Pismo do oddziałów KSM

Zgłoszenia najpóźniej do 4 listopada na adres Moniki Owsianki: haberfloczka@interia.pl . Mail zwrotny będzie potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Ewentualną nieobecność na rekolekcjach oddział zobowiązany jest telefonicznie usprawiedliwić przed ich rozpoczęciem, kontaktując się z ks. Mariuszem Pacwą (tel. 0 602 89 82 26).

Każdy Oddział ma zagwarantowane 3 miejsca. W przypadku większej liczby chętnych, należy to zasygnalizować w zgłoszeniu mailowym. O możliwości ich przyjazdu dany oddział zostanie również mailowo powiadomiony na tydzień przed rozpoczęciem rekolekcji.

Początek rekolekcji – piątek, godz. 18.00, zakończenie – w niedzielę po obiedzie. W czasie ich trwania oddziały (o ile nie uczyniły tego wcześniej) zobowiązane są do uregulowania zaległych składek za 2005(!) i 2006 rok (10 zł od członka). Będzie również możliwość nabycia dla Oddziału pozycji książkowych związanych z KSM, a także opłacenia składek już na przyszły rok (rata półroczna lub roczna).

Na rekolekcje, oprócz dobrego humoru (wszyscy!), należy (od osób idących w tym roku do przysięgi) przywieźć:

 • deklarację,
 • pozytywną opinię poświadczoną przez prezesa i księdza asystenta,
 • zdjęcie legitymacyjne.

Jeśli Oddział posiada własne konspekty, z których korzysta przy prowadzeniu spotkań KSM w parafii, proszony jest o zabranie ich na rekolekcje. Warto nimi podzielić się z innymi Oddziałami.

Informujemy, że 2 grudnia br. o godz. 9.00 w SP nr 15 w Kokoszycach przy ul. Młodzieżowej, odbędzie się turniej piłki halowej. Wszelkie pytania należy kierować na adres: ksm-kokoszyce@wp.pl .

UWAGA!

Rekolekcje dla kandydatów, połączone z przysięgą, odbędą się w dniach od 1 do 3 grudnia, w Ośrodku Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Przyjazd na godz. 18.00. Przysięga – w niedzielę o godz. 11.00. Koszt – 75 zł (w cenie noclegi z pościelą, wyżywienie, legitymacja i znaczek KSM).

Prosimy o modlitwę w intencji owocnego przeżycia czekających nas rekolekcji.

Do zobaczenia w Kokoszycach! Szczęść Boże!

W imieniu Zarządu KSM AK
Monika Owsianka
Sekretarz Zarządu KSM AK

Witam na nowej stronie!

Zanim jednak napiszę coś więcej chciałbym przeprosić za to, że tak długo kazałem czekać na nową wersję tej strony. Moje wstępne plany – uruchomienie strony w okolicach czerwca i lipca – okazały się zbyt optymistyczne… Natłok innych prac, które musiałem wykonać w ostatnim czasie, wymusił ten lekki poślizg, za który jeszcze raz serdecznie przepraszam!

Co do samej strony… W chwili obecnej uruchomiona jest właściwie jedynie podstawa całej witryny – strona główna i aktualności (też w wersji bazowej – bez możliwości komentowania i bez galerii zdjęć). Z czasem dodawać będę kolejne elementy strony. Nie przejmujcie się też tą pustką na stronie – już niedługo przybędzie tu kolejnych informacji i artykułów.

Kolejnymi elementami strony, które planuję dodać są:

 • archiwum aktualności (nowe i stare wiadomości /jeszcze z poprzedniej wersji strony/ będą tutaj w pełni dostępne dla odwiedzających),
 • wydarzenia (na razie tylko na stronie głównej można dowiedzieć się o zbliżających się wydarzeniach związanych z naszym stowarzyszeniem – docelowo ma być dodatkowa podstrona; mam nadzieję, że ten dział stanie się centrum informacyjnym dla KSM-u naszej archidiecezji – poszczególne oddziały będą mogły umieszczać zaproszenia na różne imprezy organizowane na terenie swoich parafii),
 • o KSM (informacje o KSM-ie),
 • biblioteczka (dokumenty związane z naszym Stowarzyszeniem – tak samo jak na starej stronie),
 • artykuły (zbiór artykułów napisanych przez członków KSM-u; już teraz zachęcam wszystkich chętnych do nadsyłania swoich tekstów, które moglibyśmy wstawić na tę podstronę),
 • kontakt (dodatkowe dane kontaktowe oraz spis wszystkich oddziałów wraz z ich danymi kontaktowymi).

