Ogólnopolski Zlot KSM

Młodzi ludzie, należący do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, 24 lutego przyjechali licznie do Częstochowy i podczas Apelu Jasnogórskiego zawierzyli siebie, swoją organizację oraz swoje działania i inicjatywy Matce Bożej.

W Zlocie udział wzięło około 1200 KSM-owiczów, w tym ponad 50 osób z naszej archidiecezji. Modlitwie apelowej przewodniczył bp Marek Solarczyk, delegat KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 

Zlot odbył się w trakcie Ogólnopolskiej Sesji Zarządów, na której naszą archidiecezję reprezentowali przedstawiciele Zarządu: Łukasz Fenisz, Marta Papkała, Monika Fenisz, Dominika Łowisz, Mateusz Lysko i Dawid Pisarzowski oraz Komisji Rewizyjnej: Damian Olearczyk i Kamil Stolecki.

W sobotę odbyły się wybory nowych władz Stowarzyszenia. W skład XIII kadencji Prezydium Krajowej Rady KSM weszli:

Przewodniczący – Patryk Czech (diecezja rzeszowska),
Z-ca Przewodniczącego – Łukasz Fenisz (archidiecezja katowicka),
Z-ca Przewodniczącego – Mateusz Stefaniuk (diecezja drohiczyńska),
Skarbnik – Piotr Antczak (archidiecezja poznańska),
Sekretarz – Aleksandra Samula (diecezja pelplińska).

Prezydium KR KSM

Na Zlocie obecne były poczty sztandarowe, także naszej archidiecezji.

Poczty sztandarowe obecne na Zlocie KSM