Monika Fenisz nowym Prezesem Zarządu KSM

Decyzją ks. abp. Wiktora Skworca Prezesem Zarządu KSM Archidiecezji Katowickiej została Monika Fenisz z oddziału KSM Kłodnica.
Monice życzymy światła Ducha Świętego oraz pomocy naszych patronów.

Monika od 2008 r. jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Przez osiem lat pełniła funkcje – najpierw Sekretarza, potem z-cy Prezesa – w kierownictwie oddziału Kłodnica. Przez lata KSM stał się dla niej środowiskiem wzrostu – tego duchowego i rozwoju na wielu płaszczyznach. Przez dwie minione kadencje służyła KSM-owi jako Sekretarz Zarządu. Teraz Pan Bóg postawił przed nią nowe zadanie i – jak mówi: „ufam, że pomoże mi je zrealizować według Jego planu”.

Prywatnie żona wieloletniego KSM-owicza, od którego nauczyła się poświęcania siebie i swojego czasu dla KSM-u. Ma to szczęście także zawodowo realizować się w tym, co od lat jest jej pasją: posługując jako organistka i pracując jako korektor tekstów.