Podziękowania za „Adwentowy Dar Serca”


Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
(Jan Paweł II)

Bardzo serdecznie dziękujemy Ks. Asystentowi Dyr. Mariuszowi Pacwie, Pani Monice Owsiance – Prezes Diecezjalnego Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Katowickiej oraz całemu Zarządowi KSM za otwartość, chęć współpracy, zorganizowanie i swój wkład w akcję „Adwentowy Dar Serca”.

Gorące podziękowania kierujemy również do wszystkich członków KSM, którzy odpowiedzieli na apel i włączyli się w dzieło pomocy tym, którzy mają mniej.
Dzięki zgromadzonym przez Wasze Stowarzyszenie darom 41 potrzebujących rodzin naszych uczniów zostało obdarowanych paczkami świątecznymi.

Wyrazy ogromnej wdzięczności składamy Panu Bartoszowi Prudło – zastępcy Prezesa Zarządu KSM AK – za obecność, zorganizowanie oprawy muzycznej i stworzenie świątecznego nastroju podczas tegorocznej wigilii szkolnej, w której uczestniczyli uczniowie z rodzin o niskim statusie materialnym.
Łączymy wyrazy szacunku i życzymy pełnego szczęścia, radości oraz obfitującego w udane przedsięwzięcia Nowego 2010 Roku! Niech wróci do Was okazane dobro!