Dekret reaktywujący KSM

Konferencja Episkopatu Polski działając na podstawie przepisów Prawa Kanonicznego, kanon 304, 305, 312 §1, 313, 314, 315 oraz w oparciu o przepisy prawa cywilnego: art. 34 ust. 1 i ust. 2-5 ustawy z 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (Dz. U. Nr 29, poz. 154) – eryguje niniejszym Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Warszawie i oddziałami w siedzibach archidiecezji polskich jako kościelną osobę prawną.

Stowarzyszenie to oddajemy pod opiekę patronów św. Stanisława Kostki i bł. Karoliny Kózkówny.

+ Józef Kard. Glemp
Przewodniczący Konferencji Episkopatu
Prymas Polski

+ Arcybp Bronisław Dąbrowski
Sekretarz Generalny Episkopatu Polski