Wy-trwajcie!

15 grudnia grono członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży powiększyło się o kolejnych pięć osób. Otoczeni modlitwą i życzliwością koleżanek i kolegów Kinga, Agata, Ksawery, Mateusz i Przemek wypowiedzieli Panu Bogu „Gotów” na to, co On przed nimi postawi.

Rekolekcyjny czas uczestnicy przeżywali pod duchowym kierownictwem ks. Janusza Wilka. Zagłębiali się w temat przyjaźni z Bogiem na przykładzie ikon Chrystus i św. Menas oraz Powrót syna marnotrawnego. Ks. Janusz podkreślał, by codziennie dziękować za drogę, którą dziś przeszedłeś – każdy bowiem dzień jest drogą, która przybliża nas do zbawienia.

KSM-owicze mieli także okazję do spotkań ze starszymi kolegami, którzy przez wiele lat działali na poziomie diecezjalnym w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży: ks. Łukaszem Noconiem i Piotrem Delawskim – mężem i ojcem czwórki dzieci. Obaj przyznali, że wartości KSM są im bliskie do dziś. Piotrek każdego dnia podczas modlitwy wypowiada słowa naszego zawołania.

Ks. Łukasz, odwołując się do niewielkiej liczby KSM-owiczów w diecezji, przypomniał: Jesteście małą trzódką, ale Pan Bóg właśnie z małego wyprowadza dużo. Idźcie z tą mocą, jaką posiadacie, i wymagajcie od siebie więcej.

Z podobnymi słowami zwrócił się do nas Piotr: Pielęgnujcie w sobie to, co wam się chce. Wymagajcie od siebie i nie oczekujcie niczego w zamian.

Rekolekcje pogłębiły wiedzę uczestników o tym, kim jesteśmy jako katolicy, ale także jako członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Odbył się quiz z wiedzy o KSM-ie, w którym tytuł najlepszego KSM-owicza zdobył Mateusz z oddziału Orzepowice.

Podczas Mszy Świętej z przyrzeczeniem ks. Janusz zwrócił się do KSM-owiczów z jednym życzeniem: „Wy-trwajcie”! Niech tak się stanie.

Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – gotów!