Pielgrzymka


GOTÓW !

Drodzy KSM-owicze, w dniu 22 maja 2004 odbędzie się pielgrzymka Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Katowickiej do Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku (ul. Kardynała Kominka). Planowe zawiązanie wspólnoty i rozpoczęcie o godz. 11.00. Spotykamy się o godz. 10.45 przed kościołem. Zapraszamy wszystkie oddziały do czynnego udziału w tej pielgrzymce.

Informujemy jednocześnie, że ze względu na powyższy termin organizacja Międzyoddziałowych Zawodów Sportowych zostaje zawieszona. Szczegółowe informacje zostaną rozesłane do oddziałów.

Z poważaniem
Anna Szybiak, Marcin Stachura

Terminy Ogólnopolskich Szkoleń i Rekolekcji KSM Wakacje 2004

 • 02.07 – 08.07 Szkolenie dla zastępowych (Poronin – Suche)
 • 28.06 – 01.07 Rekolekcje – ks. asystenci (Śnieżnica)
 • 02.07 – 07.07 Szkolenie dla kleryków (Śnieżnica)
 • 02.07 – 08.07 Rekolekcje – kandydaci, członkowie (Śnieżnica)
 • 09.07 – 15.07 Rekolekcje – członkowie (Poronin – Suche)
 • 09.07 – 15.07 Szkolenie – kierownictwa Oddziałów (Śnieżnica)
 • 24.07 – 30.07 Warsztaty muzyczne (Poronin – Suche)
 • 24.07 – 02.08 Obóz językowy – angielski (Poronin – Suche)

Informacje

Turnusy rozpoczynają się w dniu oznaczonym o godz. 18.00. Do ośrodka należy się zgłosić w dniu rozpoczęcia po godz.15.00. Na wszystkich obozach obowiązują regulaminy turnusów szkoleniowych i rekolekcyjnych prowadzonych przez KSM.

Zgłoszenia

Zgłoszenia można dokonać w Biurze Zarządu KSM w Katowicach – Kana, pl. ks. Szramka 4, w terminie do 30 czerwca (pon, wtorek w godz. 15.00 – 17.00) Odpłatność za turnus wynosi 180 zł od osoby. Przy zapisie należy wpłacić 90 zł, a pozostałą kwotę po przyjeździe na turnus. Obóz z językiem angielskim 545 zł, przedpłata obowiązkowa 300 zł.

Pozostałe informacje

Uczestnicy winni z sobą zabrać:

 • dokumenty, śpiwór lub ciepły koc, miękkie pantofle, obuwie sportowe
 • Pismo św., modlitewnik, śpiewnik piosenek religijnych, długopisy, notatnik
 • instrument muzyczny np. gitarę, o ile ktoś gra
 • Ośrodek “Dom Orłów” położony jest w Poroninie k/Zakopanego
 • Ośrodek Rekolekcyjny “Śnieżnica” położony jest w Beskidzie Wyspowym

Szczegółowe informacje na temat rekolekcji i dojazdu można uzyskać telefonicznie po numerem (0 12) 422-42-99

Diecezjalne spotkanie


GOTÓW !

Zapraszamy wszystkich członków, kandydatów i sympatyków KSM na Diecezjalne spotkanie w Niedzielę Palmową 4 kwietnia br. w Katowickiej Katedrze Chrystusa Króla. Msza św. rozpocznie się o godz. 14.00. Spotykamy się przy schodach do Katedry – po lewej stronie o godz. 13.30. W tym samym dniu, 15 minut po zakończeniu uroczystości odbędzie się Zebranie Prezesów (ok. 16.00). Miejsce zebrania – salki katedralne – wejście od strony Kurii.

Przypominamy o obowiązku dostarczenia lub nadesłania rocznego sprawozdania z działalności oddziału oraz regulowaniu składek.

Z poważaniem
Anna Szybiak
Prezes Zarządu KSM

Rekolekcje Diecezjalne w Brennej

Zapraszamy Kierownictwa Parafialne do udziału w Diecezjalnych Rekolekcjach, które odbędą się w dniach 27-29.02.2004 w Domu Rekolekcyjnym im. św. Jadwigi w Brennej. Adres: Brenna, ul. Leśników 38. Rozpoczynamy w piątek o godz. 18.30. Jest możliwość przyjazdu do Ośrodka przed godz. 18.00. Koszt udziału wynosi 65 zł, w tym noclegi z pościelą i wyżywienie. Ilość miejsc ograniczona.

