Akcja Pocztówka

Akcja Pocztówka kilka lat temu została zainicjowana przez KSM Diecezji Drohiczyńskiej. Aktualnie jest przeprowadzana w większości diecezji w Polsce. Akcja ma na celu promocję kultury chrześcijańskiej poprzez podtrzymywanie zanikającej w czasach Internetu i telefonów komórkowych tradycji wysyłania świątecznych kartek, a przez to aktywizację młodzieży zaangażowanej w grupy parafialne. Chcemy, by wysyłane kartki oddawały religijny charakter przeżywanych świąt.

Kartki, które rozprowadzamy, są od początku do końca stworzone przez młodzież. Wzory, obróbka graficzna, a nawet życzenia są dziełem KSM-owiczów.

Rozprowadzamy dwa rodzaje kartek: pocztówki oraz składane kartki z kopertą. Wszystko w kilkunastu unikatowych wzorach.

Zebrane w ten sposób pieniądze są przeznaczone na działalność statutową KSM. Zamówienia można przesyłać na adres e-mail: ksm.katowice@gmail.com