotkania młodzieży jest podkreślone poprzez wpisanie w Logo Katedry Kolońskiej – znaku rozpoznawczego Światowego Dnia Młodzieży. W Katedrze od stuleci znajdują się otoczone przez wiernych czcią szczątki Trzech Króli. Czerwony kolor Katedry zespala Kościół z Krzyżem: Kościół i Chrystus stanowią jedność. Ukrzyżowany i zmartwychwstały przed dwoma tysiącami lat Chrystus jest przez posługę Kościoła stale obecny w historii świata. Prosty sposób przedstawienia Katedry sprawia, że może ona również symbolizować wszystkie świątynie w Niemczech, w których odbywać się będą spotkania w ramach XX Światowego Dnia Młodzieży.

Łuk

Eliptyczny Łuk umieszczony w Logo stwarza wiele możliwości interpretacji: stylizowana litera C nawiązuje do Chrystusa, uosabia również całą światową wspólnotę Kościoła (Communio). Ponadto Łuk symbolizuje chroniące objęcia Boga: Niebo, Łaska Boga ogarniają Kościół i cały świat, co również znajduje wyraz w niebieskim kolorze Łuku. Rozmach Łuku jest skierowany w stronę Krzyża przy jednoczesnym otwarciu się w Jego kierunku. Jednak dynamika Logo ma swoje źródło nie w Łuku, ale w Krzyżu: Taki powinien być stosunek chrześcijan do Krzyża: zwracać się w Jego kierunku, żyć w Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał, swoim życiem oddawać Mu chwałę, tak jak wyraża to motto XX Światowego Dnia Młodzieży zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza: “Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2).

Łódź

Niższa, nośna część Łuku wywołuje skojarzenia z przepływającą przez Kolonię rzeką Ren oraz łodzią: w znaku Łodzi zawiera się Kościół oraz wspomnienie ocalającej życie Arki Noego. Niebieski kolor Łuku symbolizuje wodę, przywołując tym samym wodę chrztu świętego.

Przyrzeczenie KSM

Tegoroczna uroczystość złożenia przyrzeczenia przez nowych członków Stowarzyszenia i odnowienia przyrzeczenia przez pozostałych KSM-owiczów odbędzie się 13 grudnia 2003r. Wszyscy kandydatów już dziś zapraszamy do udziału w jesiennym szkoleniu / rekolekcjach.

Zawody 2003

W sobotę, 17 maja 2003 w Hali Sportowej przy LO w Bieruniu, już po raz V odbyły się coroczne zawody Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Podczas zawodów blisko 130 młodych ludzi z 10 miejscowości i parafii Górnego ląska rywalizowało ze sobą w trzech dyscyplinach: halowej piłce nożnej, siatkówce dziewcząt oraz w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. Zmaganiom sportowym towarzyszyły wielkie emocje i duży, kulturalny doping publiczności.

Zjazd Diecezjalny

W sobotę, 11 listopada odbędzie się drugi w tym roku Zjazd Ziecezjalny, na który zapraszamy serdecznie Prezesów, Delegatów i Asystentów Oddziałów, oraz wszystkich zainteresowanych. Miejscem Zjazdu jest parafia św. Antoniego w Dąbrówce Małej. Jeśli obecność prezesa będzie niemożliwa, prosimy o wyznaczenie osoby reprezentującej oddział. Parafia św. Antoniego znajduje się przy trasie z Katowic do Częstochowy, za centrum handlowym IKEA. W czasie zjazdu odbędą się wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego. Prosimy o przemyślenie kandydatur!

V Archidiecezjalne Zawody Sportowe

Szanowni Księża Asystenci
Drodzy Członkowie i Sympatycy KSM

Już po raz piąty zapraszamy Was do udziału w Archidiecezjalnych Zawodach Sportowych KSM pod patronatem ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia. Gwarantujemy dobrą zabawę i sportowe emocje.

Zawody odbędą się w sobotę 17 maja 2003r w Bieruniu Starym w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym ul. Licealna 17.

Jednocześnie pragniemy Was wszystkich przeprosić za problemy techniczne związane z ustaleniem terminu zawodów, które to spowodowały późniejsze niż zwykle poinformowanie o zawodach.

