Przepis na Boży sukces? Pan Jezus jako główny rozgrywający! Zjazd Diecezjalny za nami!

Żeby Stowarzyszenie mogło dalej działać i się rozwijać, musimy coś zmienić. Jednak nie w innych, a w sobie. A głównym rozgrywającym i pierwszym działającym musi być Pan Jezus. Tymi słowami Asystent Diecezjalny – ks. Michał Anderko – rozpoczął Zjazd Diecezjalny.

24 listopada br. spotkaliśmy się w WŚSD w Katowicach, aby podsumować rok pracy Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej oraz omówić nadchodzące wydarzenia i akcje.

 

Rozmawialiśmy o poczcie sztandarowym, rekolekcjach kandydackich i wielkopostnych, akcjach „Polak z sercem” i „Pocztówka Bożonarodzeniowa”. Oddział Kochłowice zaprosił nas na Kolędowy Dzień Skupienia (4 stycznia). Przypomnieliśmy też o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz KSM.

Obrady zakończyliśmy odczytaniem uchwały o rozwiązaniu Oddziału KSM w Tychach-Żwakowie oraz przedstawieniem powodów dymisji Mateusza Lyski. Odczytane zostały też sprawozdania roczne – merytoryczne, finansowe i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej. Jednogłośnie Zjazd Diecezjalny przyjął uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Diecezjalnemu.

Po obradach uczestniczyliśmy we Mszy Św. w katedrze, podczas której KSM-owicze godnie reprezentowali Stowarzyszenie czytając czytanie i modlitwę wiernych. Obecny był także poczet sztandarowy.

źródło: www.katowice.gosc.pl,  Marta Sudnik-Paluch Foto Gość
źródło: www.katowice.gosc.pl, Marta Sudnik-Paluch Foto Gość
źródło: www.katowice.gosc.pl, Marta Sudnik-Paluch Foto Gość