Kontakt: ks. Mariusz Pacwa – 0 602 898 226 lub 032 356-97-76.

Zmiana konta

Informujemy, że z dniem 01 stycznia 2004 uległ zmianie numer konta bankowego KSM Archidiecezji Katowickiej. Nowy numer to: 41 1440 1172 0000 0000 0233 6178.

Jednoczenie informujemy, że biuro KSM – Kana w Katowicach, pl. ks. Szramka jest czynne w poniedziałek i wtorek w godz. 15.00 – 17.00

Sprawozdanie za rok 2003

 1. W 2003 roku odbywały się regularne zebrania Zarządu Diecezjalnego, na których omawiano bieżące sprawy organizacyjne.
 2. Zarząd Diecezjalny wraz z ks. Asystentem zorganizował i przeprowadził dwa szkolenia dla kierownictw oddziałów połączone z rekolekcjami, które odbyły się w Brennej: w miesiącu kwietniu – 70 uczestników oraz jesienią w miesiącu listopadzie – 45 uczestników.
 3. W dniu 5.04.2003 odbył się Zjazd Diecezjalny, podczas którego przeprowadzono wybory do Zarządu KSM AK, w skład którego weszły 4 nowe osoby. Odbyły się również wybory do Komisji Rewizyjnej. Tytuł Członka Honorowego otrzymał p.Stanisław Adamski za znaczące zasługi dla naszego Stowarzyszenia.
 4. W miesiącu maju zorganizowano coroczne Miedzyoddziałowe Zawody Sportowe w trzech konkurencjach, podczas których wystąpiło 14 oddziałów z terenu naszej Diecezji – blisko 130 uczestników.
 5. W dniu 7 czerwca odbyła się pielgrzymka Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej do sanktuarium w Katowicach Bogucicach. Na spotkaniu tym byli również obecni przedstawiciele naszej organizacji.
 6. Na początku nowego roku akademickiego, 11 października, w Katowicach odbył się kolejny Zjazd Diecezjalny, podczas którego odbyły się wybory uzupełniające z powodu rezygnacji z funkcji dotychczasowego prezesa. Nowym Prezesem została Anna Szybiak. Oddziały KSM przy parafiach w poszczególnych miejscowościach włączyły się w zbiórkę na cele stypendialne funduszu papieskiego.
 7. W miesiącu grudniu w Katowicach Giszowcu, w parafii św. Barbary został zorganizowany Dzień skupienia dla kandydatów na pełnoprawnych członków KSM z naszej Diecezji oraz Adwentowy Dzień Skupienia połączony z Jubileuszem X-lecia KSM Archidiecezji Katowickiej. Do przyrzeczenia przystąpiło 53 kandydatów z 14 oddziałów.
 8. W ciągu całego roku członkowie Zarządu uczestniczyli w Zebraniach Krajowej Rady KSM, jak również prowadzili spotkania na terenie diecezji z młodzieżą zainteresowaną założeniem KSM-u przy swoich parafiach. Dzięki temu powstały 3 nowe oddziały: w Katowicach-Dąbrówce, Chorzowie oraz w Orzeszu.
 9. W ciągu roku szkolnego prowadzone były dyżury w biurze Zarządu w KCEM Kana w Katowicach. Prowadzone były również strony internetowe. Przeprowadzono kilka wizyt w oddziałach na terenie naszej diecezji. Obecnie funkcjonuje w naszym rejonie 25 oddziałów. W minionym roku nie prowadzono działalności gospodarczej, środki na zadania statutowe pochodziły ze składek członkowskich oraz darowizn firm i instytucji.

XX Światowy Dzień Młodzieży

 • 11-15 sierpnia 2005 – Dni przygotowawcze w diecezjach niemieckich
 • 16-21 sierpnia 2005 – XX Światowy Dzień Młodzieży w Kolonii

Logo XX Światowego Dnia Młodzieży poprzez swoją dynamiczną koncepcję oraz wyrazistość elementów w pełni oddaje istotę i charakter spotkania młodzieży w Koloni w roku 2005. Składają się na nie: krzyż, gwiazda, katedra, eliptyczny łuk w kształcie litery C oraz zarys łodzi.

