Zjazd Diecezjalny KSM

26 listopada odbędzie się coroczny Zjazd Diecezjalny KSM AK. Obrady rozpoczną się o godz. 9.00 w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. O godz. 12.00 będziemy uczestniczyli w Eucharystii w katedrze Chrystusa Króla. Po Mszy Świętej będzie miała miejsce dalsza część obrad połączona z obiadem. W trakcie Zjazdu odbędą się wybory uzupełniające na funkcje:

  • zastępca sekretarza Zarządu Diecezjalnego;
  • członek Zarządu Diecezjalnego;
  • członek Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.

Kandydatów na ww. funkcje prosimy o przesłanie informacji na adres ksm.katowice@gmail.com. Będzie możliwość zgłoszenia się także podczas Zjazdu Diecezjalnego.

Przypominamy, że na podstawie §33 Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Zjeździe mają obowiązek uczestniczyć prezesi oddziałów, księża asystenci oraz – z wyboru – po jednym delegacie. Zachęcamy, by w Zjeździe uczestniczyły całe kierownictwa, a także wszyscy zainteresowani członkowie oddziałów.

Podczas Zjazdu omówione zostaną plany działań KSM naszej archidiecezji na kolejne miesiące, takie jak: plan obchodów 25-lecia KSM AK, peregrynacja relikwii św. Stanisława Kostki, dziękczynna pielgrzymka do Włoch,  zimowy wyjazd szkoleniowy do Drohiczyna, Młodzieżowa Akademia Dziennikarstwa.

Wszystkich KSM-owiczów zapraszamy szczególnie do udziału we Mszy Świętej z racji na przypadające w tym dniu święto patronalne naszego Stowarzyszenia.

Ze względu na zamówienie obiadu, prosimy o podanie liczby uczestniczących osób w Zjeździe do 22.11 na maila ksm.katowice@gmail.com.