Regulamin zawodów

 1. Organizatorem jest: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Oddział Imielin ul. Imielińska 41-407 Imielin
 2. Przewodniczący sekretariatu zawodów Marek Piotrowski
 3. Zawody zostaną rozegrane w Hali Sportowej przy L.O. w Bieruniu Starym w dniu 17 maja 2003r. Uroczyste rozpoczęcie zawodów nastąpi o godzinie 9.00. Konkurencje sportowe rozpoczną się ok. godziny 9.30.
 4. W zawodach mogą brać udział wszystkie oddziały i członkowie KSM, którzy ukończyli 16 lat. Każdy oddział może zgłosić swój udział w 3 konkurencjach, po jednej drużynie w każdej konkurencji.
 5. Do uczestnictwa w zawodach należy zgłaszać się do 15 maja 2003r. Do tego dnia należy podać w ilu dyscyplinach oddział bierze udział. Imienne listy zgłoszeniowe można oddać w dniu zawodów do godziny 9.00. Można również przesłać zgłoszenie przez e-mail co zachęcamy! Więcej informacji o sposobie zgłaszania oraz o zawodach można przeczytać na stronie internetowej www.katowice.ksm.org.pl
 6. Zawody składają się z trzech dyscyplin sportowych tj.:Halowa Piłka Nożna – panów, Siatkówka – pań , Tenis stołowy – panie i panowie
 7. Każdy oddział zgłoszony do udziału w zawodach ponosi opłaty wpisowe w wysokości 50 zł niezależnie od ilości konkurencji, w których bierze udział
 8. Każda konkurencja rządzi się swoimi przepisami stanowionymi przez tak zwane: Przepisy Porządkowe
 9. Szczegółowe przepisy porządkowe zostaną podane do dnia 11 maja na stronie internetowej www.katowice.ksm.org.pl oraz będą do wglądu w dniu zawodów.
 10. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia Klasyfikacji Generalnej o przechodni “Puchar Arcybiskupa” dla najlepszego oddziału w tym roku.
 11. Przepisy i zasady dotyczące Klasyfikacji Generalnej stanowi: Regulamin Klasyfikacji Generalnej o “Puchar Arcybiskupa”.
 12. Organizator zobowiazuje się do uhonorowania zwycięskich drużyn pucharem lub dyplomem, a także specjalnym dyplomem potwierdzającym zdobycie “Pucharu Arcybiskupa” przez dany oddział.
 13. Organizator zobowiązuje się rzetelnie prowadzić i kontrolować przebieg zawodów.
 14. Każdy oddział organizuje we własnym zakresie stroje sportowe (do halowej piłki nożnej dwa kolory koszulek, do siatkówki jeden kolor koszulek, a do tenisa dowolny strój sportowy.
 15. Każdy zawodnik ma być obowiązkowo – pod rygorem nie dopuszczenia do zawodów – wyposażony w czyste obuwie na białej płaskiej podeszwie.
 16. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do kulturalnego udziału w zawodach.
 17. Każdy oddział dyscyplinuje swoich kibiców do kulturalnego zachowywania się i dopingu.
 18. Organizator zobowiązuje się do zaopatrzenia drużyn w wodę mineralną.
 19. W sprawach nieuregulowanych Przepisami Porządkowymi oraz Regulaminem zawodów decydujący głos ma Sekretariat Zawodów.
 20. Każdy uczestnik zawodów ubezpiecza się z tytułu wypadków we własnym zakresie chyba że do dnia 12 maja na stronie internetowej www.katowice.ksm.org.pl Sekretariat Zawodów poda informacje o innej formie ubezpieczenia wypadkowego.

Więcej informacji dotyczących zawodów można uzyskać pod numerem telefonu 0 501330102, bądź pod adresem – marckcoala@poczta.fm

Imielin, 8 maja 2003 r.
Komandor Zawodów Marek Piotrowski

Orędzie Jana Pawła II

Droga Młodzieży!

