VII Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Archidiecezji Katowickiej

Szkoła modlitwy, czyli jak współpracować z Duchem Świętym – pod tym hasłem odbył się 28 października, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, VII Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Archidiecezji Katowickiej.

Otworzyła go Eucharystia w krypcie Katedry Chrystusa Króla, której przewodniczył metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. On też dziękował za liczną obecność i mówił o ważnej roli wspólnot świeckich w Kościele Świętym. Następnie ks. dr Maciej Basiuk oraz ks. Tadeusz Skrzypczyk wprowadzili zgormadzonych w zagadnienia związane z Duchem Świętym i Jego obecnością na kartach „Pisma Świętego” oraz przejawami obecności i wsparcia Boskiego Wspomożyciela, a ks. bp dr Adam Wodarczyk omówił historię ruchów odnowy i ich prawne podstawy funkcjonowania w Kościele Świętym. Kolejnym punktem były spotkania w grupach, które umożliwiły wymianę doświadczeń członkom różnych wspólnot (m.in. oazy, odnowy w Duchu Świętym czy KSM), zakończone odczytaniem wypracowanych wspólnie, przez każdą grupę, refleksji. Kongres zakończony został śpiewaną modlitwą do Ducha Świętego.

Tematyka spotkania skupiała się na roli Ducha Świętego w życiu współczesnego Kościoła. Forum wielu wspólnot i prądów stworzonych wokół „nowego Parakleta” umacnia nas w świadomości trwania naszego Kościoła przy prawdzie ewangelicznej i obecności Bożej pomiędzy członkami społeczności katolickiej. Była to doskonała okazja, by zobaczyć ogrom dzieła Bożego. Zwracano uwagę na fakt, że Kościół Chrystusowy bardzo potrzebuje dziś ludzi młodych.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży reprezentowali: Dominika z Orzepowic, Katarzyna z Kłodnicy, Konrad z Mąkołowca i Krzysztof z Czułowa.