XVI Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży

Doświadczenie młodego Kościoła, który potrafi ze sobą współpracować. Tak podsumowałabym minione Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży. Z tym samym spotykam się na ogólnopolskich zjazdach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Tym samym, choć nieco innym. Innym, bo na Górze św. Anny spotkali się młodzi z wielu różnych wspólnot. Spotkali się razem z zakonnikami, zakonnicami i księżmi, pracującymi właśnie z nimi, młodzieżą.

Czy ten czas da jakieś owoce? Już daje. Chociażby takie, że wzajemnej modlitwy jest jeszcze więcej, niż było wcześniej. Modlitwy duszpasterzy za młodych i odwrotnie. Także dlatego, że dowiedzieliśmy się, jak wiele możemy otrzymać od zgromadzeń zakonnych, niejedna znajomość już zaowocowała konkretnymi działaniami.

Młodzi z archidiecezji katowickiej z ks. bp. Markiem Solarczykiem

Czy i ja coś z tego czasu przywiozłam dla siebie? I dla mnie, i dla KSM-u. Bp Marek Solarczyk powiedział nam: „Nie powinniśmy się zastanawiać, na ile mocniej świecimy od innych, ale czy to światło w ogóle jest. Czasem wystarczy mały płomień”. Tego płomienia, który może ostatnio trochę przygasł, szukam w sobie i w swojej wspólnocie. Z nadzieją, że na nowo rozpali się on tak mocno, jak palił się wcześniej.

Część przedstawicieli Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

W sobotni wieczór zostaliśmy, przez ręce obecnych tam biskupów, posłani do swoich środowisk. „Jesteś chwilą obecną, bądź najjaśniejszą przyszłością”. Pięknie było słyszeć wypowiadane z mocą „Amen”.

Idźmy więc, wypełniać Bożą wolę, którą powierzył On nam, młodym.

Monika Fenisz, delegat KSM AK na KFDM