Krzyż

Centralnym punktem światowego Dnia Młodzieży jest spotkanie z Chrystusem, którego symbolizuje Krzyż. To właśnie Krzyż stanowi dominujący element Logo, podkreślając tym samym obecność Chrystusa. Kolor czerwony symbolizuje miłość, zaangażowanie i cierpienie, wskazując jednocześnie na miłość Boga i śmierć Jezusa na krzyżu. Czerwień przypomina także o cierpieniu, które na stałe jest wpisane w nasze życie, jak również w obraz współczesnego świata. Krzyż stanowi główny znak chrześcijańskiej nadziei i wybawienia w Jezusie Chrystusie, jest większy od każdego bólu.

Gwiazda

Gwiazda symbolizuje Boże przewodnictwo. Jest znakiem orientacyjnym. Jej światło wskazywało miejsce urodzenia Jezusa. Według Pisma świętego, to właśnie Gwiazda wskazała mędrcom ze Wschodu, Trzem Królom, drogę do Chrystusa. Dzięki Niej po długiej podróży spotkali Pana i mogli wrócić odmienieni do swoich krain. Dzisiaj Gwiazda, podobnie jak kiedyś nad stajenką w Betlejem, świeci nad Domem Bożym w Kolonii. Chce Ona prowadzić młodych chrześcijan z całego świata do Kolonii na spotkanie młodzieży: Tutaj musicie przyjść! Najdłuższe ramię Gwiazdy obrazuje Jej drogę: przychodzi z góry, od Boga, przenika granice wyznaczone przez horyzont. Złoty kolor przypomina niebiańskie światło Boga, które rozjaśnia ciemności świata. Na całym świecie Gwiazda symbolizuje święto Bożego Narodzenia i Objawienia – Epifanii.

Katedra

Miejsce spotkania młodzieży jest podkreślone poprzez wpisanie w Logo Katedry Kolońskiej – znaku rozpoznawczego Światowego Dnia Młodzieży. W Katedrze od stuleci znajdują się otoczone przez wiernych czcią szczątki Trzech Króli. Czerwony kolor Katedry zespala Kościół z Krzyżem: Kościół i Chrystus stanowią jedność. Ukrzyżowany i zmartwychwstały przed dwoma tysiącami lat Chrystus jest przez posługę Kościoła stale obecny w historii świata. Prosty sposób przedstawienia Katedry sprawia, że może ona również symbolizować wszystkie świątynie w Niemczech, w których odbywać się będą spotkania w ramach XX Światowego Dnia Młodzieży.

Łuk

Eliptyczny Łuk umieszczony w Logo stwarza wiele możliwości interpretacji: stylizowana litera C nawiązuje do Chrystusa, uosabia również całą światową wspólnotę Kościoła (Communio). Ponadto Łuk symbolizuje chroniące objęcia Boga: Niebo, Łaska Boga ogarniają Kościół i cały świat, co również znajduje wyraz w niebieskim kolorze Łuku. Rozmach Łuku jest skierowany w stronę Krzyża przy jednoczesnym otwarciu się w Jego kierunku. Jednak dynamika Logo ma swoje źródło nie w Łuku, ale w Krzyżu: Taki powinien być stosunek chrześcijan do Krzyża: zwracać się w Jego kierunku, żyć w Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał, swoim życiem oddawać Mu chwałę, tak jak wyraża to motto XX Światowego Dnia Młodzieży zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza: “Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2).

Łódź

Niższa, nośna część Łuku wywołuje skojarzenia z przepływającą przez Kolonię rzeką Ren oraz łodzią: w znaku Łodzi zawiera się Kościół oraz wspomnienie ocalającej życie Arki Noego. Niebieski kolor Łuku symbolizuje wodę, przywołując tym samym wodę chrztu świętego.

Przyrzeczenie KSM

Tegoroczna uroczystość złożenia przyrzeczenia przez nowych członków Stowarzyszenia i odnowienia przyrzeczenia przez pozostałych KSM-owiczów odbędzie się 13 grudnia 2003r. Wszyscy kandydatów już dziś zapraszamy do udziału w jesiennym szkoleniu / rekolekcjach.

Zawody 2003

W sobotę, 17 maja 2003 w Hali Sportowej przy LO w Bieruniu, już po raz V odbyły się coroczne zawody Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Podczas zawodów blisko 130 młodych ludzi z 10 miejscowości i parafii Górnego ląska rywalizowało ze sobą w trzech dyscyplinach: halowej piłce nożnej, siatkówce dziewcząt oraz w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. Zmaganiom sportowym towarzyszyły wielkie emocje i duży, kulturalny doping publiczności.