Lista uzupełnień będzię zapewne dłuższa – wszystko wyjdzie w praniu.

Na koniec chciałbym skierować do Was – odwiedzających tę stronę KSM-owiczów – krótki apel – proszę Was o włączenie się w tworzenie tej strony dla naszego wspólnego dobra. Jeśli macie jakieś ciekawe informacje, artykuły, pomysły na rozbudowę witryny – podzielcie się nimi z którymś z członków Zarządu lub bezpośrednio ze mną. Jeśli znajdziecie też jakiś błąd na stronie – dajcie mi o tym znać, a postaram się go poprawić. Mój adres znajdziecie na dole każdej podstrony (“Kontakt z Administratorem”).

Mam nadzieję, że strona przypadnie Wam do gustu i będzie przez Was regularnie odwiedzana!

Pozdrawiam!

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Sesji Zarządów Diecezjalnych w Dubiecku

W trakcie obrad Zarządów Prezydium wystąpiło z propozycją stworzenia bazy sprawdzonych ośrodków wypoczynkowo- rekolekcyjnych w całej Polsce, co miałoby ułatwić Zarządom Diecezjalnym organizację takich wyjazdów. Prezydium przedstawiło także propozycję stworzenia Biuletynu KSM, który miałby być współtworzony przez wszystkich chętnych kaesemowiczów z całej Polski i rozpowszechniany drogą internetową. W ostatnim dniu zaprezentowany został projekt „Szkoły Orląt” – ogólnopolskiego programu edukacyjnego mającego na celu aktywizację młodzieży do działań społecznych oraz rozwój postaw patriotycznych. Projekt ten miałby być finansowany z funduszy unijnych.

Na tegoroczną sesję zaproszonych zostało wielu znamienitych gości. W sobotę 30.09 miały miejsce krótkie warsztaty prowadzone przez specjalistę w dziedzinie psychologii zarządzania pana dr Antoniego Spyrę. Tego samego dnia Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej pani Halina Szydełko poprowadziła wykład nt. współpracy Akcji Katolickiej oraz KSM. Gościem honorowym sobotniego spotkania był J.E. Arcybiskup Józef Michalik, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który zechciał odpowiedzieć na wszystkie pytania przedstawicieli Zarządów Diecezjalnych.

Sesja Zarządów odbyła się w Dubiecku w Ośrodku Rekolekcyjnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Przemyskiej, który położony jest nad rzeką San.

Strona w trakcie przebudowy

Serdecznie witamy na oficjalnej stronie internetowej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Katowickiej!

W chwili obecnej witryna jest w trakcie gruntownej przebudowy. W efekcie przeprowadzanych modernizacji, strona KSM-u naszej archidiecezji będzie nowoczesna, przejrzysta oraz zgodna ze standardami internetowymi. Zmieniona zostanie też szata graficzna witryny (przypuszczalnie podobna będzie do tej, którą właśnie oglądasz, choć z pewnością niejedno się jeszcze zmieni).

Niestety, termin ukończenia przebudowy nie jest jeszcze ustalony. Pracy jest dużo, podczas gdy wolnego czasu stanowczo za mało; dlatego oczekiwanego uruchomienia nie należy się spodziewać wcześniej niż w połowie czarwca. Mam jednak nadzieję, że efekt końcowy zrekompensuje te wszystkie niedogodności.

