Zjazd Diecezjalny, wybory do ZD i DKR

25 listopada w Katowicach odbędzie się Zjazd Diecezjalny, podczas którego wybrani zostaną członkowie kolejnej kadencji Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.

Obrady rozpoczną się o godz. 9.00 w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Będzie to czas podsumowań tego, co było i omówienia planów na przyszłość.

O godz. 12.00 weźmiemy udział we Mszy Świętej pod przewodnictwem abp. Wiktora Skworca w katowickiej katedrze. To dla nas dzień szczególny pod wieloma względami. Obchodzona w tę niedzielę uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest naszym świętem patronalnym. Spotkajmy się więc na tej Eucharystii razem ze wszystkimi KSM-owiczami z naszych oddziałów.

Po Mszy Świętej odbędą się wybory do Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej. W skład Zarządu wchodzi siedem osób: Prezes, z-ca Prezesa, Delegat na Krajową Radę, Skarbnik, Sekretarz, z-ca Sekretarza i Członek Zwyczajny. DKR tworzą trzy osoby. Już dziś prosimy o poruszenie tematu w swoich oddziałach, aby w każdym oddziale znalazły się osoby, które wyrażą chęć reprezentowania naszego Stowarzyszenia na szczeblu diecezjalnym.

Kandydować do Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej mogą osoby, które są członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i aktywnie uczestniczą w życiu Stowarzyszenia (nie muszą pełnić funkcji w kierownictwie oddziału).

Każdego z Was, druhny i druhowie, prosimy o modlitwę w intencji tych, którzy wyrażą chęć kandydowania na podane funkcje, aby Duch Święty pozwolił im dokładnie przemyśleć i wyrazić swoją gotowość.

Przypominamy, że w Zjeździe Diecezjalnym mają obowiązek uczestniczyć Prezes oddziału i jeden z członków kierownictwa. Zachęcamy jednak, by w spotkaniu wzięli udział wszyscy zainteresowani. Osoby, które mają pytania odnośnie do działalności w ZD lub DKR, zachęcamy do kontaktu z Zarządem.