Informacje o rekolekcjach i Adwentowym Darze Serca

Podczas rekolekcji KSM, dnia 27 listopada br. (sobota) o godz. 13.30 będzie miał miejsce Zjazd Diecezjalny, połączony z wyborami do Zarządu Diecezjalnego nowej kadencji. Przypominamy, że Zjazd Diecezjalny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w diecezji i z urzędu bierze w nim udział Prezes oraz wybrany Delegat Oddziału. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa także wszystkich Księży Asystentów! Prośmy o pomoc Ducha Świętego, by Jego siła kierowała naszymi wyborami. Także na Zjeździe, Oddziały, (o ile nie uczyniły tego wcześniej), zobowiązane są do uregulowania zaległych składek członkowskich oraz do przekazania sprawozdań z działalności Oddziału za zeszły rok.

Zarząd Diecezjalny KSM serdecznie zaprasza wszystkich pragnących złożyć przyrzeczenie na członka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na REKOLEKCJE DLA KANDYDATÓW, połączone z uroczystym przyrzeczeniem. Rekolekcje te odbędą się w dniach od 17 do 19 grudnia br. w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Koszt uczestnictwa to 130 zł (w cenie: nocleg z pościelą, wyżywienie, legitymacja, znaczek KSM). Przypominamy, że do przyrzeczenia, zgodnie ze Statutem, mogą przystąpić osoby, które: ukończyły 16. rok życia, odbyły co najmniej półroczny staż kandydacki oraz pragną pełnić postanowienia Statutu. Dodatkowo osoby te powinny uzyskać, wyrażoną na piśmie, pozytywną opinię Księdza Asystenta oraz Prezesa Oddziału. W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest także zgoda rodziców/opiekunów prawnych. Wszystkie dokumenty dostępne są na naszej stronie internetowej. Zgłoszenia na grudniowe rekolekcje dla kandydatów + potrzebne dokumenty, przyjmowane będą do dnia Zjazdu Diecezjalnego.

Wzorem lat ubiegłych, także i w tym roku pragniemy przeprowadzić akcję o nazwie „Adwentowy Dar Serca”. Akcja ma na celu zebranie rzeczy, które później zostaną przekazane, poprzez współpracującą z KSMem nauczycielkę, rodzinom mniej zamożnym. Prosimy o przywiezienie na Zjazd Diecezjalny produktów spożywczych o przedłużonym terminie ważności (np. ryż, cukier) oraz przyborów szkolnych. Bardzo liczymy na zaangażowanie KSMowiczów i już dziś z serca za nie dziękujemy! Do zobaczenia w Kokoszycach.