Nasz komentarz do Ewangelii – XXII niedziela zwykła

(Mt 16, 21-27)

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.
A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: “Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: “Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: “Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.

Nasz komentarz

Radość głoszenia Ewangelii, prawdy o Życiu jest tym, do czego nas dziś wzywa Jezus Chrystus. Zaprzeć się samego siebie to odrzucić egoizm, smutek, użalania się nad samym sobą i swoim losem. Wzięcie krzyża to zgoda na przyjęcie misji Jezusa Chrystusa, na oddanie siebie Jego nieskończonej Miłości. Naśladowanie Zbawiciela to w końcu wzięcie udziału w Bożym planie zbawienia na jedyny i wyjątkowy sposób, to wielbienie Boga przez całe swe życie i wznoszenie rąk w Jego imię!

Zatem małe zadanie: Popatrz dziś w lustro i zobacz jak się uśmiechasz. Ten uśmiech przekaż dalej – jak będziesz kogoś mijał, z kimś się witał, rozmawiał. Szukaj wokół siebie tego, co dobre – bo Pan Bóg codziennie udowadnia nam, że jest! Choćby w śpiewie ptaków, który słyszę za oknem ☺ Dawaj radość, odrzuć egoizm i zacznij się dzielić radością bycia chrześcijaninem z bliźnim! To dobry początek do wzięcia udziału w misji życia!

I tak dla znalezienia natchnienia 😉

https://www.youtube.com/watch?v=jBEj5sjFiwM