 1. Jest dla mnie nieustannie odradzającą się radością, że z okazji Światowego Dnia Młodzieży mogę zwrócić się do was ze specjalnym Orędziem i dać w ten sposób wyraz uczuciu jakie do was żywię. Niczym świetlane wspomnienie zachowuję w pamięci wrażenia wzbudzone we mnie przez nasze spotkania podczas Dni Młodzieży: młodzi i Papież razem, wraz z szeregiem biskupów i kapłanów, wpatrują się w Chrystusa – Światłość świata, wzywają Go i obwieszczają całej rodzinie ludzkiej. Dziękując Bogu za świadectwo wiary, jakie daliście jeszcze nie tak dawno w Toronto, ponawiam wobec was zaproszenie wypowiedziane nad brzegiem jeziora Ontario: “Kościół patrzy na was z ufnością i oczekuje, że staniecie się ludem błogosławieństw!” (Exhibition Place, 25 lipca 2002). Na XVIII Światowy Dzień Młodzieży, który przeżywać będziecie w różnych diecezjach świata, wybrałem temat związany z Rokiem Różańca: “Oto Matka twoja” (J19,27). Przed śmiercią Jezus ofiaruje apostołowi Janowi to co ma najcenniejszego: swoją Matkę, Maryję. Są to ostatnie słowa Odkupiciela i właśnie dlatego nabierają one uroczystego znaczenia, stając się jakby Jego duchowym testamentem.
 2. Słowa anioła Gabriela w Nazarecie: “Bądź pozdrowiona, pełna łaski” (Łk1,28) także rzucają światło na scenę Kalwarii. Zwiastowanie jest początkiem, Krzyż oznacza spełnienie. W Zwiastowaniu Maryja ofiaruje Synowi Bożemu w swym łonie ludzką naturę; u stóp Krzyża, w osobie Jana, przyjmuje do swego serca całą ludzkość. Będąc od pierwszych chwil Wcielenia Matką Boga, zostaje w ostatnich chwilach życia Syna Matką ludzi. Ona, która jest bez grzechu, na Kalwarii “poznaje” w sobie cierpienie grzechu, który Syn bierze na siebie dla zbawienia ludzi. Pod Krzyżem, na którym umiera Ten, którego Ona poczęła swoim “tak” w chwili Zwiastowania, Maryja otrzymuje jakby “drugie zwiastowanie”: “Niewiasto, oto syn twój!” (J19,26). Na Krzyżu Syn może przelać swoje cierpienie w serce Matki. Każdy syn, który cierpi czuje taką potrzebę. Również wy, drodzy młodzi, stajecie wobec cierpienia: samotność, brak sukcesów i rozczarowania w życiu osobistym, trudności odnalezienia się w świecie dorosłych i w życiu zawodowym, rozejścia i żałoba w waszych rodzinach, przemoc wojen i śmierć niewinnych. Wiedzcie jednak, że w trudnych chwilach, których nie brakuje w życiu każdego człowieka, nie jesteście sami: tak jak Janowi u stóp Krzyża, tak i wam Jezus daje swoją Matkę, aby pocieszała was swoją czułością.
 3. Ewangelia mówi później, że “od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J19,27). To wyrażenie, tak bardzo komentowane od początku Kościoła, nie wskazuje jedynie na miejsce, w którym mieszkał Jan. Bardziej niż aspekt materialny przywołuje duchowy wymiar tego przyjęcia, nowy rodzaj więzi powstałej między Maryją i Janem. Wy, drodzy młodzi, macie mniej więcej tyle samo lat co Jan i to samo pragnienie, aby być z Jezusem. Dzisiaj to właśnie was Chrystus wyraźnie prosi, byście “wzięli Maryję do siebie”, przyjęli Ją “do waszych dóbr”, aby od Niej, która “zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk2,19) uczyć się wewnętrznej dyspozycji słuchania oraz postawy pokory i hojności, które wyróżniały Ją jako pierwszą współpracownicę Boga w dziele zbawienia. To Ona, pełniąc swą matczyną posługę, uczy was i formuje aż Chrystus ukształtuje się w was w całej pełni (por. Rosarium Virginis Mariae, 15).
 4. Dlatego również dzisiaj powtarzam motto mojej biskupiej i papieskiej posługi: “Totus tuus”. W moim życiu nieustannie doświadczałem skutecznej i pełnej miłości obecności Matki Pana; Maryja każdego dnia towarzyszy mi w wypełnianiu misji Następcy św. Piotra. Maryja, ponieważ jest Matką Autora łaski, jest Matką łaski Bożej. Zawierzcie się Jej z pełną ufnością! Zajaśniejecie pięknością Chrystusa. Otwarci na powiew Ducha stańcie się nieustraszonymi apostołami, zdolnymi rozprzestrzeniać wokół was ogień miłości i światło prawdy. W szkole Maryi odkryjecie konkretne zadania, których Chrystus od was oczekuje, nauczycie