Nie ma Go tu!

Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego –  zwycięstwa Chrystusa Pana nad śmiercią,  piekłem i szatanem – składamy serdeczne życzenia!Niech Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca,  napełniając je światłem Zmartwychwstania,  pokojem, radością, mocą Ducha i wszelkim  dobrem, abyśmy umieli Go rozpoznawać  i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu. 

ZD KSM Archidiecezji Katowickiej