Nowy Zarząd Diecezjalny

25 listopada odbył się Zjazd Diecezjalny połączony z wyborami Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.

Przedstawiamy skład nowego Zarządu Diecezjalnego. Spomiędzy dwóch kandydatów: Mateusza Lyski z Imielina i Moniki Fenisz z Kłodnicy abp Wiktor Skworc wybierze Prezesa, druga osoba zostanie jego zastępcą.

Pozostali członkowie Zarządu to: Alicja Podleśny z Jejkowic, Damian Olearczyk z Czułowa, Marta Seemann z Jejkowic, Konrad Siembiga z Mąkołowca i Dominika Łowisz z Orzepowic.

Komisję Rewizyjną tworzyć będą: Monika Kubek z Kokoszyc oraz Michał Paterek i Bartosz Kunert z Orzepowic.

Życzymy każdemu z Was światła Ducha Świętego i opieki naszych świętych patronów, a ustępującym członkom dziękujemy za wkład włożony w rozwój Stowarzyszenia.