się stawiać Go na pierwszym miejscu w waszym życiu, ukierunkowywać na Niego myśli i działania. Drodzy młodzi, wy wiecie: chrześcijaństwo nie jest opinią i nie polega na próżnych słowach. Chrześcijaństwo to Chrystus! To Osoba, to Żyjący! Spotkać Jezusa, kochać Go i sprawić, by był kochany – oto chrześcijańskie powołanie. Maryja jest wam dana, by pomóc wam wejść w bardziej szczery i osobisty kontakt z Jezusem. Swoim przykładem Maryja uczy was utkwienia spojrzenia miłości w Nim, który ukochał nas jako pierwszy. Swoim wstawiennictwem formuje w was serce uczniów zdolnych słuchać Syna, który objawia autentyczne oblicze Ojca i prawdziwą godność człowieka.
 5. 16 października 2002 roku ogłosiłem “Rok Różańca” i wezwałem wszystkie dzieci Kościoła, aby uczyniły z tej prastarej modlitwy maryjnej proste i głębokie ćwiczenie kontemplacji oblicza Chrystusa. Odmawiać Różaniec oznacza bowiem uczyć się patrzeć na Jezusa oczyma Jego Matki, kochać Jezusa sercem Jego Matki. Wam również, drodzy młodzi, przekazuję dzisiaj symbolicznie koronkę Różańca. Niech przez modlitwę i rozważanie tajemnic Maryja prowadzi was bezpiecznie do swego Syna! Nie wstydźcie się odmawiać Różańca sami, kiedy idziecie do szkoły, na uczelnię czy do pracy, na ulicy i w środkach komunikacji publicznej; przyzwyczajacie się odmawiać go ze sobą, w waszych grupach, ruchach i stowarzyszeniach; nie wahajcie się proponować go w domu waszym rodzicom i rodzeństwu gdyż on ożywia i umacnia więzy pomiędzy członkami rodziny. Ta modlitwa pomoże wam być mocnymi w wierze, stałymi w miłości i radosnymi i wytrwałymi w nadziei. Z Maryją, służebnicą Pańską, odkryjecie radość i płodność życia ukrytego. Z Nią, uczennicą Mistrza, pójdziecie za Jezusem drogami Palestyny stając się świadkami Jego nauczania i Jego cudów. Z Nią, Matką bolesną, będziecie towarzyszyć Jezusowi w męce i śmierci. Z Nią, Oblubienicą nadziei, przyjmiecie radosne przesłanie Paschy i nieoceniony dar Ducha Świętego.
 6. Drodzy młodzi, tylko Jezus zna wasze serce, wasze najgłębsze pragnienia. Tylko On, który umiłował was aż do śmierci (por.J,13,1) jest zdolny wypełnić wasze pragnienia. On ma słowa życia wiecznego; słowa, które nadają sens życiu. Nikt poza Chrystusem nie może dać wam prawdziwego szczęścia. Naśladując przykład Maryi umiejcie powiedzieć Mu wasze bezwarunkowe “tak”. Niech nie będzie w waszym życiu miejsca na egoizm i lenistwo. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzeba, abyście byli “stróżami poranka”, którzy obwieszczają światło świtu i nową wiosnę Ewangelii, której zalążki już są widoczne. Ludzkość ma naglącą potrzebę świadectwa młodych wolnych i odważnych, którzy ośmielą się pójść pod prąd i głosić z mocą i entuzjazmem własną wiarę w Boga, Pana i Zbawcę. Wiecie także, drodzy przyjaciele, że misja ta nie jest łatwa. Staje się wręcz niemożliwa jeśli liczy się tylko na samych siebie. Lecz to, “co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga” (Łk18,27; 1,37). Prawdziwi uczniowie Chrystusa mają świadomość własnej słabości. Z tego powodu całą swoją ufność pokładają w łasce Boga, którą przyjmują sercem niepodzielnym, przekonani, że bez Niego nic nie mogą uczynić (por.J15,5). To, co ich charakteryzuje i wyróżnia od innych ludzi to nie talenty czy naturalne dyspozycje. To ich stała determinacja i przebywanie w gronie naśladowców Chrystusa. Bądźcie ich naśladowcami jak oni Chrystusa! I “niech da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły” (Ef1,18-19).
 7. Drodzy młodzi, najbliższe Spotkanie Światowe odbędzie się, jak wiecie, w 2005 roku w Niemczech, w mieście i w diecezji Kolonia. Droga jest jeszcze długa, ale dwa lata, które dzielą nas od tego spotkania mogą służyć jako czas intensywnego przygotowania. Niech w tej drodze pomogą wam tematy, jakie dla was wybrałem:
  • 2004 r., XIX Światowy Dzień Młodzieży: “Chcemy ujrzeć Jezusa” (J12,21)
  • 2005 r., XX Światowy Dzień Młodzieży: “Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt2,2).

