II Kongres Młodzieży Polonijnej

W Warszawie odbył się II Kongres Młodzieży Polonijnej, w którym wziął udział Mateusz Lysko, Członek Zarządu. Mateusz dzieli się swoimi wspomnieniami z tego czasu.

II Kongres Młodzieży Polonijnej odbył się pod hasłem „Wiarą powołani”. Wartości przedstawione podczas kongresowych wydarzeń były odzwierciedleniem KSM-owego nurtu, przez swoje dwa filary – Bóg i Ojczyzna.

Zgromadzona młodzież formowała się duchowo przez czuwania, sakramenty święte, rekolekcje i konferencje. Równie silnie były zarysowane elementy patriotyczne. Uczestnictwo w obchodach 74. rocznicy Powstania Warszawskiego przybliżyło idee Polski Walczącej, podziemia oraz postaw powstańców, którzy niejednokrotnie podpisali je swoją krwią. Zwiedzanie Warszawy i wizyta w Pałacu Prezydenckim przypomniała natomiast o odpowiedzialności młodych za dalsze losy ojczyzny. Nie można również zapomnieć o chwilami między głównymi punktami programu. Rozmowy i spotkania młodzieży polonijnej stworzyły szczególną więź między uczestnikami i zmieniły definicję, co to znaczy być Polakiem.

Mateusz Lysko
Członek Zarządu KSM AK