Nasz komentarz do Ewangelii – XVI niedziela zwykła

(Mt 13, 24-43)

Sprawiedliwi jaśnieć będą jak słonce. Tak trudno nam dzisiaj zasiewać dobre nasienie. Codziennie stajemy wobec chwastów druzgocących całą uprawę. Tak trudno nam uwierzyć, że z ziarnka gorczycy wyrasta potężne drzewo, którego nic zagłuszyć nie może. Tak trudno przyjąć nam prawdę, że jesteśmy zaczynem dobra i prawdy wśród morza występku i zła. Chrystus mówi nam dzisiaj, że pomimo wszystko warto być sprawiedliwym, idąc pod prąd i pełniąc Jego wolę. Tę wolę, która nie omija upokorzenia i bólu wymierzonego w nas ze strony świata. Naszemu życiu towarzyszy nadzieja, którą mamy innych zarażać: Bóg po występkach daje nawrócenie!