VII Zjazd Archidiecezjalny KSM Archidiecezji Katowicekiej

Dnia 20 lutego bieżącego roku w Katowicach odbył się VII Diecezjalny Zjazd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zjazd został otwarty powitaniem uczestników przez Prezesa Zarządu Krzysztofa Mikułę. Na zjazd przybyło 18 z 26 oddziałów naszej diecezji. Krzysztof Posmyk odczytał sprawozdanie z działalności naszego stowarzyszenia za rok 1999. O godzinie 11:00 wszyscy udali się na Mszę Św., której przewodniczył abp Damian Zimoń. Po Mszy Św. wznowiono obrady. W tej części obrad ksiądz arcybiskup skierował do uczestników zjazdu kilka słów. Następnie omówiono plan formacyjny oraz plan pracy na rok 2000.

Trzy osoby z Zarządu diecezjalnego zrezygnowały z pełnionych funkcji, kolejne dwie na wniosek Prezesa Zarządu zostały odwołane. W wyniku zaistniałej sytuacji przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu. W wyniku głosowania w skład Zarządu weszli: Marcin Lesiak, Adam Mucha oraz Marcin Stachura.

Na zakończenie obrad Zjazd Diecezjalny jednogłośnie uchwalił swój sprzeciw wobec promocji i reklamie środków ograniczających wolność człowieka.