Dni Formacyjne KSM

Zarzd Diecezjalny KSM serdecznie zaprasza Kierownictwo, członków i sympatyków Oddziału na Dni Formacyjne KSM, które odbęd się od 20 do 22 maja br. w Brennej Lenicy, w Domu Rekolekcyjnym u Państwa Setnickich. Koszt pobytu – 50 zł (w cenie noclegi i wyżywienie). Prosimy zabrać ze sob piwory! Ewentualne pytania co do dojazdu można kierować do Sławka (tel. 0508467608, gg: 3691163, e-mail: sla100 at poczta kropka fm).

Zawody sportowe 2005

KSM przy parafii NSPJ w Tychach Paprocanach ma przyjemnoć zaprosić członków KSM-ów Archidiecezji Katowickiej na zawody sportowe w siatkówce. Zawody te odbęd się w dniu 22 stycznia 2005 r. w godzinach od 900 do 1500 Zespole Szkół nr 4 w Tychach, przy al. Bielskiej 100. Prosimy o zgłoszenie zespołów do 16 stycznia 2005 r. pod numerem: 218 – 63 – 05 – Małgorzata Kowalska (po 2000) lub emailem: kowalska10@interia.pl

Rekolekcje w Brennej

Kolejne już, przeprowadone przez ks.Mariusza Pacwę i Zarząd rekolekcje, cieszyły się jak zwykle zainteresowaniem i obecnością wielu KSM-owiczów (łącznie gościliśmy przedstawicieli 20 oddziałów). Cieszy nasz bardzo Wasz udział i zaangażowanie, którego efektem był przede wszystkim owocny wybór nowej Skarbniczki Stowarzyszenia i Kierowniczek Biura KSM, oraz wspaniała atmosfera naszego spotkania.

Dzień Skupienia i Przysięga – zmiany!

Wbrew wczeneijszym informacjom, tegoroczny (11.12.2004) Dzień Skupienia dla Kandydatów oraz uroczystoć Przyrzeczenia KSM odbęd się w parafii NSPJ w Tychach. Oddziały, których przedstawiciele nie uczestniczyli w rekolekcjach, proszone s o pilny kontakt w tej sprawie z Pani Prezes.

Informacje bieżce dla Oddziałów

Do udziału zachęcamy przede wszystkim kierownictwo oddziału i animatorów zaangażowanych w prowadzenie spotkań KSM. Z uwagi na ograniczoną ilość noclegów w ośrodku, każdy oddział ma zagwarantowane dwa miejsca. Jeśli w Waszym Oddziale zainteresowanych wyjazdem jest więcej osób, prosimy o zgłoszenie ich na liście rezerwowej. Po upłynięciu terminu zgłoszeń zostaniecie poinformowani o ewentualnych wolnych miejscach. Zgłoszenia, w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada, należy kierować telefonicznie do ks. Mariusza lub do pani Prezes. Koszt uczestnictwa – nocleg i wyżywienie – wynosi 60 PLN. Tradycją lat ubiegłych sugerujemy, że połowę pokrywa oddział lub ks. Proboszcz, a drugą połowę sam uczestnik. Rekolekcje rozpoczną się w piątek kolacją o g. 18.00, a zakończą w niedzielę po obiedzie. Każdy oddział jest obecny na rekolekcjach. Działalność oddziałów, które do tej pory nie uczestniczyły w żadnych rekolekcjach organizowanych przez Zarząd KSM AK, nie były obecne na ostatnim Zjeździe Diecezjalnym, a także nie wezmą udziału w tegorocznych rekolekcjach, zostanie oficjalnie zawieszona. Informację o zawieszeniu otrzyma ks. Proboszcz oraz Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej.

Podczas rekolekcji tradycyjnie odbędzie się Zjazd Diecezjalny, w trakcie którego dokonamy wyboru nowego skarbnika Zarządu i kierownika Biura KSM. Prosimy o przemyślenia nad kandydaturami własnymi i kolegów oraz o modlitwę w tej intencji.

Oddziały, które dotąd nie uregulowały swoich należności związanych ze składką członkowską, mogą to uczynić w trakcie rekolekcji. Będzie również możliwość nabycia pozycji książkowych i materiałów KSM.