  Tymczasem zbierzecie się w waszych Kościołach lokalnych w Niedzielę Palmową: przeżywajcie z zaangażowaniem, w modlitwie, w uważnym słuchaniu i radosnym dzieleniu się te okazje do “stałej formacji”, dając wyraz waszej wierze żarliwej i pełnej oddania! Jak Trzej Królowie tak i wy bądźcie pielgrzymami kierującymi się pragnieniem spotkania Mesjasza i oddania Mu pokłonu! Głoście z odwagą, że Chrystus, umarły i zmartwychwstały, jest zwycięzcą zła i śmierci! W tym czasie zagrożonym przemocą, nienawiścią i wojną świadczcie, że tylko On może dać prawdziwy pokój sercu człowieka, rodzinom i narodom ziemi. Zaangażujcie się w poszukiwanie i krzewienie pokoju, sprawiedliwości i braterstwa. I nie zapominajcie słów Ewangelii: “Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt5,9).

Zawierzając was Dziewicy Maryi, Matce Chrystusa i Matce Kościoła, przesyłam wam specjalne Błogosławieństwo Apostolskie, znak mojej ufności i dowód mojej miłości do was.

Watykan, 8 marca 2003 r. Jan Paweł II

Sprawozdanie ze Szkolenia dla Kierownictw

Jest to ważne zadanie lidera KSM. Lider daje przykład. W sobotnich wykładach księdza asystenta poruszone były sprawy naszej odpowiedzialności oraz właściwego przygotowania każdego spotkania (tj. punktualności, obecności asystenta, informacje poprzez afisze i ogłoszenia, zangażowania). Ważne jest tworzenie zgranego zespołu, ale też zachęcanie innych, np przez widoczne akcje (pozytywne). W sobotę mogliśmy poznać także metody aktywizujące. Pzedstawione były też dwa przyładowe spotkania. Wieczorem przedstawiciele każdego oddziału, zebrani wraz z Zarządem ustalili wstępne Plany Jubileuszowe w 2003 roku

 • materiały informacyjne-folder, naklejki (dziesięciolecie KSM)
 • V zawody Ksm-u – marzec
 • Majówka-Chwałęcice – maj
 • Rajd górski – czerwiec
 • Uroczystości 13.10.- Katowice

Przyjęto propozycje poszczególnych oddziałów.
Oprócz wyżej wymienionych wykładów omawiano też sprawy typowo organizacyjne (czyli “wykłady” Zarządu):

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • jak tworzyć pisma i sprawozdania
 • jak starać się o dotację
 • formy prezentacji Oddziału

Na zakończenie szkolenia uczestnicy mieli wykonać w grupach projekt plakatu na 10-lecie KSM-u w naszej diecezji.

Adwentowy Dzień Skupienia KSM-u

Plan spotkania

 • 10.00 – początek – konferencja, przygotowanie liturgii
 • 10.30 – uroczysta Msza Święta z przyjęciem nowych członków naszej diecezji
 • 12.00 – spotkanie w salkach oraz Zebranie Prezesów

Dzień Skupienia wraz z przyrzeczeniem jest świętem całego KSM-u, uprasza się więc, aby przyjechał cały oddział. Przypominamy, że listy kandydatów wraz ze zdjęciem, wnioskiem, poręczeniem asystenta i wpłatą 15 zł od kandydata należy złożyć w sekretariacie Kany w Katowicach, pl. ks. Szramka 4 (poniedz. w godz. 15-19 -dyżur KSM, wt-ptk w godz. 9-16 ) ostatecznie do 11 grudnia.