Adwentowy Dar Serca

Chcieliśmy wszystkim Oddziałom, przypomnieć ubiegłoroczną akcję o nazwie „Adwentowy Dar Serca” i prosić o zaangażowanie także i w tym roku.

Akcja ma na celu zebranie rzeczy, które zostaną przekazane, poprzez współpracującą z KSM-em nauczycielkę, rodzinom mniej zamożnym, którym ona właśnie pomaga. Bardzo liczymy na zaangażowanie KSM-owiczów w tę szczytną akcję dzielenia się darami serca. Prosimy zatem o przywiezienie, w miarę możliwości: produktów spożywczych o przedłużonym terminie ważności (np. ryż, cukier), przyborów szkolnych, ubrań dla dzieci w wieku szkolnym.

W myśl słów ks. Tischnera, iż „Dobro nie istnieje inaczej, jak tylko jako konkretna dobroć i wolność konkretnego człowieka” oraz pamiętając o naszych celach statutowych zachęcamy wszystkich do dania czegoś od siebie dla innych, którzy potrzebują naszej pomocy, abyśmy mogli czynić dobro.

Dary prosimy dostarczyć na Zjazd Diecezjalny (lub rekolekcje dla członków i sympatyków KSM). Już dziś wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc w tej jakże ważnej i potrzebnej inicjatywie.