Zarząd KSM diecezji rzeszowskiej zaangażował się w prowadzenie szkoleń dla instruktorów KSM. Naszą intencją jest zorganizowanie grupy chętnych osób z KSM AK, które chciałyby uczestniczyć w trzystopniowym kursie. Istnieje możliwość zorganizowania takiego szkolenia w naszej diecezji pod warunkiem, że liczba zainteresowanych będzie znaczna. Dlatego prosimy o przedstawienie tej informacji w swoich oddziałach i przekazanie nam listy osób zainteresowanych. Orientacyjny koszt jednego stopnia kursu (3 spotkania weekendowe) to 180 PLN.

Tegoroczny Dzień Skupienia KSM – obowiązkowy dla kandydatów do przysięgi, odbędzie się 11 grudnia w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tychach (ul. Paprocańska 160) o godz. 10.00. Kandydatów zgłaszamy na rekolekcjach w Brennej. Przypominamy, że kandydat musi mieć ukończone 16 lat, przynajmniej półroczny staż i zaświadczenie podpisane przez ks. Asystenta i prezesa. 18 grudnia 2004 w Biertułtowach kandydaci złożą, zaś obecni członkowie odnowią, swą uroczysta przysięgę. O szczegółach będziemy informować w trakcie rekolekcji i Dnia Skupienia.

Ksiądz Jacek Plech – koordynator diecezjalny wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży w Koloni prosi nas o pomoc w organizowaniu grup uczestników w naszych parafiach. Termin rejestrowania tychże upływa w dniu 25 listopada. Bliższych informacji udziela koordynator (katowice.sdm@op.pl, tel. (32) 356 92 10 wew. 34, www.sdm.org.pl) oraz Monika Owsianka.

Kontakty:
ks. Mariusz Pacwa, (32)4561202, 602898226, mpacwa@poczta.fm
Ania Szybiak, tel. 2186427, 502168691, shanna1@wp.pl
Monika Owsianka, tel. 694 676 058, GG 9557341, haberfloczka@interia.pl

Zjazd Diecezjalny


Gotów!

Serdecznie zapraszamy Kierownictwa Oddziałów Parafialnych wraz z Księżmi Asystentami na Zjazd Diecezjalny, który odbędzie się dnia 16 października br. (sobota) o godz. 10.30 w Parafii MB Szkaplerznej w Imielinie. Przypominamy, iż w Zjeździe uczestniczą z urzędu Prezesi Oddziałów Parafialnych oraz Księża Asystenci – obecność tych osób obowiązkowa, jak również delegaci – w miarę możliwości. Jeśli obecność Prezesa będzie niemożliwa prosimy o wyznaczenie osoby reprezentującej Oddział.

Na Zjeździe omówione zostaną bieżące sprawy działalności KSM w naszej diecezji, m.in. sprawa wyjazdu na światowe Dni Młodzieży do Kolonii w sierpniu 2005r. Będzie również można uregulować składki za 2004r.

Do zobaczenia, Szczęść Boże.

Plan dotarcia do Imielina

Dla podróżujących autobusem

Dojazd do Imielina możliwy jest autobusami linii 149 i 995 KZK GOP oraz linią 554 obsługiwaną przez MZK Tychy. Jadąc od strony Katowic potrzebny jest bilet na przejazd w obrębie 3 gmin (Katowice, Mysłowice, Imielin). W autobusie tyskim obowiązują bilety czasowe. Aby dotrzeć do Imielina na godzinę 10:30 możemy wybrać:

 • Linia 149
  Autobus odjeżdża z przystanku Katowice Dworzec PKP w kierunku: Chełm Mały Pętla o godz. 08:42. Kolejne przystanki na jakich zatrzymuje się ten autobus to: Katowice Warszawska, Zawodzie Akademia Ekonomiczna, Zawodzie PKS, Zawodzie CPN, Wilhelmina Krakowska, Wilhelmina, Kolonia Stawiska, Mysłowice Bończyka, Mysłowice Kopalnia, Mysłowice Katowicka, Mysłowice Dworzec PKP, Brzęczkowice Słupna, Brzeczkowice Kościół, Brzęczkowice Gospoda, Brzezinka I, Brzezinka Zakłady Porcelany, Kosztowy Dzióbka, Kosztowy Plac Wolności, Kosztowy Oświęcimska, Imielin Most, ( Imielin Satelicka, Imielin Turystyczna, Imielin Heweliusza ), Imielin Kino, Imielin Rynek. Tuż przed przystankiem Imielin Rynek po lewej stronie widoczny będzie budynek straży pożarnej. Po wyjściu z autobusu udajemy się dalej chodnikiem w kierunku jego dalszej trasy i po przebyciu 50 metrów docieramy do kościoła. Podróż z Katowic zajmuje ok. 50 minut, z Mysłowic ok. 25. Autobus powrotny odjeżdża o 12:46 i o 14:06.
 • Linia 995
  Dla osób, które posiadają połączenie z Mysłowicami korzystne może być wybranie autobusu Linii 995, który odjeżdża o 9:42 z przystanku Mysłowice Kościół/Towarowa, kolejny to Mysłowice Dworzec PKP, dalej jak dla linii 149. Autobus powrotny z Imielina odjeżdża o 14:48.
  Autobus o numerze 995 umożliwia również dotarcie do Imielina z Bierunia Starego (odjazd o 8:06). Po wjeździe do Imielina autobus ten skręci z ulicy św. Brata Alberta w ulicę Imielińską, przy której widoczny będzie kościół. Wysiąść należy 30m dalej na przystanku Imielin Rynek. Autobus powrotny odieżdża o 13:16.
 • Linia 554
  Podroż z Tychów oraz z Bierunia możliwa jest dzięki Linii 554, której kolejne przystanki to: Tychy DW. PKP, Andersa Burschego, Budowlanych, Edukacji, Grota-Roweckiego, Niepodległości, Beskidzka, Oświęcimska, Bieruń, Rynek, Chemików, Dworzec Autobusowy, Chemików, Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG, Chemików, Dworzec Autobusowy, Krakowska, Warszawska, Wawelska, Chełm. Autobus z Tychów w kierunku Imieiina odjeżdża o 7:30. Autobus powrotny z Imielina: 12:14

Dla podróżujących samochodem

Imielin położony jest nieopodal drogi ekspresowej S1 (Cieszyn-Częstochowa).

 • Jadąc z Katowic należy włączyć się do ulicy Górnośląskiej (autostrada A4) w kierunku na Kraków. Kolejne zjazdy to: Sosnowiec/Tychy (droga E75), Mysłowice (Obrzeżna Zachodnia) i w końcu zjazd na drogę S1 w kierunku Tychy/Cieszyn/Bielsko (uwaga – w przebudowie). Jadąc drogą S1 omijamy zjazd na Kosztowy / Mysłowice / Dziećkowice i tuż za nim zjeżdżamy prawym pasem na wiadukt, którym przejeżdżamy nad drogą S1 i wjeżdżamy wprost do Imielina (od strony północnej). Po przejechaniu lasu jadąc główną drogą (Imielińską) kolejno po lewej stronie mijamy stację Orlen, dom kultury Sokolnia, straż pożarną, rynek i w końcu kościół.
 • Jadąc od strony Tychów należy opuścić drogę przelotową E75 (z Bielska do Katowic) i wybrać drogę S1 (kierunek Kraków), a następnie na pierwszym zjeździe Hołdunów / Lędziny / Mysłowice skręcić w prawo w kierunku Hołdunowa. Po przejechaniu przejazdu kolejowego na pierwszym skrzyżowaniu wybieramy drogę w lewo i jedziemy nią nieprzerwanie dojeżdżając do Imelina od strony zachodniej (ul. św. Brata Alberta). Jadąc główną drogą miniemy przejazd kolejowy, a następnie po 4 zakrętach dotrzemy do skrzyżowania z drogą Imielińską (północ – południe) bez możliwości jazdy na wprost. Z tego miejsca widać już kościół. Po skręceniu w lewo wjazd na parking znajduje się tuż przed schodami łączącymi plac kościelny z chodnikiem.